Sale Animacji Kulturalnej.

937
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon D
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
630 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Stworzenie miejsca zabawy, nauki i krzewienia kultury dla uczniów szkoły SP 115 i społeczności lokalnej. Sale będą wykorzystywana do organizacji warsztatów i zajęć: plastycznych, teatralnych, muzycznych, filmowych, czytelniczych oraz gier i zabaw edukacyjnych. Pomieszczenia będą udostępniane organizacjom lokalnej społeczności do spotkań, warsztatów, szkoleń.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon D
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Okrężna 80
02-933 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 115 Imienia Wandy Turowskiej w Warszawie Ul.Okrężna 80 02-933
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Stworzenie miejsca zabawy, nauki i krzewienia kultury dla uczniów szkoły SP 115 i społeczności lokalnej. Sale będą wykorzystywana do organizacji warsztatów i zajęć: plastycznych, teatralnych, muzycznych, filmowych, czytelniczych oraz gier i zabaw edukacyjnych. Pomieszczenia będą udostępniane organizacjom lokalnej społeczności do spotkań, warsztatów, szkoleń.
Opis projektu
Projekt zakłada adaptację i kompleksową modernizację istniejących pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80. Remont obejmie dwa istniejące, niewykorzystywane mieszkania służbowe o łącznej powierzchni ok 100 m kwadratowych, przystosowanie istniejących łazienek, remont klatki schodowej oraz stworzenie łącznika między szkołą a salami (wyburzenie ściany) .
Projekt zakłada: przekształcenie mieszkań w sale zajęć połączone z budynkiem szkoły oraz z oddzielnym wejściem, umeblowanie i wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny (komputer, projektor, ekran, kino domowe, głośniki).
Sale będą wykorzystywane m.in przez uczniów szkoły SP 115. Będą oni mogli brać udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, muzycznych, filmowych, czytelniczych, grach oraz zabawach edukacyjnych i innych.
Sale będą miejscem spotkań, które sprzyjałoby integracji mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach plastycznych, projekcjach filmowych,
przedstawieniach teatralnych i muzycznych wystawianych przez uczniów, wystawach i kiermaszach prac dzieci, turniejach gier planszowych.
Pomieszczenia mogą być również wykorzystywane przez organizację Stowarzyszenie Wiosna, które od kilku lat realizuje w naszej szkole program „Akademia Przyszłości”. Będzie to miejsce szkoleń i spotkań dla wolontariuszy tej organizacji, jak również miejsce prowadzenia zajęcia z dziećmi lokalnej społeczności.
Z pomieszczeń będą również mogli korzystać członkowie Towarzystwa Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba.
Uzasadnienie realizacji projektu
W szkole potrzebne są dodatkowe sale do realizacji atrakcyjnej poszerzonej oferty zajęć pozalekcyjnych i stworzenia przestrzeni dla efektywnego spędzania czasu. Remont pomieszczeń umożliwi poprawę warunków pracy m.in świetlicy szkolnej jak również bardziej efektywną współpracę szkoły ze społecznością lokalną. Okoliczni mieszkańcy cierpią na niedobór przestrzeni wykorzystywanej do organizacji m.in spotkań. Projekt zakłada stworzenie wspólnej przestrzeni integrującej mieszkańców m.in poprzez zajęcia proponowane przez szkołę, jak również zorganizowane z ich inicjatywy (np. wieczory literackie, filmowe, zajęcia plastyczne,itp.)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Prace budowlane: przebudowa 2 lokali mieszkalnych o pow. około 100 m2 z doposażeniem w instalacje wentylacji mechanicznej, remont oraz doposażenie klatki schodowej w instalację ppoż. Zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy ds. ppoż - 480.000 zł
Dokumentacja projektowa - 60.000 zł
Zakup wyposażenia sali w w sprzęt audiowizualny (m.in komputer, projektor, ekran, kino domowe, głośniki) oraz wyposażenie sal animacji (m.in dywany, stoliki, krzesła, regały, szafki do kącików tematycznych, duże poduchy do siedzenia, pomoce i zabawki edukacyjne, pomoce do kącików tematycznych) - 90.000 zł
Razem 630.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
630 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Koszt eksploatacji sal ponosi placówka w ramach bieżących zadań.

Zużycie energii - wg licznika, koszt szacunkowy 500 zł miesięcznie;
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków 500 zł miesięcznie;
Konserwacja 100 zł miesięcznie.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
13 200,00 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

22.01.2016 08:34
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.05.2016 23:05
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany