Rowerowy Zaułek

444
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Sebastian Gut
Współautorzy Sylwia Bednarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
420 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa drogi dla rowerów (opcjonalnie ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Zaułek zapewniającej dojazd do Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Zaułek na odcinku od Berensona do Szkoły Podstawowej nr 112
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr: 49/6, 49/7, 45/3, 44/5, 43/5, 43/1, 9/1 i 9/8.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa drogi dla rowerów (opcjonalnie ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Zaułek zapewniającej dojazd do Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej.
Opis projektu
Budowa ok. 250m drogi dla rowerów o szerokości 2m będzie naturalnym przedłużeniem powstałej trasy wzdłuż ulicy Głębockiej i Berensona. Opcjonalnie proponuję budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości conajmniej 3m.
Realizacja tej bardzo ważnej inwestycji możliwa jest bez konieczności wykupu gruntów. Wystarczy pozyskać prawo do dysponowania nieruchomością (działką nr ew. 49/7 z obrębu 4-16-37 należącą do Skarbu Państwa a będącą w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) na czas prowadzenia inwestycji (realizacja ciągu pieszo-rowerowego możliwa jest w ramach istniejącego pasa drogowego).
Na ostatnim, 50m odcinku przy szkole, inwestycja prowadzona byłaby na działkach należących już do miasta – nr ew. 45/3 , 44/5, 43/1 i 9/1 z obrębu 4-16-37.
Inwestycja będzie wymagała:
1) wprowadzenia strefy tempo 30 km/h na całej długości ulic Zaułek,
2) przełożenia istniejącego chodnika i zrobienia miejsca na drogę rowerową przy krawędzi jezdni,
Nowy chodnik będzie miał szerokość 2m z wyjątkiem odcinka ok. 30m na wysokości domów jednorodzinnych, gdzie konieczne będzie jego zwężenie do 1,5m.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły na rowerach, rozwój sieci dróg rowerowych na wschodniej Białołęce, uspójnienie infrastruktury rowerowej, zwiększenie udziału roweru jako środka podróży, wyrównanie szans dzieciom z SP 112 we współzawodnictwie w ramach akcji „Rowerowy Maj”.
Droga dla rowerów w przyszłości mogłaby (po przedłużeniu) stanowić dojazd do trasy rowerowej wzdłuż rzeki Długiej.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
420 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) brak jest możliwości budowy drogi rowerowej w obowiązujących liniach rozgraniczających ulicy Zaułek. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania działką ewidencyjną nr 49/7 obręb 4-16-27 po której, zgodnie z przedłożonym projektem, miałaby przebiegać droga rowerowa. Jednocześnie należy zaznaczyć iż konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (ZRID) powoduje, że realizacja wykroczy poza okres jednego roku budżetowego.

Modyfikacje

23.01.2021 19:34
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Nie jestem przekonany. Czy nie wystarczy uspokoić ruchu na tej prostej ślepej drodze np. progami wyspowymi? Propozycja budowy wydzielonej DDR i jednoczesnego wprowadzenia strefy tempo 30 wzajemnie się wyklucza. Czy tych 200 metrów z hakiem nie można już pokonać jezdnią gdzie poza szkołą jest kilkanaście domków i przedszkole niepubliczne?
  Mieszkaniec16193  22.01.2021 00:16
  • Uspokojenie ruch jest wręcz konieczne aby mogła powstać ddr przy krawędzi jezdni - determinuje to szerokość pasa drogowego.
   Zasadność realizacji ddr, to przede wszystkim:
   1) kontynuacja trasy wzdłuż Głębockiej i Berensona - w przyszłości dojazd do trasy rowerowej wzdłuż rzeki Długiej
   2) zapewnienie bezpiecznego dojazdu do szkoły blisko 900 uczniom - obecnie są zmuszani do wjazdu na wąską jezdnię przez końcącą się ddr w Berensona.
   W godzinach szczytu panuje duży ruch jezdnia jest wąska i nierówna, podobnie chodnik, który też pozostawia sporo do życzenia.
   Pomysł zapewni kompleksową poprawę warunków dla pieszych i rowerzystów oraz uspójni infrastrukturę.
   Sebastian Gut  22.01.2021 10:24 Autor projektu
  • Nie, nie można pokonać jezdnią. Co za pomysł. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Mamy 21 wiek, więc infrastruktura, również ta rowerowa w szczególności do szkół powinna być w standardzie. W godzinach szczytu jest tam naprawde dużo aut ( większość się spieszy, nie patrzy co robi ) oraz rowerów. Progi nic nie zmienią. Musi być ścieżka rowerowa. W pełni popieram projekt. Dodam tylko, że wielokrotnie byliśmy świadkami kryzysowej sytuacji i boimy się, żeby nie doszło tam do tragedii.
   Mieszkanka25537  24.01.2021 00:32
 • Super, nareszcie. W pełni popieram, w końcu będzie bezpieczniej.
  Mieszkanka25537  24.01.2021 00:41
  • Dziękuję za komentarz.
   Już od jakiegoś czasu czynię starania o poprawę bezpieczeństwa uczniów z Zielonej Białołęki poprzez budowę dróg rowerowych. Robię to nie tylko w ramach BO. M. in. zgłosiłem do ZDM propozycje ujęcia ddr do wszystkich szkół z ZB w "Programie rozwoju tras rowerowych Warszawy po 2020 roku”, wielokrotnie wnioskowałem o nie w Dzielnicy, podnosiłem temat na komisjach dzielnicowych.
   Niestety cięcia wydatków z jakim mamy obecnie doczynienia powodują, że realizacja możliwa jest jedynie w ramach środków z BO.
   Sebastian Gut  24.01.2021 09:20 Autor projektu
 • Jest to konieczne uzupełnienie infrastruktury rowerowej poprawiającej bezpieczeństwo.
  Perspektywicznie będzie to droga dojazdowa do petli tramwajowej.
  Uporządkowanie pasów ruchu jest konieczne biorąc pod uwagę, że do SP 112 z odziałami integracyjnymi przychodzi dwa razy dziennie ponad 1200 osób a do przedszkola dojeżdzają maluchy wózkami zajmując chodnik.
  Sylwia Bednarczyk  26.01.2021 00:48
 • Bardzo dobry i potrzebny pomysł - popieram jak najbardziej.
  Mieszkaniec13147  28.01.2021 22:56
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany