Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota - warsztaty edukacyjne

226
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Urszula Wasilewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
29 250 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • społeczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
MAL-Dom Kultury Świt ul. Wysockiego 11
Otwarta Rampa/Teatr Rampa ul. Kołowa 20
Czytelnia Naukowa nr 1 ul.św. Wincentego 85
inne lokalizacje np. Czytelnia - Biblioteka - ul. Rembielińska 6
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.
Opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Targówka z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa oraz innymi formami budownictwa mieszkaniowego np. mieszkania czynszowe.
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :
1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej
2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych
3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty
4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)
5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
6. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje
7. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej
8. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków
9. Inne formy budownictwa mieszkaniowego tj TBS-y , mieszkania czynszowe, zadania ZGN-ów
W razie obostrzeń związanych z epidemią będzie możliwość przeprowadzenia warsztatów online.

Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób,
Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2022r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych
Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna tj 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań
Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,
Lokalizacja - sale na Targówku np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podane adresy mailowe.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać też wiedzę o TBS-ach i mieszkaniowym zasobie gminy. Pomaga zrozumieć różnice między wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami. Na Targówku działają dwie duże spółdzielnie mieszkaniowe i kilka o mniejszym zasięgu, a w lokalach do nich należących zamieszkują mieszkańcy dzielnicy. Większość mieszkańców Targówka nie potrafi odróżnić czy jego mieszkanie należy do zasobu spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnoty. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dla członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu mieszkańcy dzielnicy zamieszkujący w lokalach mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach nadal mają dużo pytań i wątpliwości. Pytania i wątpliwości dotyczą trwającego już od dwóch lat procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu, wysokości dokonywanych opłat, praw mieszkańców zarówno członków spółdzielni mieszkaniowych jak i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych , którzy nie zdecydowali się na wniesienie jednorazowej dwudziestoletniej opłaty za grunt oraz praw tych członków spółdzielni mieszkaniowych , którzy mieszkają w budynkach posadowionych na tzw. nieuregulowanym gruncie. Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach. W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości. Warsztaty pomagają pozyskać mieszkańcom wiedzę o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, TBS-ach. Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków oraz do rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Organizacja wykładów, przygotowanie materiałów, wynagrodzenie wykładowcy – 12 spotkań x 90 minut - 24 000 zł
koszt wynajmu sali 4 000, zł ,
ulotki, plakaty, oznaczenie projektu BO – 1250 zł.

Razem 29 250 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
29 250,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać też wiedzę o TBS-ach i mieszkaniowym zasobie gminy. Pomaga zrozumieć różnice między wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami.

Modyfikacje

22.01.2021 20:18
Autor projektu
28.01.2021 13:43
Koordynator w Dzielnicy Targówek
14.04.2021 11:23
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Gratuluje pomysłu i mam nadzieję, że zostanie zaakceptowany i wybrany.

  Mam dwie propozycje/uwagi do niego:
  1. Koniecznie przydałby się w planie temat dot. możliwości odłączenia bloku ze spółdzielni i utworzenia wspólnoty. Sam nie mam pojęcia czy i jak to jest możliwe i chętnie bym się dowiedział.
  2. Przydałoby się jakieś podsumowanie takich warsztatów w formie papierowej lub PDF. Ludzie wszystkiego nie zapamiętają i dobrze, żeby mogli w przyszłości wrócić do tematu. Przy okazji dana publikacja mogłaby być udostępniana innym.
  Mieszkaniec15272  25.01.2021 10:27
  • Dziękuję za uznanie pomysłu za godny do zagłosowania . Jeżeli zostanie zweryfikowany pozytywnie to mam nadzieję że zostanie wybrany , ale to zależy również od WAS głosujących. Co do pierwszego postulatu to nie było w programie odłączania spółdzielni od wspólnoty , a co do drugiego postulatu to oczywiście po zakończeniu warsztatów udostępniane będą materiały i to jest zapisane w projekcie. Uczestnicy w tych warsztatach mogą zgłaszać swoje pytania , jest to też przewidziane w programie warsztatów.
   Urszula Wasilewska  26.01.2021 19:24 Autor projektu
 • Projekt dla małej liczby mieszkańcow, ,,jednorazowy" w porównaniu do innych projektów . O tym można poczytać w internecie w bibliotekach i ustawach itd. jak ktoś jest zainteresowany. Nie popieram tego projektu.
  Mieszkaniec25803  27.01.2021 22:30
  • Zgłaszając ten projekt nie kierowałam się prównaniami do innych projektów, a potrzebami i zainteresowaniem nim mieszkańców dzielnicy. Projektu o charakterze edukacyjnym nie można porównywać z projektami inwestycyjnymi, bo takie porówniamia nie są nigdy stosowane. Projekty edukacyjne służą propogowaniu wiedzy na konkretny temat , w tym przypadku popularyzują wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach oraz innych formach budowanictwa np. TBS. Oczywiście internet stanowi wsparcie wiedzy ale nie na wszystkie nurtujące pytania mieszkańców może dać odpowiedź w sposób komunikatywny, a warsztaty edukacyjne taką możliwość dają. Warszaty wynikają z potrzeb mieszkańców dzielncy. Projekty edukacyjne mogą być projektami cyklicznymi , ale mogą też być projektami jednorazowymi. Projekty edukacyjne nie mogą też być przeprowadzane w większych grupach niż 20 osobowe ze względu na lepszy kontakt z prowadzącym. Dla większej grupy osób są organizowane odczyty, wykłady itp. a nie warsztaty edukacyjne prowadzone metodą seminaryjną.
   Urszula Wasilewska  31.01.2021 17:44 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany