Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota - warsztat edukacyjny

227
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Urszula Wasilewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 073 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • społeczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Warszawy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jako właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. w Śródmieściu, Praga-Południe, Praga Północ, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Bielany, Ursynów, Targówek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale powinny być wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Warszawy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jako właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej
Opis projektu
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej i nie znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :
1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej
2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych
3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty
4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)
5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
6. Czym jest księga wieczysta dla lokalu mieszkalnego
7. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje
8. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej
9. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków
Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób
Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez pierwszy kwartał 2022r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych
Zajęcia odbywałyby się przez 4 miesiące , raz w tygodniu , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu - 4 , tj raz w tygodniu .
Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,
Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną. Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podany adres mailowy uczestnika warsztatów .

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać wiedzę o nowych przepisach dotyczących np. małych wspólnot mieszkaniowych, dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.
W Warszawie działalność prowadzi ok. 538 spółdzielni mieszkaniowych i podobna ilość wspólnot mieszkaniowych, a w lokalach do nich należących zamieszkują warszawiacy. Większość mieszkańców Warszawy nie potrafi odróżnić czy jego mieszkanie należy do zasobu spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnoty. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dla członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu warszawiacy zamieszkujący lokale mieszkalne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach nadal mają dużo pytań i wątpliwości. Pytania i wątpliwości dotyczą trwającego już od dwóch lat procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu., wysokości dokonywanych opłat, praw mieszkańców zarówno członków spółdzielni mieszkaniowych jak i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych , którzy nie zdecydowali się na wniesienie jednorazowej dwudziestoletniej opłaty za grunt oraz praw tych członków spółdzielni mieszkaniowych , którzy mieszkają w budynkach posadowionych na tzw. nieuregulowanym gruncie.
Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach.
Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej i nie znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty.
W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości., Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków a także do rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oszacowany koszt tj. 1 dzień w tygodniu, 4 x w miesiącu przez 4 miesiące daje koszt 107 200 zł dla jednej dzielnicy, to 10 dzielnic x 107 200 zł daje łączny koszt 1 072 000 zł. , dodatkowo ok.1500 zł przygotowanie plakatów
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 073 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt wpłynie na zwiększenie wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Modyfikacje

22.01.2021 19:58
Autor projektu
27.05.2021 15:56
Koordynator w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa
28.05.2021 12:41
Koordynator w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa
28.05.2021 14:06
Koordynator w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • 390 tysięcy można przeznaczyć na bardziej potrzebne projekty typu chodniki, zieleń, bezpieczeństwo itd. Takie informację można z tego projektu uzyskać w internecie , w telewizji itd. tylko trzeba chcieć. Z projektu skorzysta mala ilość osób, projektu nie popieram. Projekt ,,jednorazowy".
    Mieszkaniec25803  27.01.2021 22:24
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany