MIESZKANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZY WSPÓLNOTA - WARSZTAT EDUKACYJNY

227
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Urszula Wasilewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
390 256 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • społeczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Warszawy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jako właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. w Śródmieściu, Praga-Południe, Praga Północ, Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Bielany, Ursynów, Targówek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
sale powinny być wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty edukacyjne polegające na zaznajomieniu mieszkańców Warszawy z zasadami działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, prawami członków oraz obowiązkami wynikającymi z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i jako właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej
Opis projektu
Program warsztatów obejmować będzie tematykę ogólną związaną z zasadami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej oraz odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości istotne dla mieszkańców zamieszkałych w tego typu budynkach. Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej i nie znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty. Proponowane Warsztaty Edukacyjne nie obejmują sfery komercyjnej ze względu na fakt, iż zarówno spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty mieszkaniowe zostały powołane w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, i nie są podmiotami komercyjnymi. Warsztat obejmować będzie zagadnienia tj. :
1. Historia spółdzielczości mieszkaniowej
2. Przyczyny powstawania wspólnot mieszkaniowych
3. Jakie są różnice pomiędzy spółdzielnią ,a wspólnotą mieszkaniową. Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty
4. Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej a jakie członka wspólnoty ( właściciela wyodrębnionego lokalu)
5. Na czym polega prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
6. Czym jest księga wieczysta dla lokalu mieszkalnego
7. Czym jest statut w spółdzielni mieszkaniowej i jak powstaje
8. Jak są kalkulowane czynsze w spółdzielni, a jak we wspólnocie mieszkaniowej
9. Czym jest Walne Zgromadzenie członków w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie oraz jakie są korzyści dla członków
Projekt ogólnodostępny dla dorosłych w grupach maksymalnie do 20 osób
Zasady rekrutacji – ogłoszenie naboru przez styczeń 2022r , decyduje kolejność zgłoszeń , informacja poprzez Facebook, urzędy dzielnicy, plakaty na słupach ogłoszeniowych
Zajęcia odbywałyby się od lutego do maja w grupach np. raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od liczby zainteresowanych osób , jedno spotkanie ok. 90 minut , minimalna ilość spotkań w miesiącu dla jednej grupy - 4 , tj raz w tygodniu , maksymalna ilość grup w jednej dzielnicy to 3 grupy - raz w tygodniu tj 12 spotkań
Zajęcia w trybie seminaryjnym w tym kilka spotkań z osobą posiadającą wiedzę prawną,
Lokalizacja - sale w Warszawie np. biblioteka, dom kultury itp. wyposażone w rzutnik lub tablicę multimedialną. Materiały dla uczestników w formie elektronicznej na podany adres mailowy uczestnika warsztatów .
Koszt 1 spotkania tj 90 minut – wynagrodzenie wykładowcy - 400 zł – koszt wynajmu sal – 30.000 zł , promocja ( plakaty ulotki, itp.- 3.500 zł )
97.564 zł - minimalny , maksymalny – 390.256 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt popularyzuje wiedzę o spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. Pomaga pozyskać wiedzę o nowych przepisach dotyczących np. małych wspólnot mieszkaniowych, dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.
W Warszawie działalność prowadzi ok. 538 spółdzielni mieszkaniowych i podobna ilość wspólnot mieszkaniowych, a w lokalach do nich należących zamieszkują warszawiacy. Większość mieszkańców Warszawy nie potrafi odróżnić czy jego mieszkanie należy do zasobu spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnoty. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dla członków spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu warszawiacy zamieszkujący lokale mieszkalne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach nadal mają dużo pytań i wątpliwości. Pytania i wątpliwości dotyczą trwającego już od dwóch lat procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu., wysokości dokonywanych opłat, praw mieszkańców zarówno członków spółdzielni mieszkaniowych jak i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych , którzy nie zdecydowali się na wniesienie jednorazowej dwudziestoletniej opłaty za grunt oraz praw tych członków spółdzielni mieszkaniowych , którzy mieszkają w budynkach posadowionych na tzw. nieuregulowanym gruncie.
Projekt ma charakter warsztatów edukacyjnych prowadzonych metodą seminaryjną, prowadzonych przez osoby posiadające pełną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym tematyką poruszaną na warsztatach.
Projekt ma charakter edukacyjny i nie dotyczy funkcjonowania żadnej znanej i nie znanej spółdzielni mieszkaniowej ani wspólnoty.
W trakcie warsztatów nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania odnośnie funkcjonowania konkretnych spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, oraz wysokości opłat dla konkretnych nieruchomości., Pomagają integrować mieszkańców, tworzyć lokalne grupy wsparcia , przygotować mieszkańców do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków a także do rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
390 256,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zgłoszony projekt dotyczy prowadzenia warsztatów z zakresu funkcjonowania podmiotów innych niż jednostki organizacyjne gminy w rynkowym obrocie nieruchomościami, co nie mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, których celem jest analiza działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, praw oraz obowiązków wynikających z członkostwa w tych organizacjach, co nie ma waloru istotnej przydatności dla mieszkańców m.st. Warszawy. Aktualni właściciele mieszkań nie mają już wpływu na status prawny ich mieszkania, a zaznajamianie przyszłych nabywców mieszkań z różnicami pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową, istotą statutów, charakterem walnych zgromadzeń, tudzież sposobem kalkulowania czynszów nie ma wpływu na wybór lokalu mieszkalnego, ani też na realizację zadań przez jednostkę samorządową. Zagadnienia te to obszar działania tylko spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i to organy tych podmiotów (np. zarząd) są zobowiązane do udzielenia szczegółowych informacji swoim członkom. Realizacji projektu nie można uznać za formę zaspakajania potrzeb wspólnoty, w tym zaliczyć do zadań z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Zagadnienia zamieszczone w opisie projektu mają charakter historyczny, ekonomiczny oraz prawny, w tym pomocy prawnej w zakresie nie objętym działalnością gminy. Kwestia nieodpłatnej pomocy prawnej została uregulowana zarządzeniem nr 10/2016 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w m. st. Warszawie (z późn. zm.) i wskazane w projekcie zagadnienia nie mieszczą się w zakresie zadań gminy. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym budżet obywatelski jest formą udziału mieszkańców gminy w decyzjach o części wydatków budżetu gminy, podejmowaną w bezpośrednim głosowaniu. Wydatki gminy mogą być natomiast przeznaczone jedynie na zadania, które ustawowo zostały zaliczone do zadań gminy. Oznacza to, że gmina nie może wydatkować środków (czy to przeznaczonych na budżet obywatelski czy innych) na inne zadania niż zadania własne.

Modyfikacje

22.01.2021 19:58
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • 390 tysięcy można przeznaczyć na bardziej potrzebne projekty typu chodniki, zieleń, bezpieczeństwo itd. Takie informację można z tego projektu uzyskać w internecie , w telewizji itd. tylko trzeba chcieć. Z projektu skorzysta mala ilość osób, projektu nie popieram. Projekt ,,jednorazowy".
    Mieszkaniec25803  27.01.2021 22:24
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany