Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Wilanowa (POW) do Powsina oraz wzdłuż al. Wilanowskiej za ekranami

854
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Michał Skup
Współautorzy Małgorzata Gabriel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 200 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • bezpieczeństwo rowerzystów
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na instalacji oświetlenia wzdłuż wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego biegnącego równolegle do ulicy Przyczółkowej (od Południowej Obwodnicy Warszawy do ulicy Drewny), dalej równolegle do ulicy Drewny (od Przyczółkowej do Ulubionej) oraz oświetleniu ciągów pieszych i rowerowych na al. Wilanowskiej między Patkowskiego a Arbuzową, na odcinkach osłoniętych ekranami.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Przyczółkowej od Południowej Obwodnicy Warszawy na południe do końca i wzdłuż ul. Drewny od ul. Przyczółkowej do ul. Ulubionej.
Ciąg pieszy wzdłuż al. Wilanowskiej od Patkowskiego do Arbuzowej - na odcinkach o niewystarczającym oświetleniu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na instalacji oświetlenia wzdłuż wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego biegnącego równolegle do ulicy Przyczółkowej (od Południowej Obwodnicy Warszawy do ulicy Drewny), dalej równolegle do ulicy Drewny (od Przyczółkowej do Ulubionej) oraz oświetleniu ciągów pieszych i rowerowych na al. Wilanowskiej między Patkowskiego a Arbuzową, na odcinkach osłoniętych ekranami.
Opis projektu
Zgłoszenie w aktualnym budżecie obywatelskim dotyczy oświetlenia odcinka ulicy Przyczółkowej o długości ok. 3,7 km na odcinku od skrzyżowania z Południową Obwodnicą Warszawy na południe aż do skrzyżowania ul. Drewny z ul. Ulubioną zgodnie z posiadaną już przez Zarząd Dróg Miejskich dokumentacją projektową, tak aby docelowo oświetlić całą trasę rowerową i pieszą od centrum Wilanowa aż do Powsina oraz dokończyć inwestycję oświetlenia ul. Przyczółkowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w ramach posiadanej przez ZDM dokumentacji.
Ponadto w ramach projektu planowana jest budowa oświetlenia następujących odcinków al. Wilanowskiej:
Ciąg pieszy od przystanku A „Patkowskiego 01” do Al. Wilanowska 43D – tam chodnik znajduje się za wygrodzeniami pełnymi, średnie natężenie oświetlenia 0 lx,
Ciąg pieszy od Al. Wilanowska 43D do przystanku A „Os. Arbuzowa 01” do – tam chodnik znajduje się za wygrodzeniami przezroczystymi, ale szpaler drzew znajduje się pomiędzy chodnikiem a latarniami, średnie natężenie oświetlenia ok. 2 lx,
Ciąg pieszo rowerowy od przystanku „Os. Arbuzowa 02” do przystanku A „Patkowskiego 02” do – tam chodnik i ścieżka rowerowa znajdują się za wygrodzeniami przezroczystymi, średnie natężenie oświetlenia ok. 3 lx,
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wydzielona od jezdni samochodowej droga dla rowerów wzdłuż ulicy Przyczółkowej i Łukasza Drewny jest jedną z najpopularniejszych ścieżek służących do rekreacji rowerowej, spacerów, biegu i jazdy na rolkach w Warszawie. Jest ona kontynuacją trasy rowerowej praktycznie z centrum miasta aż do obszarów rekreacyjnych w Powsinie. Stanowi część głównego krwiobiegu tras rowerowych stolicy. Dzięki tej ścieżce rowerzyści, rolkarze, biegacze mają szansę uprawiania swojego ulubionego sportu, aktywnego spędzenia czasu w mieście. Przekłada się to na lepszy stan zdrowia mieszkańców oraz oszczędności na ochronę zdrowia.
Po zmroku ścieżka ta jest kompletnie nieoświetlona, co znacznie utrudnia swobodne i bezpieczne poruszanie się nią. Inwestycja znacząco poprawiła by zarówno bezpieczeństwo na tej drodze jak i komfort jej użytkowników. Droga ta po zmroku mogłaby być w końcu użytkowana przez większą liczbę osób, w tym rodziny z dziećmi. Warto zaznaczyć, że po oświetleniu drogę tą w bezpieczny sposób mogłaby użytkować również młodzież w związku z budowanym przy ścieżce rowowej pumptruckiem w Powsinie. Ze ścieżki po jej oświetleniu mogliby korzystać znacznie bezpieczniej różni jej użytkownicy tj. rowerzyści, biegacze, rolkarze, którzy w chwili obecnej narażeni są na wzajemne kolizje, szczególnie, że przepisy prawa nie nakładają np. na rolkarzy obowiązku oświetlenia.
Po wykonaniu oświetlenia ze ścieżki tej mogłyby korzystać bezpiecznie dzieci wracające ze szkoły podstawowej nr 104 w Powsinie. Oświetlenie tej drogi rowerowej mogłoby też być skuteczną zachętą do jej powszechniejszego wykorzystywania jako drogi do i z pracy, a zatem przekładać się na zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenia ruchu samochodowego, co wpisuje się w politykę m. st. Warszawy, która stała się części C40Cities.
Oświetlenie tej ścieżki odniosłoby również pozytywny skutek dla aktywizacji seniorów, którzy mogliby korzystać z niej po zmroku choćby uprawiając nordic walking.
Realizacja projektu wpłynęłaby zatem pozytywnie na mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych. Pozytywne aspekty środowiskowe i zdrowotne są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania stolicy i jej mieszkańców, co nabrało szczególnego znaczenia również w czasach pandemii koronawirusa. Miasta są zobowiązane do tworzenia bezpiecznej i komfortowej infrastruktury rekreacyjnej, co może stać się udziałem Warszawy w związku z realizacją tego projektu.
Należy zauważyć, że Zarząd Dróg Miejskich już w roku 2017 ogłosił publicznie, że oświetli ten ciąg pieszo-rowerowy (https://zdm.waw.pl/aktualnosci/brakujace-latarnie-na-przyczolkowej-nowe-oswietlenie-ratuszowej-filtrowej-i-herberta/?fbclid=IwAR1LlmSOoedb9umzTu1RU9Id6YlWD7k6UMEGOQtUNFMF2GPrbFfFjSKccN4). Od tego czasu mieszkańcy Warszawy czekają na realizację tej inwestycji. Wyrazem tego było również składanie w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego (projekt nr 1653 budżet na rok 2018, projekt nr 848 na rok 2020) projektów, które miały na celu oświetlenie choć fragmentu tej drogi rowerowej od Klimczaka do Branickiego. Do chwili obecnej jednak droga ta pozostaje ciemna.
Warto wspomnieć też, że Zarząd Dróg Miejskich dysponuje kompletną dokumentacją dla tej inwestycji tj. projektem budowy oraz zgłoszeniem robót budowlanych, oraz zarezerwowanymi środkami na realizację oświetlenia na ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Klimczaka do Południowej Obwodnicy Warszawy w roku 2021, jednak nie posiada środków przyznanych na realizację pozostałego odcinka przez Radę m. st. Warszawy (zostało to przyznane w ramach oceny merytorycznej wspomnianego projektu nr 848 oraz odpowiedzi na interpelację nr 64 z dnia 07.05.2019 r., znak ZDM-DKS.0024.390.2019.KGO podpisaną przez dyrektora Łukasza Puchalskiego). Projekt ten zawiera wszystkie zmiany układu drogowego wraz z planowaną POW (vide odpowiedź na wskazaną interpelację). Etapowanie inwestycji mogłoby się wiązać z koniecznością uzyskiwania nowej dokumentacji, stąd ważne jest by zrealizować całość oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z założeniami tj. od Klimczaka aż do ul. Ulubionej.
Obecnie należałoby jedynie dokończyć rozpoczętą inwestycję oświetlenia Przyczółkowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w oparciu o już posiadaną dokumentację projektową.
Wartość projektu została wskazana w oparciu o kwotę 430 tys. zł, która została wskazana jako koszt oświetlenia odcinka ciągu od Klimczaka do Branickiego w ramach oceny merytorycznej projektu nr 848 przez sam Zarząd Dróg Miejskich.
Środki na realizację oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przyczółkowej od ul. Klimczaka do POW zarezerwowane są w budżecie na rok 2021 jako zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr zadania 90015 6050 C/OM/I/P2/194), w ramach którego kwota 3 101 179 zł przewidziana jest na ul. Przyczółkową.

Instalacja oświetlenia na drodze dla rowerów i chodniku wzdłuż Alei Wilanowskiej na odcinku od Patkowskiego do Arbuzowej jest istotna albowiem istniejące na tym odcinku ekrany akustyczne, odgradzające ulicę od drogi dla rowerów, skutecznie blokują oświetlenie drogi dla rowerów po zmroku, czyniąc przejazd nią niebezpiecznym.
Instalacja oświetlenia znacząco poprawiając bezpieczeństwo tego odcinka drogi rowerowej, przyczyni się do częstszego korzystania z niej.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przyczółkowa-Drewny:
1 900 000 zł - zgodnie z kosztorysem projektowym ZDM
al. Wilanowska:
Około 100m, 5 latarni parkowych co 25m – 60 000 zł
Około 150m, 7 latarni parkowych co 25m – 84 000 zł
Około 300m, 13 latarni parkowych co 25m – 156 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 200 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Budowa nowych latarń zapewniających odpowiednie oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych po zmroku

Modyfikacje

29.04.2021 10:05
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
29.04.2021 10:11
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo dobry pomysł!
  Mieszkaniec25859  26.01.2021 09:41
  • Cieszymy się, że się podoba. Teraz proszę trzymać kciuki by przeszedł weryfikację urzędników. Dobrego dnia :-)
   Małgorzata Gabriel  03.02.2021 11:47
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany