Zielono mi - nowe parki dla Warszawy z azylami dla ptaków i placem zabaw

960
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Tomasz Kwiatkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
491 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada utworzenie NOWYCH parków miejskich na terenach nieużytkowanych, a należących do m. st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym. Zakłada się uporządkowanie zieleni, utworzenie ścieżek, nadanie nazw parkom i udostępnienie parków mieszkańcom Warszawy bez ograniczeń i bez barier. Utworzony zostanie także nowy, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Między Ul. Domaniewską 22A, a ul. Domaniewską 26 na terenie Domaniewskiej 24 wraz z bezspośrednim sąsiedztwem (między ulicami Abramowskiego, a Zdziechowskiego) - działki numer 64/3, 64/4, 51, 52, 64/5, 59/1, 60/1, 64/5, 60/2, 64/6, 67 oraz 68 z obrębu 10216 w dzielnicy Mokotów.
Przy skrzyżowaniu Al. Wilanowskiej i ul. Jana III Sobieskiego, po północno-wschodniej stronie skrzyżowania, na działkach o numerach 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/2 z obrębu 10547 w dzielnicy Wilanów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wskazane w projekcie działki nr 64/4, 64/6, 68 nie są administrowane przez m.st. Warszawa.Dodatkowo zgodnie z mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej, większość nieruchomości administrowanych przez m.st. Warszawa to działki przeznaczone pod budowę dróg 6KDL i 4 KDD.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie NOWYCH parków miejskich na terenach nieużytkowanych, a należących do m. st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym. Zakłada się uporządkowanie zieleni, utworzenie ścieżek, nadanie nazw parkom i udostępnienie parków mieszkańcom Warszawy bez ograniczeń i bez barier. Utworzony zostanie także nowy, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.
Opis projektu
Zakłada się utworzenie nowych parków miejskich na terenach nieużytkowych. Utworzenie parku nastąpi przede wszystkim poprzez wykarczowanie krzaków, uporządkowanie zieleni i nadanie nazw parkom. Wzdłuż wydeptanych ścieżek zostaną utworzone chodniki. W dowolnej części parku powinien powstać plac zabaw dla dzieci. Na terenie parku powinno powstać przynajmniej 15 budek dla ptaków - w szczególności dla wróbli, gawronów oraz mazurków.

Szacunkowy koszt projektu dla części przy ul. Domaniewskiej 24 w dzielnicy Mokotów na działkach 64/3, 64/4, 51, 52, 64/5, 59/1, 60/1, 64/5, 60/2, 64/6, 67 oraz 68 o numerze obrębu 10216:
- utworzenie chodników o szerokości 2 metrów wzdłuż wydeptanych ścieżek - chodnik powinien mieć przebieg od strony zachodniej od ul. Zdziechowskiego i prowadzić na północ - zgodnie z wydeptaną ścieżką przez mieszkańców - ok. 150m2 - ok. 60 000 złotych
- wykarczowanie krzaków, uporządkowanie terenu, pozbieranie śmieci i wywóz - ok. 15 000 złotych
- posadzenie średnich drzew o obwodzie pnia 18-20cm w cenie 2040 złotych za sztukę w ilości 20 sztuk - razem 40 800 złotych
- posadzenie 5 dużych drzew o obwodzie pnia od 30 do 35cm w cenie 5 540 złotych od sztuki - łącznie 27 700 złotych
- postawienie 15 budek dla ptaków - 3 000 złotych
- utworzenie placu zabaw o powierzchni 200m2 - przy budowie należy uwzględnić również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo - 200 000 złotych
- utworzenie schodów (koszt około 3 000 złotych) na skarpie, w północnej części parku, na szlaku pieszych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich o pow. 10m2 (4 500 złotych) - 7 500 złotych
- wysianie trawników oraz łąki kwietnej na powierzchni około 2 500 m2 - około 75 000 złotych
- postawienie 3 ławek bez oparć - 5 700 złotych
- postawienie 4 kamiennych koszy na śmieci o pojemności 55 litrów wraz z usuwaniem śmieci - koszt 26 800 złotych
- opracowanie dokumentacji projektowej - 10 000 złotych

Szacunkowy koszt projektu dla części przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego i Al. Wilanowskiej (na działkach o numerach 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/2 z obrębu numer 10547) w dzielnicy Wilanów:
- posadzenie 10 drzew o obwodzie pnia ok. 14-16 cm - 13 000 złotych
- postawienie 5 budek dla ptaków - 300 złotych
- posadzenie żywopłotu o długości 10mb - 1 200 złotych
- opracowanie dokumentacji projektowej - 5 000 złotych

Nazwy parków zostaną nadane przez Radę m. st. Warszawy lub w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców Warszawy. Informacja o ewentualnych konsultacjach społecznych powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej https://konsultacje.um.warszawa.pl/ .

W załączonych dokumentach wykorzystano informację publiczną dostępną na stronie internetowej https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa . Informacja została wytworzona przez Biuro Geodezji i Katastru prawdopodobnie w 2020 roku. Informacja została pozyskana w dniu 11.01.2021r. Informacja została przetworzona przez Tomasza Kwiatkowskiego. Informuję, że informacja publiczna została przetworzona poprzez wycięcie fragmentu zdjęcia-mapy Warszawy oraz naniesienie dodatkowych symboli i oznaczeń wskazujących na proponowany zakres zmian w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu jest niezbędna w celu utworzenia nowych terenów zielonych, których nie jest za dużo. Realizacja projektu jest również potrzebna w celu utworzenia bezpiecznych ścieżek na terenach nieużytkowanych, z których w sposób bezpieczny będą mogły korzystać osoby starsze i niepełnosprawni. Ponadto we wskazanej lokalizacji brakuje ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci. Parki mają również służyć celom relaksacyjnym i oczyszczaniu powietrza.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt projektu dla części przy ul. Domaniewskiej 24 w dzielnicy Mokotów na działkach 64/3, 64/4, 51, 52, 64/5, 59/1, 60/1, 64/5, 60/2, 64/6, 67 oraz 68 o numerze obrębu 10216:
- utworzenie chodników o szerokości 2 metrów wzdłuż wydeptanych ścieżek - chodnik powinien mieć przebieg od strony zachodniej od ul. Zdziechowskiego i prowadzić na północ - zgodnie z wydeptaną ścieżką przez mieszkańców - ok. 150m2 - ok. 60 000 złotych
- wykarczowanie krzaków, uporządkowanie terenu, pozbieranie śmieci i wywóz - ok. 15 000 złotych
- posadzenie średnich drzew o obwodzie pnia 18-20cm w cenie 2040 złotych za sztukę w ilości 20 sztuk - razem 40 800 złotych
- posadzenie 5 dużych drzew o obwodzie pnia od 30 do 35cm w cenie 5 540 złotych od sztuki - łącznie 27 700 złotych
- postawienie 15 budek dla ptaków - 3 000 złotych
- utworzenie placu zabaw o powierzchni 200m2 - przy budowie należy uwzględnić również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo - 200 000 złotych
- utworzenie schodów (koszt około 3 000 złotych) na skarpie, w północnej części parku, na szlaku pieszych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich o pow. 10m2 (4 500 złotych) - 7 500 złotych
- wysianie trawników oraz łąki kwietnej na powierzchni około 2 500 m2 - około 75 000 złotych
- postawienie 3 ławek bez oparć - 5 700 złotych
- postawienie 4 kamiennych koszy na śmieci o pojemności 55 litrów wraz z usuwaniem śmieci - koszt 26 800 złotych
- opracowanie dokumentacji projektowej - 10 000 złotych

Szacunkowy koszt projektu dla części przy skrzyżowaniu ulicy Jana III Sobieskiego i Al. Wilanowskiej (na działkach o numerach 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/2 z obrębu numer 10547) w dzielnicy Wilanów:
- posadzenie 10 drzew o obwodzie pnia ok. 14-16 cm - 13 000 złotych
- postawienie 5 budek dla ptaków - 300 złotych
- posadzenie żywopłotu o długości 10mb - 1 200 złotych
- opracowanie dokumentacji projektowej - 5 000 złotych
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
491 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi opiniami zarządców i administratorów terenów projekt nie może być realizowany na w/w terenach z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz na kolizję z przedsięwzięciami m.st. Warszawy.

Modyfikacje

24.01.2021 20:40
Autor projektu
24.01.2021 22:00
Autor projektu
25.01.2021 01:19
Autor projektu
25.01.2021 22:49
Autor projektu
23.04.2021 10:57
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
23.04.2021 10:58
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
23.04.2021 10:59
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Zieleń jest w mieście potrzebna i im więcej jej mamy, tym lepiej. Zatem, dobrze - niech będzie więcej parków ...
  Jednak musi Pan skorzystać przy tym projekcie z pomocy ornitologa, ponieważ z wiedzą o ptakach - nieco kiepsko ... Cytuję: "Na terenie parku powinno powstać przynajmniej 15 budek dla ptaków - w szczególności dla wróbli, gawronów oraz mazurków". Z tego zestawu, jedynie mazurki mogą skorzystać, jeśli w odpowiednich miejscach na drzewach zostaną powieszone budki lęgowe, właściwego dla danego gatunku ptaka. Musi być też gwarancja odpowiedniej bazy pokarmowej w takim parku.
  Natomiast gawrony w parku nie będą chętnie widzianym towarzystwem, bowiem ich odchody mogą brudzić ławki i małą architekturę parkową. Na domiar złego, GAWRON nie lęgnie się w budkach. Gawrony budują gniazda z gałęzi i innych materiałów na solidnych drzewach, chętnie też gniazdują kolonijnie, co najmniej 4-5 ptaków, czyli razem 10 gawronów plus potem ich potomstwo. Musi być baza pokarmowa dostępna (a pisklęta wszystkich ptaków karmione są białkiem, czyli mięsem).
  Wróble wolą mieszkać z nami w naszych budynkach (w szparach, dylatacjach, w stropodachu, pod parapetami gdzie zrobił się ubytek muru), w ostateczności - zasiedlają budki lęgowe ale jedynie takie, które są powieszone na ścianie budynku.
  W parku można liczyć na zasiedlenie budek lęgowych (odpowiedniego dla gatunku typu; są różnice!) przez modraszki, bogatki, szpaki, mazurki, kawki, a także muchołówki, pleszki, kopciuszki.
  Pozdrawiam
  Mieszkaniec811  26.01.2021 00:35
 • Bardzo mi się podoba, że wśród adresatów projektu oprócz ludzi są ptaki :) Jeżeli chodzi o kwestie ochrony konkretnych gatunków, potwierdzam słowa HankaŻet: spośród wymienionych gatunków tylko mazurek zajmuje skrzynki lęgowe, i warto pomyśleć o innych, dla których to środowisko będzie przyjazne, zarówno pod względem miejsc gniazdowania, jak i bazy pokarmowej.

  Trochę mnie jednak niepokoją plany wykarczowania krzaków i uporządkowania zieleni. Przyznaję, że nie znam tych terenów, ale usuwanie istniejącej zieleni spontanicznej, jeżeli nie są to gatunki inwazyjne, może raczej zdegradować je przyrodniczo. Zakrzewienia są warunkiem koniecznym bytowania wielu gatunków ptaków, i z tego względu nie bardzo się "opłaca" np. wymiana starych krzewów na nowe. Wiązałoby się to również ze zmianami w strukturze ściółki, która kryje pożywienie dla zwierząt (ptaków, drobnych ssaków)

  Warto zacząć od inwentaryzacji flory i fauny zastanej, i na tej podstawie decydować o zakresie prac.

  Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wydzielenie stref dzikiej przyrody, w których obecna roślinność byłaby nienaruszona, i ograniczyć do niej dostęp ludzi i psów (ale: niczym sztucznym, co uniemożliwiałoby przemieszczanie się organizmów, i wprowadzało syntetyczny materiał; może to być np. żywopłot z roślin kolczastych). Wtedy pomożemy przyrodzie w sposób najbardziej naturalny: przez zaniechania :) Tak samo z tworzeniem łąk. Czasem wystarczy nie kosić, choć łąki z wysiewu faktycznie mogą wzbogacić skład o gatunki, które wzmocnią różnorodność biologiczną.

  Tworzenie ciągów pieszych w miejscach przedeptów powinno brać pod uwagę ochronę systemów korzeniowych drzew i krzewów. Sztucznie utwardzane pogorszą ich warunki siedliskowe. Warto w tym kontekście przyjrzeć się technologii chodników podwieszanych z drewna. (spełniają kryteria ogólnodostępności). Patrz: Bielany

  I na koniec - warto, aby kosze na śmieci były zamykane, aby nie miały do nich dostępu ptaki.

  Powodzenia!
  Mieszkaniec16906  27.01.2021 12:24
 • Karczowanie krzaków i pozbywanie się istniejącej zieleni po to, żeby zaprojektować nową, nie jest dobrym pomysłem. W krzakach mogą m.in. znaleźć schronienie i miejsce gniazdowania drobne ptaki, które mają być przecież beneficjentami projektu.
  Przed rozpoczęciem prac powinna zostać przeprowadzona konsultacja botaniczna, tak aby wybrać maksymalnie dużo istniejącej zieleni do pozostawienia. Nowa roślinność powinna być dobrana tak, by unikać gatunków obcych, nie wprowadzać inwazyjnych i w miarę możliwości zachować charakter dotychczasowej roślinności.
  Mieszkanka26075  02.02.2021 18:26
 • Jeżeli ostateczny projekt będzie uwzględniał rady płynące z komentarzy, jak widać, ludzi, którzy znają się na kilku kluczowych kwestiach tego pomysłu, to jestem na tak.
  Mieszkaniec26464  04.05.2021 13:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany