Owieczkowy Plac Zabaw

230
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Robert Zubkowicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
125 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada utworzenie niewielkiego naturalistycznego placu zabaw w miejscu zdewastowanego trawnika i piaskownicy znajdującej się pomiędzy blokami na Blaszanej i kamienicami na Panieńskiej. Proponowane jest zbudowanie piaskownicy otoczonej drewnianymi kołkami z siedzeniami, rzeźb owieczek, łąki kwietnej, płotków wiklinowych, oraz uzupełnienie roślinności dla stworzenia kompozycji.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja jest własnością m. st. Warszawy (nr obrębu 41504, nr działki 12/4, 12/5 i 12/6) Teren Owieczkowego Placu Zabaw o powierzchni około 185 m2 otoczony jest od południa i wschodu trzema dużymi dwunastopiętrowymi blokami (Panieńska 1A, Olszowa 8 i Blaszana 2), a od północy i wschodu L-kształtną kamienica na ul. Blaszanej i Panieńskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie niewielkiego naturalistycznego placu zabaw w miejscu zdewastowanego trawnika i piaskownicy znajdującej się pomiędzy blokami na Blaszanej i kamienicami na Panieńskiej. Proponowane jest zbudowanie piaskownicy otoczonej drewnianymi kołkami z siedzeniami, rzeźb owieczek, łąki kwietnej, płotków wiklinowych, oraz uzupełnienie roślinności dla stworzenia kompozycji.
Opis projektu
Teren około 185 m kw. otoczony od południa i wschodu trzema dużymi dwunastopiętrowymi blokami (Panieńska 1A, Olszowa 8 i Blaszana 2 oraz do północy i wschodu L-kształtna kamienica na ul. Blaszanej i Panieńskiej na którym znajduje się częściowo zagospodarowana zieleń (przez okolicznych mieszkańców) i zarazem już stary i zdewastowany obszar (stara piaskownica z spróchniałych pni, rozjeżdżone rzadkie trawniki, połamane krzewy i uszkodzone pnie istniejących drzew. Zieleń poprzecinana jest szlakami komunikacyjnymi tworząc niewielkie zniszczone wyspy zieleni (trawniki i drzewa). Na istniejącej „wyspie” z zachowaniem istniejącego układu komunikacyjnego planuje się budowę piaskownicy otoczonej drewnianymi kołkami robinii lub dębu. Część ogrodzenia piaskownicy będzie zarazem ścieżką sensoryczną (kołki o różnej wysokości do wspinania). Po zewnętrznej i wewnętrzne stronie palisady będą znajdować się kołki dużej średnicy, które będą siedziskami dla rodziców. Na terenie piaskownicy będzie zestaw piaskowy "Żwirek" (plac budowy). W pobliżu piaskownicy na terenie trawnika ulokowane zostanie małe stado 4 szt. rzeźb owieczek (ojciec-baran, matka owca, owieczka i czarna owca), które otoczone będą łąką kwietną ogrodzoną płotkami wiklinowymi. Na całym obszarze planuje się uzupełnienie roślinności. Zagospodarowanie tej przestrzeni w formie przytulnego placu zabaw o charakterze naturalistycznym sprawi, że miejsce zacznie zachęcać do zatrzymania się i wypoczynku okolicznych mieszkańców. W przyszłości planuje się dalsze zagospodarowanie terenu z nasadzeniami krzewów kwitnących i budową małej architektury ogrodowej. Owieczkowy Plac Zabawa będzie dostępny dla wszystkich na zasadach korzystania z publicznych terenów zieleni.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na obszarze Starej Pragi znajduje się niewiele terenów zagospodarowanej zieleni. Opisana okolica jest otoczona monumentalnymi wieżowcami (blokami) oraz kamienicami, gdzie łącznie mieszka kilka tysięcy osób, bezpośrednich potencjalnych użytkowników. Obecnie teren jest tylko szlakiem komunikacji pieszej i miejscem wyprowadzania psów. Tylko bezpośrednio przy kamienicy (ul. Blaszana i Panieńska) są skrawki zagospodarowanej zieleni przez mieszkańców). We wskazanym obszar nikt się nie zatrzymuje, a pobliskie trawniki są zdewastowane i rozjeżdżane na krawędziach przez osoby parkujące. Obecne działanie jest poszerzeniem zagospodarowanej zieleni i zwiększeniem przyjazności terenu dla mieszkańców. W miejscu planowanej inicjatywy znajduje się stary, rozpadający się plac zabaw (powstał w całości jako inicjatywa społeczna), który ze względu na bardzo zły stan techniczny nie jest użytkowany. W każdej klatce 4 piętrowych kamienic na ul. Blaszanej i Panieńskiej jest po kilka mocno zainteresowanych użytkowników :). Łącznie w kamienicach mieszka ponad 20 dzieci w wieku przedszkolny i wczesnoszkolnym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się też dwunastokondygnacyjne bloki w każdym mieszka po 20 i więcej dzieci. Liczba potencjalnych beneficjantów wraz z opiekunami to ponad 100 osób. Projekt zakłada zmianę tylko pewnej części terenu, jako naturalistyczny plac zabaw, ale również tworzy miejsca do siedzenia np. osób starszych, którzy są dodatkowymi użytkownikami. Przy takiej gęstej zabudowie zagospodarowanie tak niewielkiego terenu jest oczywistą koniecznością, jeżeli myślimy o poprawie życia mieszkańców. Zakładałem, że jeżeli tym razem uda się, to następnych latach projekt zostanie poszerzony z własnych środków oraz pozyskanych z funduszy społecznych.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie dokumentacji projektowo – 25 000,00 zł
Urządzenia zabawowe – 55 000,00 zł
Założenie łąki kwietnej – 5 000,00 zł
Zasadzenia krzewów – 12 500,00 zł
Wygrodzenia – 2 500,00 zł
Wykonanie palisady – 25 000,00 zł
Łączna kwota realizacji projektu: 125 000,00 zł

*koszt utrzymania w kolejnych latach - 10 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
125 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Skutkiem realizacji projektu będzie powstanie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy, miejscem rekreacji dla dzieci, które stanie się jednocześnie strefą integracji mieszkańców okolicznych bloków.

Modyfikacje

19.04.2021 11:42
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
20.04.2021 12:01
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany