Międzypokoleniowe Centrum Integracji Plenerowej „Park Traugutta”

75
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Sawa
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
445 000 zł
Kategoria
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada wykonanie altany ze stołami i ławami, stanowiącej miejsce dla spotkań i integracji mieszkańców, częściową wymianę nawierzchni, wprowadzenie elementów wyposażenia takich jak ławki, leżaki, kosze na śmieci itp. oraz budowę małego skate-point’u dla młodzieży. Założenia projektu są uzupełnieniem dla istniejącej siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci i stanowią dopełnienie idei „międzypokoleniowego centrum integracji”.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Sawa
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa, dzielnica Śródmieście, rejon pomiędzy ulicami Międzyparkową, Zakroczymską i Konwiktorską.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 12, na której terenie planowana jest inwestycja, stanowi własność m. st. Warszawy. Teren nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan MPZP w rejonie Parku Traugutta jest w trakcie procedowania na podstawie UCHWAŁY NR LVIII/1779/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. W studium teren opisany jest jako: ZP1 (tereny zieleni urządzonej).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie altany ze stołami i ławami, stanowiącej miejsce dla spotkań i integracji mieszkańców, częściową wymianę nawierzchni, wprowadzenie elementów wyposażenia takich jak ławki, leżaki, kosze na śmieci itp. oraz budowę małego skate-point’u dla młodzieży. Założenia projektu są uzupełnieniem dla istniejącej siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci i stanowią dopełnienie idei „międzypokoleniowego centrum integracji”.
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie altany plenerowej ze stołami i ławami, stanowiącej wielofunkcyjne miejsce m. in. dla spotkań i integracji mieszkańców. Ponadto planuje się częściową wymianę nawierzchni utwardzonych, wprowadzenie elementów wyposażenia takich jak ławki, leżaki, kosze na śmieci itp. oraz budowę małego skate-point’u dla młodzieży. Pod zadaszeniem altany mieszkańcy bądź organizacje pozarządowe mogą realizować okolicznościowe imprezy kulturalne lub edukacyjne. Na co dzień altana będzie atrakcyjnym miejscem wypoczynku i życia towarzyskiego, a podczas zaplanowanych wydarzeń stanie się trybuną dla dyskusji, spotkań, wykładów i plenerowych koncertów. Altana i meble mogłyby być wykonane częściowo z surowców pochodzących z recyclingu będąc elementem budującym świadomość ekologiczną. Obok planowanej altany istnieje siłownia plenerowa (dla seniorów) i plac zabaw dla dzieci stanowiąc elementy łączące różne pokolenia w jednym miejscu. Jest to istotne (integracja międzypokoleniowa) wobec obserwowanych współcześnie negatywnych tendencji społecznych. Atrakcje dla różnych grup wiekowych nie powinny być izolowane od siebie. Altana stanowić ma naturalne uzupełnienie istniejących funkcji, może służyć rodzicom podczas zabaw ich dzieci (chroniąc przed słońcem), seniorom – podczas przerw w wykonywaniu ćwiczeń na siłowni plenerowej. Planowana jest również budowa małego skate-point'u, który przyciągnie młodzież na ten teren i przyczyni się do propagowania sportu i zdrowego trybu życia. Forma altany ma w czytelny sposób sygnalizować jej kulturotwórcze przeznaczenie i przyciągać różnorodnych odbiorców, a tym samym przyczynić się do kształtowania modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ponadto, współgrając z elastycznym programem funkcjonalnym, altana będzie promowała nowatorskie podejście do rewitalizacji i modernizacji zaniedbanych terenów współczesnego miasta stanowiąc wzorcowy model dla innych miejsc w Warszawie. W otoczeniu terenu istnieje szereg funkcji, które umożliwią różnorodną aktywność mieszkańców i zasilą planowane miejsce życiem (Klub Sportowy Varsovia i Polonia, Park Fontann, bulwary Wisły, Fort Legionów).
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren planowanej inwestycji nie wykorzystuje swojego potencjału. W odległości krótkiego spaceru znajduje się zabudowa mieszkaniowa, której lokatorzy chcieliby mieć możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu. Planuje się uzupełnienie funkcji placu zabaw i siłowni plenerowej o inne atrakcje które pozwolą na integrację międzypokoleniową. Atrakcje dla różnych grup wiekowych nie powinny być izolowane od siebie. Teren ma przyciągać różnorodnych odbiorców, przyczynić się do kształtowania modelu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie, rekreacji i kulturze. Ten wielofunkcyjny projekt będzie promował nowatorskie podejście do rewitalizacji i modernizacji zaniedbanych terenów zielonych Warszawy stanowiąc wzór do powtarzania, w przyszłości, w innych miejscach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Całkowity koszt projektu: 445 000 zł. brutto.
w tym:
- wykonanie projektu altany wraz z otoczeniem (projekty branżowe: drogowy, elektryczny, wyposażenia i skate-pointu itp.), obsługa geodezyjna – 50 000 zł. brutto
- budowa altany wraz z meblami (ławy, stoły itp.) - 150 000 zł brutto
- budowa skate-pointu – 90 000 zł. brutto
- budowa nawierzchni - 70 000 zł. brutto
- dostawa i montaż wyposażenia (ławki, leżaki, kosze na śmieci itp.), tablic informacyjnych z oznaczeniami BP, tablic regulaminowych – 60 000 zł. brutto, w tym:
- ławki parkowe (przyjęto 10 sztuk) – 17 000
- leżaki (przyjęto 6 sztuk) – 30 000
- kosze na śmieci (przyjęto 5 sztuk) – 6000
- tablice informacyjne z oznaczeniami BP, tablice regulaminowe (przyjęto 2 sztuki) – 7000 zł. brutto
- oświetlenie terenu – 25 000 zł. brutto

* program funkcjonalno-przestrzenny, dobór elementów zagospodarowania może ulec zmianie, podczas wykonywania dokumentacji projektowej.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
445 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 21 700 zł. brutto
W tym:
- prace porządkowe – 1 500 zł. brutto
- codzienne przeglądy stanu technicznego skate-point - 4 200 zł. brutto
- przeglądy kwartalne - 1 000 zł. brutto
- drobne naprawy 15 000 zł. brutto
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
21 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki
Karty oceny

Modyfikacje

07.01.2016 19:11
Autor projektu
08.01.2016 10:48
Autor projektu
11.01.2016 12:47
Autor projektu
20.01.2016 09:42
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
11.05.2016 15:48
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
27.05.2016 14:26
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
09.06.2016 14:59
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (6)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Gratuluję fatalnego pomysłu który sprawi, że nikt nie będzie korzystał z istniejącej już infrastruktury.
  Po libacji w altance towarzystwo przeniesie się na legowiska w hamakach, aby wytrzeźwieć i przespać się do rana.
  Mieszkaniec863  09.01.2016 21:03
  • Podzielam po części Twoje obawy NORAH G., co potwierdzają nasze doświadczenia ze Skweru Oleandrów. Nasze nowe ławki wśród zieleni, obok siłowni plenerowej, są okupowane nieustannie przez cały dzień przez samotnych, czy bezdomnych spożywających alkohol i odstraszających zwykłych mieszkańców wulgarnymi przekleństwami. I to mimo naszych starań, regulaminu wspólnie opracowanego we współpracy z ADK, Policją i Strażą Miejską i bliskiej współpracy z nimi . Ale czy to znaczy, że mamy się poddać? Chciałbym tylko zachęcić wnioskodawców, aby to zagrożenie dodatkowo wzięli pod uwagę.
   Mieszkaniec1150  12.01.2016 22:58
  • Faktycznie drobne pijaczki będą miały super miejsce pod dachem i za darmo. Mieszkańcy za przeprowadzenie imprezy będą musieli zapłacić.
   Mieszkaniec863  15.01.2016 23:27
 • Tak jest Panie Norah Garber
  Warszawa jest dzikim miastem, tutaj mieszkają wybrani ludzie, którzy chcą się wyłącznie przespać, by rano odwieść dzieci do elitarnego przedszkola w sąsiedniej dzielnicy.

  Jestem przekonany że takie dzieci nigdy nie spotkają się z takim elementem jaki proponuje ten projekt.
  Tam występują wyłącznie same zagrożenia, dziecko mogło by się z kimś na przykład zaprzyjaźnić - i mogło by się zaprzyjaźnić z córką ajentki w sklepie.

  Tak to nie do pomyślenia . . .

  Mieszkaniec673  10.01.2016 00:25
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Jan Rybczyński  12.01.2016 22:28
 • Pomysł niezły ale lokalizacja nie ta. Park Traugutta świeci pustkami, czasem ktoś przechodzi, rzadko widzę osoby korzystające z siłowni plenerowej.
  Może należy zmienić lokalizację np. po przeciwnej stronie, w okolicy Fortu Legionów?
  Ta część jest chętnie wykorzystywana.
  Mieszkaniec3514  16.05.2016 17:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany