Przywróćmy bioróżnorodność gatunkową otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczu!

1565
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Gabriela Wojciechowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
456 500 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2382 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Uporządkowanie terenu pomiędzy Rezerwatem a ulicą Na Urzeczu i Parkiem przy Bernardyńskiej, odtworzenie ekosystemu łąkowego właściwego dla doliny starorzecza środkowej Wisły. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci po zachodniej i północnej stronie Rezerwatu, m.in. od ul. Wolickiej;

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
07.07.2022 09:30

Harmonogram realizacji projektu (aktualizacja 7.07.22):

VII-VIII- opracowanie dokumentacji, uzgodnienie projektu z PAN w Powsinie, ogłoszenie postępowania na prace porządkowe i przygotowanie zamówienia na prace ogrodnicze,

VIII - ogłoszenie postępowania na prace ogrodnicze, wyłonienie wykonawcy na pace ogrodnicze, podpisanie umowy,

V-VI - ogłoszenie postępowania na prace inwentaryzacyjne zieleni (DKO),

VIII-XI - realizacja,

XII - zakończenie i odbiór prac 

W czerwcu przeprowadzono prace porządkowe na terenie Rezerwatu i otuliny. Trwaja egocjacje w sprawie podpisania umowy uzupełniającej dotyczacej prac porządkowych. 

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Główna część projektu: ok 2 ha nieużytku pomiędzy ul. na Urzeczu, północno-wschodnim skrajem osiedla Bernardyńska a Rezerwatem Przyrody Jeziorko Czerniakowskie;
likwidacja wysypisk: obrzeża ul. Wolickiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Plan ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” zakłada na tych terenach zachowanie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza możliwość tworzenia terenów zieleni urządzonej, „do urządzenia której należy wykorzystywać rodzime gatunki drzew i krzewów, właściwe dla danego typu siedliska przyrodniczego, z możliwością pozostawienia tego obszaru do naturalnej sukcesji (…)”.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uporządkowanie terenu pomiędzy Rezerwatem a ulicą Na Urzeczu i Parkiem przy Bernardyńskiej, odtworzenie ekosystemu łąkowego właściwego dla doliny starorzecza środkowej Wisły. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci po zachodniej i północnej stronie Rezerwatu, m.in. od ul. Wolickiej;
Opis projektu
Projekt zakłada :
od strony zachodniej Rezerwatu (działka nr 17 nr obrębu 10503):
uporządkowanie ok. 2 ha otuliny pomiędzy Rezerwatem Jeziorko Czerniakowskie a ul. Na Urzeczu (na północ od bloku przy Bernardyńskiej 2) czyli:
- likwidację dzikich wysypisk śmieci komunalnych i składowisk odpadów budowlanych
- usunięcie słupów betonowych nieczynnej instalacji oświetleniowej,
- utwardzenie istniejących przedeptów: ukośnej ścieżki prowadzącej przez działkę od ul. Na Urzeczu do tablicy "Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie" oraz krótkiej ścieżki prowadzącej od końca chodnika przy bloku Bernardyńska 1a do starej lodowni. Ścieżki powinny zachować naturalny charakter ale ich nawierzchnia powinna być twarda, wykonana z drobnej frakcji,
- inwentaryzację drzewostanu wraz z oznaczeniem drzew arbotagami
- eliminację samosiewów śliwy mirabelki i orzecha włoskiego (nasiona roznoszone przez ptaki z sąsiednich ogródków działkowych)
- usunięcie samosiewów klonu jesionolistnego (gatunek inwazyjny zasiedlający zdegradowane środowiska antropogeniczne takie jak wyrobiska, nieużytki porolne i poprzemysłowe w miastach) *,
- nasadzenie 10 drzew z gatunków rodzimych takich jak dąb, wiąz, grab, buk, klon zwyczajny lub ew. innych
- wyznaczenie obszarów na polany widokowe, docelowo z roślinnością niską,
- wysiew traw i nasadzenia bylin min. 20 gatunków charakterystycznych dla ekosystemów łąkowych doliny środkowej Wisły, nasadzenia zgodnie z doborem siedliskowym (byliny nie mogą być sadzone w rabatach)
od strony północnej:
- likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych znajdujących się przy ul. Wolickiej w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy Rezerwatu
(na działce nr 10 nr obrębu 10714 oraz działce nr 22 nr obrębu 10503).
*http://projekty.gdos.gov.pl/files/artykuly/127036/Acer-negundo_klon-jesionolistny_KG_WWW_icon.pdf
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren na granicy ul. Na Urzeczu i os. Bernardyńska jest w chwili obecnej nieużytkiem porolnym, od południa porośniętym przez zarośla samosiewów, kryjących w sobie wysypiska odpadów. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu, przywrócenie jego funkcji ekologicznej i podniesienie wartości krajobrazowej. Restytucja gatunków roślin właściwych dla tego siedliska będzie miała na celu odtworzenie ekosystemu łąkowego z całym bogactwem roślin kwitnących i miododajnych, a utrzymanie polan z roślinnością niską pozwoli na zachowanie perspektywy widokowej na starodrzew rezerwatu. Zachowany zostanie dotychczasowy dostęp do istniejących ścieżek spacerowych. Ponadto, po północnej stronie Rezerwatu planuje się dwukrotne w ciągu roku ręczne wykaszanie zbiorowisk nawłoci wskazanej w Planie Ochrony jako gatunek zagrażający bioróżnorodności, a także sprzątanie otuliny w dwóch szczególnie zaniedbanych jej obszarach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. likwidacja dzikich wysypisk śmieci komunalnych i składowisk odpadów budowlanych na działce 17 nr obrębu 10503 – 20 000,00 zł
2. usunięcie słupów betonowych nieczynnej instalacji oświetleniowej na działce 17 nr obrębu 10503 – 10 000,00 zł
3. utwardzenie istniejącego przedeptu: ukośnej ścieżki prowadzącej przez działkę od ul. Na Urzeczu do tablicy "Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie" na działce 17 nr obrębu 10503 – 20 000,00 zł
4. utwardzenie istniejącego przedeptu: krótkiej ścieżki prowadzącej od końca chodnika przy bloku Bernardyńska 1a do starej lodowni. Ścieżki powinny zachować naturalny charakter ale ich nawierzchnia powinna być twarda, wykonana z drobnej frakcji na działce 17 nr obrębu 10503 – 14 000,00 zł
5. inwentaryzacja drzewostanu + oznaczenie drzew arbotagami na działce 17 nr obrębu 10503 – 12 000,00 zł
6. usuniecie samosiewów śliwy mirabelki i orzecha włoskiego na działce 17 nr obrębu 10503 - 10 000,00 zł
7. usunięcie samosiewów klonu jesionolistnego na działce 17 nr obrębu 10503- 10 000,00 zł
8. nasadzenie drzew z gatunków rodzimych o obw. 12-14 cm wraz z 3 letnią pielęgnacją na działce 17 nr obrębu 10503 – 35 000,00 zł
9. wysiew traw i nasadzenia bylin min. 20 gatunków charakterystycznych dla ekosystemów łąkowych doliny środkowej Wisły, nasadzenia zgodnie z doborem siedliskowym (byliny nie mogą być sadzone w rabatach) wraz z projektem na działce 17 nr obrębu 10503 – 305 000,00 zł
10. likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych znajdujących się przy ul. Wolickiej w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy Rezerwatu na (na działce nr 10 nr obrębu 10714 oraz działce nr 22 nr obrębu 10503). - 20 000,00 zł
11. Oznaczenie projektu tabliczkami z Budżetu obywatelskiego - 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
456 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa bioróżnorodności na wskazanym obszarze, utrzymanie porządku na terenie otuliny rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie, stworzenie lepszych warunków dla odwiedzających rezerwat,

Modyfikacje

25.01.2021 22:32
Autor projektu
26.04.2021 12:41
Zespół Rejonu Ogrodniczego 4 w Zarządzie Zieleni
27.04.2021 10:23
Zespół Rejonu Ogrodniczego 4 w Zarządzie Zieleni
01.06.2021 15:07
Koordynator w Zarządzie Zieleni
01.06.2021 15:08
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo kibicuję temu projektowi. Wszystkie z tych roślin inwazyjnych zajmują coraz liczniejsze okoliczne tereny zielone i rzeczywiście bardzo istotne jest, żeby ochronić bioróżnorodność tego miejsca. Będę go promować wśród swoich znajomych.
  Aleksandra Młyńczyk  25.01.2021 23:34
 • Oddaję głos, bo jeziorko zasługuje na większy szacunek i jest przyrodniczo cenne. Tylko błagam, zweryfikujcie te gatunki drzew, bo sadzenie buków jest wyjątkowo głupie (niezgodność z siedliskiem, naturalnym zasięgiem i ekspansywność), tu trzeba sadzić gatunki łęgowe, olsze, jesiony, wiązy topole, wierzby etc.
  Mieszkanka26940  15.06.2021 14:26
  • Jesiony zachowamy, usuwane będą tylko młode klony jesionolistne. Prawdziwe łęgi tu już pewnie nie wrócą, tereny te nie będą okresowo podtapiane, ale gleba - mady rzeczne i piaski, nadal jest przyjazna dla tych drzew. Dziękuję za uwagę, to ważne co Pani pisze. Chciałabym, żeby dobór gatunkowy był nieprzypadkowy, żeby wszystkie nowe nasadzenia były konsultowane, optymalnie z ekspertami niezależnej instytucji naukowej.
   Gabriela Wojciechowska  15.06.2021 15:27 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany