Psi pisuar czyli toaleta dla psów

293
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Irmina Pałczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
TEMAT PSÓW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NIE JEST NAM OBCY,OBSIKIWANIE DRZEWPOWODUJE ICH SYSTEMATYCZNE NISZCZENIE. ABY TEGO UNIKNĄĆ POTRZEBNE SĄ MIEJSCA WYZNACZONE DLA PSÓW GDZIE BĘDĄ ONE MOGŁY ZAŁATWIAĆ SWOJE POTRZEBY , CZYLI PIESUARY. USTAWIENIE PO KILKA PIESUARÓW NA SKWERACH LUB MIEJSCACH CZĘSTO ODWIEDZANYCH PRZEZ PSY OSZCZĘDZI NISZCZEJĄCĄ PRZEZ PSI MOCZ ROŚLINOŚĆ.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
KILKA LOKALIZACJI:
SKWER U ZBIEGU UL.POZNAŃSKA - WSPÓLNA
SKWER U ZBIEGU UL. WSPOLNA - EMILII PLATER
TEREN ZIELENI UL.POLNA OD PL.POLITECHNIKI DO UL.WARYŃSKIEGO
SKWEREK PRZED URZĘDEM DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
OBRĘB NR.50501 DZIAŁKA NR.71 OBRĘB NR.50501 DZIAŁKA NR.55 , 56 OBRĘB NR.50508 DZIAŁKA NR.12 OBREB NR.50501 DZIAŁKA NR 48/1 , 73/6 DYSPONENT TERENU: M.ST.WARSZAWA

Dane projektu

Skrócony opis projektu
TEMAT PSÓW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NIE JEST NAM OBCY,OBSIKIWANIE DRZEWPOWODUJE ICH SYSTEMATYCZNE NISZCZENIE. ABY TEGO UNIKNĄĆ POTRZEBNE SĄ MIEJSCA WYZNACZONE DLA PSÓW GDZIE BĘDĄ ONE MOGŁY ZAŁATWIAĆ SWOJE POTRZEBY , CZYLI PIESUARY. USTAWIENIE PO KILKA PIESUARÓW NA SKWERACH LUB MIEJSCACH CZĘSTO ODWIEDZANYCH PRZEZ PSY OSZCZĘDZI NISZCZEJĄCĄ PRZEZ PSI MOCZ ROŚLINOŚĆ.
Opis projektu
PIESUAR TO WYZNACZONE MIEJSCE GDZIE PSY BEZ NISZCZENIA OTOCZENIA MOGĄ ZAŁATWIAĆ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE. OBSIKIWANIE DRZEW,KLOMBÓW,LATARNI ORAZ WIELU INNYCH ELEMENTÓW POWODUJE ICH SYSTEMATYCZNE NISZCZENIE. ROŚLINNOŚĆ OBUMIERA, METALOWE ELEMENTY RDZEWIEJĄ A ELEWACJE NA BUDYNKACH NADAJĄ SIĘ TYLKO DO MALOWANIA. ABY TEGO UNIKNĄĆ NALEŻAŁOBY W MIEJSCACH NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PRZEZ PSY (PARKI,SKWERY,ZIELEŃCE) USTAWIĆ SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE PSIE PISUARY,CZYLI PIESUAR.
PIESUAR SKŁADA SIĘ Z KORPUSU,W KTÓRYM WYDRĄŻONE SĄ SPECJALNIE WYPROFILOWANE OTWORY ORAZ PODSTAWKI MAGAZYNUJĄCE FEROMONY PSIEGO MOCZU, DZIĘKI CZEMU JEST ON ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA KOLEJNYCH PSÓW. USTAWIENIE MINIMUM PO 3 TAKIE PSIE TOALETY W KAŻDYM Z TYCH MIEJSC WYDAJE SIĘ JEDYNYM ROZSĄDNYM SPOSOBEM NA OCHRONĘ ROŚLINNOŚCI ORAZ ZAPOBIEGNIE NISZCZENIU MIENIA. PIESUAR WYDZIELA ZAPACH KTÓRY PRZYCIĄGNIE INNE PSY, ALE JEST NIEWYCZUWALNY DLA CZŁOWIEKA. NIE WYMAGA TEŻ SPRZĄTANIA. MATERIAŁ Z KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY JEST NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA, JEGO WYGLĄD NIE INGERUJE W OTACZAJĄCE NAS OTOCZENIE. PIESUARY POWINNY BYĆ OZNACZONE TABLICZKĄ ABY BYŁY WIDOCZNE DLA WŁWŚCICIELI CZWORONOGÓW.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
USTAWIENIE PIESUARÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH POMOŻE NAM OSZCZĘDZIĆ ZIELEŃ, METALOWE LATARNIE CZY TEŻ ŚCIANY NASZYCH BUDYNKÓW. NAWET SUCZKI WABIONE ZAPACHEM CHĘTNIE ZAŁATWIAJĄ SWOJE POTRZEBY W OKOLICACH PIESUARÓW. URZĄDZENIA NIE WYMAGAJĄ SPECJALNEJ OBSŁUGI , DESZCZ,WIATR SKUTECZNIE USUWAJĄ Z NICH ZABRUDZENIA. POMIMO NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH JAK DESZCZ,WIATR,ŚNIEG CZY TEŻ SYPANA ZIMĄ SÓL , TO URZĄDZENIE STALE EMITUJE PRZYCIĄGAJĄCE PSY FEROMON. NIE JEST TO NIC NOWEGO TAKIE PIESUARY ZOSTAŁY JUŻ ZAMONTOWANE NA NASZYCH ULICACH I ZDAJĄ EGZAMIN. ZADBAJNY OTO ABY NASZE PARKI ,SKWERY CZY TEŻ MAŁE ZIELEŃCE BYŁY NASZĄ MIEJSKĄ OAZĄ ZIELENI A NIE TOALETĄ DLA PSÓW.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Psie pisuary, w latach poprzednich, zastosowane zostały w przestrzeni publicznej. Z obserwacji funkcjonowania tych elementów wynika, że ich stosowanie jest bardzo mało efektywne, skuteczność rozwiązania ograniczona. Na Skwerze Batalionu AK „Zaremba-Piorun” u zbiegu ul. Poznańskiej i ul. Wspónej (dz. ew. nr 71 z obrębu 5-05-01) znajduje się już tego typu wyposażenie – od strony skrzyżowania ul. Wspólnej z ul. św. Barbary . Wcześniej na tym terenie wybudowana została toaleta dla psów, która jednak się nie sprawdziła i na wniosek mieszkańców została rozebrana. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w którego gestii pozostaje ww. teren, opiniujemy negatywnie projekt związany z dostawieniem kolejnych psich pisuarów na terenie skweru. Na Skwerze u zbiegu ul. Wspólnej i ul. E. Plater (dz. ew.nr 56 z obrębu 5-05-01) zrealizowany został projekt BO 2019 nr 936 pn. Siłownia plenerowa dla mieszkańców w rejonie Emilii Plater, wprowadzenie kontraruchu rowerowego, a w ramach BO 2021 wybrany został projekt nr 617 pn. Mini ogród pomologiczny, którego realizacja nastąpi do końca 2021 roku. Z uwagi na istniejące i planowane zagospodarowanie terenu wprowadzanie psich pisuarów jest nieuzasadnione. Teren zieleni znajdujący w pasie drogowym ul. Polnej jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 01.07.1965 r. pod numerem A-543. Mając na uwadze estetykę przestrzeni publicznej nie jest zasadne wprowadzenie tam psich pisuarów. Do terenu zieleni przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście w znaczącej części M.st Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Niewielka część tego terenu, która pozostaje w gestii Miasta, zagospodarowana jest jako parking. Mając powyższe na względzie zastosowanie tam psich pisuarów, ze względów funkcjonalnych, jest nieuzasadnione.

Modyfikacje

29.01.2021 14:53
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wydaje się, że projekt wymaga weryfikacji budżetu. Ponad 3 tysiące złotych za jeden betonowy odlew wydaje się zawyżoną wyceną.
    Mieszkaniec25269  19.01.2021 16:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany