Bezpłatne zajęcia z samoobrony na bazie technik z Hapkido i Combat Hosinsul, spotkanie z funkcjonariuszem Policji, Ratownikiem Medycznym oraz Psychologiem

408
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Grzegorz Wyszomierski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
91 300 zł
Kategoria
 • sport
 • bezpieczeństwo publiczne
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dla mieszkańców Dzielnicy Wola (młodzież, kobiety, seniorzy, nauczyciele). Zajęcia z Samoobrony Hapkido i Combat Hosinsul, policjantem, ratownikiem oraz psychologiem.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Hala Sportowa "Reduta" OSiR Wola
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dla mieszkańców Dzielnicy Wola (młodzież, kobiety, seniorzy, nauczyciele). Zajęcia z Samoobrony Hapkido i Combat Hosinsul, policjantem, ratownikiem oraz psychologiem.
Opis projektu
Cały projekt ma charakter bezpłatny. Zajęcia z samoobrony będą prowadzone przez wykwalifikowanych, licencjonowanych przez Międzynarodowe Organizacje Instruktorów, Trenerów z zakresu Hapkido, Combat Hosinsul.
Projekt prowadzony będzie w okresie wiosennym (luty -czerwiec) oraz w okresie jesiennym (wrzesień-grudzień). Projekt zakłada zajęcia dla 4 grup:

1. Grupa Młodzieżowa od 14 do 20 lat.
Jest to grupa młodych ludzi, która najbardziej jest zaniedbywana pod kątem zarówno zajęć sportowo - rekreacyjnych jak również innych zajęć budujących ich pasję lub zainteresowanie. Młodzież jest też specyficzną grupą, gdyż wchodzą w życie dorosłych i są oni w szczególności narażeni na różne formy agresji. Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

2. Grupa wyłącznie dla Kobiet, przewidziana dla pań od 16 do 50 lat.
Program zajęć będzie wzbogacony o elementy nauki obrony przed próbą gwałtu. Oraz w szczególności omówiona zostanie przemoc domowa i sposoby radzenia sobie z nią.
Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

3. Grupa dla rodziców, nauczycieli oraz Panów. Grupa koedukacyjna od 21 lat.
Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

4. Grupa dla seniorów. Najbardziej niedoceniana grupa społeczna osób, które również z uwagi na swój wiek potrzebują wsparcia pod kątem swojego osobistego bezpieczeństwa. Program nauki samoobrony dla seniorów zakłada wykorzystania m.in. laski, parasolki itp. Dodatkowo rozszerzone warsztaty przeprowadzi funkcjonariusz policji. Maksymalna ilość osób 12. Zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.

Dodatkowo chętne osoby z każdej grupy maksymalnie do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, odbędzie się dodatkowy 1 trening w tygodniu po 1 godzinie. Trening ma na celu poprawy elastyczności ścięgien, mięśni (rozciąganie) oraz elementy treningu wzmacniającego i korygującego (ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne).

Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:
1. Rozpoznanie i unikanie niebezpieczeństwa
2. Ucieczkę oraz jej alternatywy - taktyka
3. Taktykę obrony przed napastnikiem uzbrojonym
4. Techniki samoobrony na bazie Hapkido i Combat Hosinsul
5. Pomoc pod kątem obrony drugiej osobie
5. Końcowy egzamin sprawnościowo techniczny potwierdzający nabycie technik samoobrony.

Każda grupa będzie miała przeprowadzone dodatkowe zajęcia ze od samoobrony, specjalistami od bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa medycznego oraz psychologii agresji.

Przewiduje się zakup dla każdego z uczestników kursu osobistego alarmu, który o ile pozwolą możliwości techniczne będzie znakowany logotypem BO Wola 2022 lub zakochaj się w Warszawie na Woli.

Harmonogram zajęć:
Edycja Wiosenna od 02.02.2022 r do 30.06.2022 r.
Grupa młodzieżowa (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 41 godziny.
Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 42 godziny.
Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin.
Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin.

Dodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie luty czerwiec łącznie 21 godzin.

W edycji wiosennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 1 godzinie z psychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.

Edycja jesienna zajęć od 05.09.2022 r do 17.12.2022r.
Grupa Młodzieży (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 29 godzin.
Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 30 godzin.
Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie). łącznie 14 godzin
Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 15 godzin

Dodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie wrzesień-grudzień 15 godzin.

W edycji jesiennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 1 godzinie z psychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.

Mieszkańcy będą informowani poprzez dostępne środki przekazu poprzez narzędzia online oraz tradycyjne. Nabór do grup rozpocznie się minimum na 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć, aż do wyczerpania miejsc. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki projektowi, który zakłada naukę samoobrony, spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, cywilnych oraz medycznych, mieszkańcy pod kątem samoobrony nauczą się technik pozwalających na łatwą, szybką oraz skuteczną obronę w przypadku ataku napastnika lub będą w stanie pomóc osobie, która została zaatakowana. Bezpieczna Wola, pragnę by moja Dzielnicy oraz jej mieszkańcy dzięki temu projektowi poczuli się bezpieczniej, poznali sprawdzone już w służbach mundurowych, łatwe, skuteczne techniki samoobrony oraz poprzez zajęcia zintegrowali się tworząc lokalną wspólnotę, która w przyszłości może zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa poprzez świadome działania współpracując z samorządem, służbami mundurowymi, placówkami oświatowymi itp instytucjami oraz podmiotami, który mają jeden wspólny cel "Bezpieczeństwo".
Uczestnicy po odbyciu szkolenia nauczą się reagować w sposób prawidłowy na sytuacje potencjalnego zagrożenia, radzić sobie w nich oraz unikać ich. Zajęcia mają również na celu podniesienie i rozwój sprawności fizycznej. W przypadku napadu, agresji fizycznej większość z badań, analiz wskazuje na to , że ofiary których dotknęła forma agresji czy bezpośredniego ataku i podjęły one próbę jakiejkolwiek obrony, osiągnęły cel broniąc się i znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.
Pod kątem prawnym, spotkanie z funkcjonariuszem Policji ma przybliżyć problem agresji wsród młodzieży oraz radzenia sobie z tym problemem. Dodatkowo funkcjonariusz nauczy nas jak należy postępować jaką taktyką przyjąć gdy widzimy jesteśmy świadkami przestępstwa lub przestępstwo bezpośrednio nas dotyka. Ratownik Medyczny omówi i pokaże pierwszą pomoc przedmedyczną w sytuacji codziennej np. utrata przytomności, nagły atak choroby - pomoc oraz omówi cięższe przypadki w których to możemy uratować zdrowie i życie. Psycholog nauczy nas rozpoznawać osobę, zdarzenie agresywne, omówi jak należy postępować i zachowywać się. W tragicznych sytuacjach, wskaże nam jak ofiara ma wrócić do szybszego zdrowia psychicznego.
Celem prowadzonego kursu jest nauka podstawowych technik z samoobrony oraz integracja różnych środowisk społecznych w ramach wspólnej poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie - Dzielnicy Wola:
- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;
- nabycie podstaw samoobrony;
- nabycie umiejętności obrony przedmiotami użytku codziennego;
- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;
- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych
- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowe koszty w edycji wiosennej:
1 Instruktor na każdych zajęciach, 146 godzin x 150 zł = 21 900 zł
Wynajem sali na zajęcia sportowe 146 godzin x 120 zł = 17 520 zł
Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł
Wynagrodzenie dla wykładowców:
ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł
psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł
policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł
Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 5 m-cy = 2 500 zł
Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp = 1 000 zł
Koszt księgowej = 500 zł
NNW dla uczestników koszt = 500 zł
Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł
Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł


Szczegółowe koszty w edycji jesiennej:
1 Instruktor na każdych zajęciach 103 godziny x 150 zł = 15 450 zł
Wynajem sali na zajęcia sportowe 103 godziny x 120 zł = 12 360 zł
Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł
Wynagrodzenie dla wykładowców:
ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł
psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł
policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł
Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 4 m-ce = 2 000 zł
Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp. 1 000 zł
Koszt księgowej = 400 zł
NNW dla uczestników koszt = 500 zł
Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł
Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł
Łączne koszty za okres luty-grudzień nie wliczając dni świątecznych oraz miesięcy wakacyjnych.


Koszt roczny projektu (obu edycji)
1 Instruktor na każdych zajęciach, 249 godzin x 150 zł = 37 350 zł
Wynajem sali na zajęcia sportowe 249 godziny x 120 zł = 29 880 zł
Wynajem sali dla wykładowców 6 godzin x 120 zł = 720 zł
Wynagrodzenie dla wykładowców:
ratownik medyczny 2 godziny x 500 zł = 1 000 zł
psycholog 2 godziny x 300 zł = 600 zł
policjant 2 godziny x 300 zł = 600 zł
Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 9 m-cy = 4 500 zł
Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 2 000 zł
Koszt księgowej 900 zł
NNW dla uczestników na cały rok koszt 1 000 zł
Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 150 osób = 6 000 zł
Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 150 osób = 6 750 zł.

łącznie: 91 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
91 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
pozytywne - popularyzacja aktywnego trybu życia;

Modyfikacje

21.04.2021 16:44
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola
21.04.2021 17:16
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola
02.06.2021 09:28
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (25)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo potrzebny projekt. Dobry podział na grupy, świetnie (szczegółowo) opisany. Trzymam kciuki za jego realizację!
  Angelika Kamińska  20.01.2021 10:09
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Grzegorz Wyszomierski  20.01.2021 10:41 Autor projektu
 • Bardzo dobry pomysł. Po takim szkoleniu każda osoba niezależnie od wieku może poczuć się bezpieczniej.
  Mieszkaniec25302  20.01.2021 10:58
 • Super że coś takiego się pojawia. Projekt super i bardzo przydatny.
  Mieszkaniec25305  20.01.2021 11:35
 • Bardzo dobry pomysł :-) Ciesze się, że ktoś troszczy się o bezpieczeństwo mieszkańców. Mam nadzieję, że projekt będzie cyklicznie powtarzany.
  Mieszkanka25304  20.01.2021 11:45
 • Bardzo dobry projekt, rzetelny wykonawca, z powołania, zamiłowania, prawdziwy lider.
  Pieniadze na ten projekt będą inwestycją w bezpieczeństwo i samopoczucie mieszkańców a człowiek jest najważniejszy.
  Mieszkanka25309  20.01.2021 12:06
 • Wspaniały pomysł. Chętnie zgłoszę się do uczestnictwa w zajęciach. Nie wszystkich seniorów stać na opłacenie nauki samoobrony, a w obecnych czasach jest to bardzo przydatne. Na pewno skorzystam z tej możliwości. Namówię też żonę.
  Mieszkaniec25308  20.01.2021 12:13
 • Bardzo fajny pomysł. Popieram i mam nadzieję, że uda się zrealizować. Pozdrawiam.
  Mieszkaniec25310  20.01.2021 12:17
 • Świetny pomysł. Taki projekt będzie bardzo wartościowy dla nas mieszkańców. Jestem za! :)
  Mieszkanka25313  20.01.2021 12:22
 • Pomysł super! Na pewno zapiszę się na te zajęcia!
  Mieszkanka25318  20.01.2021 12:32
 • Bardzo ciekawy projekt. Bezpieczeństwo mieszkańców jest ważnym tematem, a ten projekt jak widać ma objąć bardzo szeroką grupę. Kibicuję i mam nadzieję, że projekt będzie zrealizowany.
  Mieszkanka25319  20.01.2021 12:35
 • Fajnie, że ktoś troszczy się o bezpieczeństwo mieszkańców. Bardzo dobry projekt i pomysł.
  Mieszkanka25323  20.01.2021 12:52
 • Bardzo fajny pomysł:) popieram w 100%
  Mieszkanka25332  20.01.2021 14:05
 • Witam serdecznie projekt uważam za bardzo korzystny , jak i dla dorosłych tak i dla młodzieży . Szkolenia i prezentacje w zakresie świadomości bezpieczeństwa jak i zagrożenia naszego życia ,pozwoli zmienić podejście do dbania o siebie jak i pomoc innym . Szczególnie tyczy się to młodzieży która żyje w świecie wirtualnym i nie ma świadomości jakie niebezpieczeństwa mogą nam się przydażyć. Młodzież żyje w świadomości wirtualnej rzadko można spotkać młodych ludzi którzy wysłuchają swojej najbliższej rodziny w zakresie bezpieczeństwa, a jest duża szansa że posłuchają profesjonalisty .
  Mieszkaniec25331  20.01.2021 14:09
 • Fajnie by było, jakby projekt wystartował!
  Mieszkaniec25339  20.01.2021 15:15
 • Powiem tak, takie zajęcia są po prostu NIEZBĘDNE! Poprawiają bezpieczeństwo w dzielnicy i samopoczucie mieszkańców, służą propagowaniu zdrowego trybu życia, a także integrują sąsiadów. Prowadzone są przez znakomitych fachowców i fajnych ludzi po prostu. Jako kobieta polecam z calego serca. Wiedza i umiejętności tam zdobyte dają poczucie siły, są ogromnym wsparciem i pozostają z nami na lata.
  Oby mieszkanki i mieszkańcy Woli mieli okazję w nich uczestniczyć :-)
  Pozdrawiam, Dotota Grzenat
  Mieszkanka25338  20.01.2021 15:17
 • Świetna inicjatywa. Dobrze żeby kobiety mogły poczuć się troszkę bezpieczniej, mając odrobinę wiedzy i przygotowania w radzeniu sobie w sytuacjach zaczepek przez przypadkowych, czasem nietrzeźwych osób.
  Mieszkaniec25335  20.01.2021 15:21
 • bardzo dobry pomysł,.
  Mieszkaniec25348  20.01.2021 16:51
 • Bardzo potrzebny projekt popieram z całych sił!!! mialam sama okazję wziąć udział w takim projekcje zostałam sama z dzieckiem i postanowiłam być silna; bardzo dużo uzyskałam potrafię się obronić zyskalam większą pewność siebie i poznałam bardzo wartosciowych ludzi. I akurat w tamtym okresie było dla mnie ważne że zajecia są za Free
  Mieszkanka25354  20.01.2021 20:55
 • Bardzo fajny pomysł. Bardzo przydatny. Chętnie się zapiszę.
  Mieszkanka25325  21.01.2021 13:48
 • Bardzo dobry pomysł! Mam nadzieję że uda się go zrealizować!
  Mieszkanka25424  22.01.2021 08:53
 • Świetny projekt. Bardzo dobrze rozpisany. Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa i nie ma słabych stron.
  Mieszkaniec25466  22.01.2021 18:03
 • Popieram w 101% inicjatywę. Potrzeba (bezpieczeństwa) jak najbardziej aktualna i priorytetowa.
  Kompleksowe podejście.
  Mieszkanka25469  22.01.2021 20:51
 • Pomysł niesłychanie pożyteczny społecznie, a przy tym tani i prosty w realizacji. Trzymam kciuki!
  Mieszkaniec25960  27.01.2021 18:05
 • bardzo dobry projekt, im więcej takich inicjatyw tym większe bezpieczeństwo
  Mieszkanka25354  18.06.2021 09:24
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany