Ratujemy rzeźby plenerowe na Gocławiu, Grochowie i Saskiej Kępie

489
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Ewa Karkut
Współautorzy Tadeusz Rudzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
106 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje wyeksponowanie 3 rzeźb z terenu Gocławia oraz Saskiej Kępy oraz opublikowanie informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach znajdujących się na terenie Pragi-Południe wraz z naniesieniem obiektów na mapę m. st. Warszawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
• rzeźba w głębi skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (na wysokości ul. Salamandry) – nr działki 39, obręb 30605;
• 2 rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje wyeksponowanie 3 rzeźb z terenu Gocławia oraz Saskiej Kępy oraz opublikowanie informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach znajdujących się na terenie Pragi-Południe wraz z naniesieniem obiektów na mapę m. st. Warszawy.
Opis projektu
Wyeksponowanie 3 poniższych rzeźb:

Gocław (tytuł, autor rzeźby i czas powstania – nieznane):
• rzeźba w głębi skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (na wysokości ul. Salamandry) – nr działki 39, obręb 30605;

Saska Kępa (rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):
• marmurowa rzeźba „Matka Ziemia” (stojąca) autorstwa Ryszarda Wojciechowskiego z 1979 roku;
• marmurowa rzeźba bez ustalonego tytułu (leżąca) autorstwa Ewy Pietras z 1980 roku.

Celem jest dobre wyeksponowanie rzeźb.
Przy każdej z rzeźb pojawi się tabliczka z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora oraz datą powstania rzeźby. Informacje zostaną zweryfikowane z historykiem sztuki oraz z konserwatorem zabytków.
Dodatkowo, projekt zakłada zgromadzenie i publikację informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach rozsianych na terenach Pragi-Południe (okolice m.in. następujących ulic: Szaserów, Osowska, Ateńska, Saska, Międzynarodowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Ostrobramska, Waszyngtona, Os. Młodych, Os. Gocław). Spis obejmie informacje takie jak: imię i nazwisko autora, tytuł i rok powstania dzieła, użyty materiał, wymiary, stan zachowania, krótki opis, dokładna lokalizacja oraz aktualny właściciel obiektu i terenu. Każdej pracy przypisane zostaną wytyczne konserwatorskie/rewitalizacyjne. Ponadto każda z rzeźb zostanie sfotografowana.

Obiekty zostaną także dodane do mapy m. st. Warszawy na stronie http://mapa.um.warszawa.pl (w zakładce „Warszawa dzisiaj” zostanie dodana opcja „Rzeźby plenerowe”. Wykorzystane zostaną dane zgromadzone już przez historyków sztuki, autorów publikacji na temat rzeźb, opracowania dostępne w urzędach (do weryfikacji np. w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – „karty inwentaryzacyjne” oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe – „inwentaryzacja rzeźb”) oraz informacje zgromadzone dzięki projektom finansowanym ze stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Dane zawarte w opracowaniu (w szczególności dotyczące tytułów i autorów prac) zostaną skonsultowane z autorami rzeźb. Opracowanie (spis rzeźb wraz z ich danymi + fotografie) zostanie opublikowane na licencji CC-BY-SA 4.0 w pliku PDF na stronie Urzędu Dzielnica Praga-Południe w zakładce „Informacje o Pradze-Południe” - https://www.pragapld.waw.pl/informacje-o-pradze-poludnie – dzięki temu informacje będą mogły łatwo posłużyć w przyszłości dla autorów np. szlaku tematycznego, opracowania naukowego czy też publikacji popularyzującej temat rzeźb wśród mieszkańców i turystów.

Skutki realizacji:
Realizacja projektu wyeksponuje rzeźby plenerowe.
Inwentaryzacja pozwoli na zgromadzenie i przedstawienie mieszkańcom interesujących informacji o rzeźbach plenerowych, zapomnianych, a stanowiących dużą wartość artystyczną.

Budżet na 2022:
- Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb – 12 000 zł
- Tabliczki opisowe (format A4) – 3 x 500 zł – 1 500 zł
- Zebranie i opracowanie danych dot. rzeźb i dokumentacja fotograficzna, konsultacja z architektem krajobrazu – 8 000 zł
Całkowity koszt projektu: ok. 21 500 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymienione rzeźby plenerowe od lat pozostają zaniedbane, nierzadko wręcz straszą lub są zupełnie niezauważalne i nie mogą doczekać się należytej opieki. Przywrócenie ich mieszkańcom wpłynie nie tylko na estetykę przestrzeni publicznej, ale i przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności miejsca stanowiąc o jego oryginalnym charakterze.

Należy mieć świadomość, że wspomniane rzeźby są w naszym otoczeniu niemal od pół wieku (powstały głównie w latach 70. XX stulecia w ramach plenerów rzeźbiarskich). Ich autorami często są osoby, które w późniejszym okresie stały się wyróżniającymi artystami. Symboliką niekiedy nawiązują do pierwotnego charakteru terenów, na jakich się znajdują, jak w przypadku Gocławia, który pierwotnie pełnił funkcję lotniska.

Zachowane prace stanowią część unikalnego dziedzictwa, które wyróżnia naszą dzielnicę i powinno być powodem do dumy. Stanie się tak jedynie, gdy o to dziedzictwo zadbamy – przywrócimy mu tytuły, przypomnimy ich autorów, a także doprowadzimy do stanu na jaki zasługują. Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego na pewno zostanie doceniona przez mieszkańców, tak jak stało się to w przypadku rzeźb na Witolinie (http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/154/n/12364 ).

Projekt należy więc traktować jako kolejny element działań mieszkańców na rzecz rzeźb plenerowych rozsianych w całej dzielnicy. W ostatnich latach mieszkańcy zwrócili uwagę na rzeźby przy Międzynarodowej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14426 ) oraz przy Ostrobramskiej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4471 ). Podobnie działo się w innych dzielnicach, np. na Ursynowie (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10504) czy na Bielanach (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11500 ). W kolejnych latach możliwe jest utworzenie projektów obejmujących kolejne prace na terenie dzielnicy i np. stworzenie szlaku tematycznego lub wydanie publikacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że temat wyjątkowej wartości, a wręcz konieczności ratowania rzeźb plenerowych wielokrotnie pojawiał się w licznych głosach podejmowanych przez mieszkańców i różne instytucje. Warto przytoczyć choćby kilka z nich:
- artykuł „Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku” autorstwa dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery zawarty w publikacji pokonferencyjnej pt. „Rzeźba w architekturze”
- artykuł w portalu „Saska Kępa z pasją”: https://www.saskakepa.waw.pl/saska-kepa/szlak-zapomnianych-rzezb
- artykuł "Ukryte rzeźby wzbudziły zainteresowanie" - "Saska Kępa. Periodyk Mieszkańców Warszawy", nr 4 (17), Październik 2014
- spacer „4 x rzeźba – rzeźba między blokami” zrealizowany przez Muzeum Warszawy w 2014 roku
- wniosek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy ws. konieczności opieki nad rzeźbami plenerowymi: http://www.kepa.waw.pl/interpelacje/2015_interpelacje_i_pisma_i_odpowiedzi/201506_rzezby_plenerowe_pismo.pdf

Zadbajmy więc wspólnie o piękno naszej przestrzeni!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb – 12 000 zł
- Tabliczki opisowe (format A4) – 3 x 600 zł – 1 800 zł
- Utrzymanie - 1 000zł
- 1. projekt zagospodarowania przy 3 rzeźbach 2. Zebranie i opracowanie danych dot. rzeźb i dokumentacja fotograficzna, konsultacja z architektem krajobrazu, koszty ogłoszeń prasowych (ustalenie własności) itp. – 92 000 zł
Całkowity koszt projektu: ok. 106 800zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
106 800,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Popularyzacja rzeźb znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Modyfikacje

25.01.2021 18:08
Autor projektu
26.04.2021 13:53
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany