Zielona Północ - nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan

341
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 836 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje urządzenie terenów zielonych w dzielnicach: Białołęka i Bielany.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
BIAŁOŁĘKA:
1) Park na Brzezinach dz. 33 z obrębu 4-07-06
2) Park kieszonkowy na Zaułku: dz. 9/9 obręb 41628
3) Park kieszonkowy przy Leśnej Polanki i Winorośli dz. 31/5 obręb 40109
4) Park kieszonkowy Laurowa: dz. 81 obręb 40633 przy ul. Leszczynowej 22/3 obręb 40633
5) Park kieszonkowy Ołówkowa: dz. 1/9 obręb 40504 przy ul. Ołówkowej
6) Park kieszonkowy Mehoffera: dz. 14/2 obręb 40424 przy ul. Mehoffera
7) Park przy ul. Ćmielowskiej i Milenijnej dz. 6/4, 5/3 i 3/10 z obrębu 40302
8 i 9) Leśne parki edukacji ekologicznej przy ul. Ambaras oraz przy ul. Przyrzecze
Lokalizacja: ul. Ambaras: działki nr 19/1, 19/2 obręb 40506, ul. Przyrzecze: działka nr 52 obręb 40125
10) Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Pawła Włodkowica dz. 4/2 obręb 40711
11) Teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Książkową a ul. Stefanika dz. 209 i 211 obręb 40122

BIELANY
12) Remont brakującego fragmentu drogi biegowo-rowerowo-spacerowej na pętli w Lesie Młociny (Parku Młocińskim) od strony północnej.
13) Wytyczenie nowej ścieżki biegowo-spacerowej w Uroczysku Nowa Warszawa łączącej nowo wejście na teren lasu od ul. Wóycickiego z istniejącą ścieżką zdrowia – okolice skrzyżowania ul. Ptasi Raj i Dankowickiej.
14) Remont fragmentów ścieżki spacerowo-Biegowej w Lesie Lindego prowadzącej od ul. Lindego do ul. Twardowskiej z budową kładki przez potok i remontem schodków
15) Park kieszonkowy przy przystanku autobusowym Metro Młociny 03 dz. 223/2 z obrębu 70702
16) Skwer przy ul. Zgrupowania AK Kampinos dz. 3 z obrębu 71104
17) Mini parki na terenach przylegających do Cmentarza Północnego:
Mini park przy bramie północnej
Mini park przy bramie głównej
Mini park przy bramie południowej

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie terenów zielonych w dzielnicach: Białołęka i Bielany.
Opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie terenów zielonych w dzielnicach: Białołęka i Bielany

BIAŁOŁĘKA:
1) Park na Brzezinach dz. 33 z obrębu 40706
Zielony teren pomiędzy ulicami Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca dla każdego. Projekt przewiduje stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego ze stojakami na rowery, latarniami solarnymi i ławkami.
Jest to jedyna zadrzewiona działka miejska w tym rejonie. Zagospodarowanie tego terenu stworzy miejsce odpoczynku dla mieszkańców Brzezin i będzie alternatywą dla istniejącego placu zabaw - Truskawkowe Pole. Istniejący drzewostan pozwala na utworzenie parku, a co za tym idzie, wykorzystany zostanie potencjał tych terenów zielonych. Pomysłodawczynią projektu jest Weronika Nazarowa.
Intensywna zabudowa wschodniej Białołęki sprawia, że obecne tereny zielone (łąki) są zabudowywane. Teren przy ul. Echa Leśne (dz. 33 obręb 40706) będzie doskonałą przestrzenią do odpoczynku dla okolicznych mieszkańców.
Wycena:
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca (dz. 33 obręb 40706) wyposażonego w:
nawierzchnie (aleja parkowa żwirowa) 50.000,00 PLN
latarnie solarne szt. 10 – 60.000,00 PLN,
ławki szt. 4 - 8.000,00 PLN,
kosze na śmieci szt. 4 – 3.000,00 PLN,
stojaki na rowery szt. 2 -3.000,00 PLN,
tablice informacyjne szt. 2,
oznakowanie – 3.000,00 PLN,
nasadzenia krzewów ozdobnych – 10.000 PLN
uporządkowanie terenu, prace nieprzewidziane na etapie weryfikowania wniosku – 15.000,00 PLN,
wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 14.000,00 PLN
nadzór inwestorski 6.000,00 PLN

Łącznie: 172 tys. PLN

2) Park kieszonkowy na Zaułku: dz. 9/9 obręb 41628 (173 tys. PLN)
3) Park kieszonkowy przy Leśnej Polanki i Winorośli: dz. 31/5 obręb 40109 (173 tys. PLN)
4) Park kieszonkowy Laurowa: dz. 81 obręb 40633 lub przy ul. Leszczynowej: 22/3 obręb 40633 (173 tys. PLN)
5) Park kieszonkowy Ołówkowa: dz. 1/9 obręb 40504 przy ul. Ołówkowej (173 tys. PLN)
6) Park kieszonkowy Mehoffera: dz. 14/2 obręb 40424 przy ul. Mehoffera: (173 tys. PLN)
7) Park przy ul. Ćmielowskiej i Milenijnej dz. 6/4, 5/3 i 3/10 z obrębu 40302
Zielony teren pomiędzy ulicami Ćmielowska i Milenijna dla każdego. Projekt przewiduje stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego ze stojakami na rowery, latarniami solarnymi i ławkami.
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Ćmielowską i Milenijną (dz. 6/4, 5/3 i 3/10 z obrębu 40302) wyposażonego w:
nawierzchnie (aleja parkowa żwirowa) 100.000,00 PLN
latarnie solarne szt. 10 – 60.000,00 PLN,
ławki szt. 4 - 8.000,00 PLN,
kosze na śmieci szt. 4 – 3.000,00 PLN,
stojaki na rowery szt. 2 -3.000,00 PLN,
tablice informacyjne szt. 2,
oznakowanie – 3.000,00 PLN,
nasadzenia krzewów ozdobnych – 10.000 PLN
uporządkowanie terenu, prace nieprzewidziane na etapie weryfikowania wniosku – 15.000,00 PLN, wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 14.000,00 PLN
nadzór inwestorski 6.000,00 PLN
Łącznie 222 tys. PLN

8 i 9) Leśne parki edukacji ekologicznej przy ul. Ambaras oraz przy ul. Przyrzecze
Lokalizacja: ul. Ambaras: działki nr 19/1, 19/2 obręb 40506, ul. Przyrzecze: działka nr 52 obręb 40125
W ramach projektu wskazane tereny zostaną uprzątnięte, a istniejąca roślinność zinwentaryzowana.
Wyznaczone zostaną naturalne ścieżki, wzdłuż których staną ławki i kosze na śmieci (w tym również kosze na psie odchody).
Dodatkowo montaż tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz drewniane rzeźby zwierząt występujących w okolicznych lasach.
Całość dopełnią budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków oraz hotele dla owadów.
Od strony ulic staną pojemniki na np. zużyte baterie, małe elektrośmieci.
Parki mają zarówno stworzyć zieloną przestrzeń dla mieszkańców Białołęki, jak i edukować, jak ważna jest dbałość o zielone otoczenie.
Koszty realizacji projektu:
koszt projektu - 40 tys. PLN
koszt utworzenia parków - 600 tys. PLN
koszt oznakowania - 5 tys. PLN
Łącznie: 645 tys. PLN

10) Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Pawła Włodkowica dz. 4/2 obręb 40711
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Pawła Włodkowica (na dz. nr 4/2 obręb 4-07-11 wraz z uwzględnieniem służebności gruntowej dz. nr 25 w obrębie 4-07-11) wyposażonego m.in. w duży zestaw zabawowy, hamak, stół do gry w piłkarzyki oraz siłownię plenerową. Wykonanie alejki obwodnicowej o nawierzchni żwirowej, ustawienie ławek (10 szt.), koszy na śmieci (6 szt.) oraz stojaku na rowery. Zagospodarowanie terenu zielenią (krzewy ozdobne i drzewa).
Koszt: 440 tys. PLN

11) Teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Książkową a ul. Stefanika (dz. 209 i 211, obręb 40122) – rozbudowa istniejącego terenu o monitoring, nowoczesną strefę do street workout, postawione zostaną ławki, kosze na śmieci, latarnie solarne, zamontowane zostaną nowe urządzenia dla dzieci na placu zabaw, umieszczone zostaną także hamaki, leżaki miejskie, stojaki rowerowe, budki dla ptaków, hotel dla owadów, stację naprawy rowerów, wypożyczalnię książek. Projekt przewiduje też budowę ścieżek i wybiegu dla psów jak również nowe nasadzenia zieleni.
Koszt: 500 tys. PLN

BIELANY

Bielany to dzielnica, której jednym z największych atutów, zdaniem mieszkańców są tereny zielone – są to piękne parki, są lasy miejskie, są zielone podwórka, są skwery. Projekt wychodzi naprzeciw tej potrzebie mieszkańców i ma na celu zwiększyć dostępność terenów zielonych oraz wprowadzić zieleń w miejsca, gdzie wskutek powstałej zabudowy i infrastruktury powstały obszary puste. W zamyśle nowe nasadzeni powinny zostać tak dobrane, by przede wszystkim upiększać nasze miasto, cieszyć oczy przez cały sezon kwiatami, kolorami i formami.

Uzupełnienie i remonty ścieżek na terenach bielańskich lasów:

12) Remont brakującego fragmentu drogi biegowo-rowerowo-spacerowej na pętli w Lesie Młociny (Parku Młocińskim) od strony północnej.
Prace mają na celu przede wszystkim wyrównanie, uzupełnienie nawierzchni, powinny być przeprowadzone w sposób, który ochroni korzenie drzew przechodzące pod drogą oraz nie spowoduje dewastacji obrzeży. Powstała nawierzchnia powinna być analogicznej jakości jak pozostałe, już istniejące części pętli.
Koszt – 250 tys. PLN.

13) Wytyczenie nowej ścieżki biegowo-spacerowej w Uroczysku Nowa Warszawa łączącej nowo wejście na teren lasu od ul. Wóycickiego z istniejącą ścieżką zdrowia – okolice skrzyżowania ul. Ptasi Raj i Dankowickiej. Jedno z najpopularniejszych miejsc aktywności zostało odcięte przez prywatnego właściciela, który zagrodził wejście do lasu. Lasy Miejskie wytyczyły nową bramę, jednak mieszkańcy oczekują jak najprostszego połączenia bramy z istniejącą siłownią i popularną droga będącą przedłużeniem ul. Dankowickiej.
Koszt – 200 tys. PLN.

14) Remont fragmentów ścieżki spacerowo-Biegowej w Lesie Lindego prowadzącej od ul. Lindego do ul. Twardowskiej z budową kładki przez potok i remontem schodków. Opisana droga jest jedną z malowniczych tras tego lasu, od pewnego czasu nie jest dostępna na całej długości, ze względu na zły stan techniczny schodków oraz brak kładki nad strumieniem. Projekt przewiduje remont i udostępnienie całej ścieżki.
Koszt – 250 tys. PLN.

Budowa mini –parków i skwerów:

15) Park kieszonkowy przy przystanku autobusowym Metro Młociny 03 (dz. 223/2 z obrębu 70702) – nasadzenie średniej wielkości kwitnących drzew i krzewów oraz kwiatów.
Koszt 173 tys. PLN

16) Skwer przy ul. Zgrupowania AK Kampinos (dz. 3 z obrębu 71104) – wytyczenie ścieżek spacerowych, ustawienie 4 ławek, 4 stołów z ławkami, stojaków na rowery i koszy na śmieci, nasadzenia roślinności z zachowaniem istniejącej. Miejsce znajduje się w sąsiedztwie osiedli Młocin i Wrzeciona, jest zlokalizowane na tyłach Galerii Młociny oraz na trasie istniejących dróg rowerowych ma szansę stać się miłym miejscem odpoczynku i spotkań dla osób w każdym wieku.
Koszt – 600 tys. PLN.

17) Mini parki na terenach przylegających do Cmentarza Północnego, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych i parkingów. Projekt przewiduje nasadzenie w każdym z trzech wskazanych miejsc kilku drzew i odpowiednio dobranych krzewów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci. W ten sposób powstaną miejsca służące spokojnemu oczekiwaniu na autobusy komunikacji miejskiej wśród zieleni oraz na uroczystości odbywające się na cmentarzu.
Mini park przy bramie północnej
Mini park przy bramie głównej
Mini park przy bramie południowej
Koszt – 173 tys. x 3 – 519 tys. PLN.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Intensywna zabudowa Białołęki, wymaga zabezpieczenia przestrzeni miejskiej pod tereny zielone, parki, skwery. Miejsca relaksu i odpoczynku na łonie natury.

Znaczny poziom urbanizacji i wzrost powierzchni zabudowanych powodują utratę otwartych terenów zieleni. Obecnie pocket parki są bardzo popularną formą urbanistycznej odpowiedzi na brak przestrzeni pozwalającej na oddech i wytchnienie nie tylko ludziom, ale i miejskiej faunie. Dzięki parkom kieszonkowym istnieje możliwość wprowadzania zieleni w miejscach szczególnie zwartej zabudowy lub przy przystankach komunikacji miejskiej, również poza centrami miast.

Bielany to dzielnica, której jednym z największych atutów, zdaniem mieszkańców są tereny zielone – są to piękne parki, są lasy miejskie, są zielone podwórka, są skwery. Projekt wychodzi naprzeciw tej potrzebie mieszkańców i ma na celu zwiększyć dostępność terenów zielonych oraz wprowadzić zieleń w miejsca, gdzie wskutek powstałej zabudowy i infrastruktury powstały obszary puste. W zamyśle nowe nasadzeni powinny zostać tak dobrane, by przede wszystkim upiększać nasze miasto, cieszyć oczy przez cały sezon kwiatami, kolorami i formami.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 836 000,00 zł

Modyfikacje

18.01.2021 19:25
Autor projektu
22.01.2021 14:40
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Świetna inicjatywa
  Mieszkaniec10830  22.01.2021 16:03
 • Bardzo dobry projekt. Gratulacje ;-)
  Waldemar Kamiński  25.01.2021 21:51
 • Super pomysł!!!
  Sylwia Bednarczyk  26.01.2021 00:54
 • Jak najbardziej za. Im więcej drzew i krzewów w naszych okolicach, tym lepiej :)
  Mieszkaniec13147  28.01.2021 22:54
 • Przy nasadzeniach roślinności warto wybierać gatunki przede wszystkim ze względu na ich walory przyrodnicze, nie ozdobne (oczywiście jedno nie wyklucza drugiego). Gatunki powinny być rodzime, w przypadku krzewów dodatkowym atutem będą owoce jadalne dla ptaków.

  Hotele dla owadów powinny być stawiane w miejscach, w pobliżu których przez cały sezon jest baza pokarmowa (kwitnące rośliny, przede wszystkim rodzime, bardzo wartościowe jest pozostawienie dzikiej roślinności) - zakres lotu pszczół to często zaledwie kilkadziesiąt-kilkaset metrów od gniazda. Ponieważ ma to być pomoc dla lokalnych populacji, nie powinno się wystawiać przy domkach kupionych z hodowli kokonów murarki ogrodowej.
  Mieszkanka26075  02.02.2021 17:57
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany