Renowacja i konserwacja Pomnika Kościuszkowców oraz otaczającego pomnik placu

348
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Zbigniew Johne
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 357 057 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy renowacji i konserwacji Pomnika Kościuszkowców oraz otaczającego pomnik placu. Pomnik Kościuszkowców upamiętnia próby niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu podejmowane przez żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 stycznia 1985 r. w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pomnik znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga-Północ u zbiegu ulic Wybrzeże Szczecińskie i Okrzei
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy renowacji i konserwacji Pomnika Kościuszkowców oraz otaczającego pomnik placu. Pomnik Kościuszkowców upamiętnia próby niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu podejmowane przez żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 stycznia 1985 r. w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.
Opis projektu
Renowacja i konserwacja 12-metrowej, 48-tonowej rzeźby Pomnika Kościuszkowców, wykonanej z brązu i eksponowanej od 35 lat na wolnym powietrzu oraz otaczającego pomnik placu wyłożonego kamiennymi płytami jest konieczna z uwagi na destrukcyjny wpływ na monument i jego otoczenie czynników atmosferycznych oraz zanieczyszczeń chemicznych (głównie spalin) powstających w związku z intensywnym ruchem samochodów na trakcie Wybrzeża Szczecińskiego i Helskiego, przebiegających w sąsiedztwie pomnika. W 35-letnim okresie ekspozycji pomnik nie był poddany renowacji i konserwacji. Niezabezpieczenie pomnika eksponowanego na wolnym powietrzu skutkuje korozją rzeźby wykonanej z brązu w wyniku długotrwałego wystawiania na działanie obecnych w otoczeniu związków chemicznych.

Zakres renowacji i konserwacji objąłby:
1. czyszczenie pomnika (rzeźby) powietrzno-ciśnieniowe poprzez nadmuch o ciśnieniu 0,17-0,21 MPa rozdrobnionymi skorupami orzechów włoskich o wymiarze drobin 0,5-0,1 mm lub inną równoważną metodą usuwając brud, nalot i cienką warstwę korozji, a następnie umycie pomnika przy użyciu roztworu detergentu w wodzie, pod ciśnieniem oraz pokrycie rzeźby preparatem spowalniającym korozję (Benzotriazole-BTA). Zakończeniem renowacji byłaby konserwacja rzeźby obejmująca dwukrotne nałożenie i polerowanie ochronnego pokrycia woskowego. Zastosowane do czyszczenia środki pozwolą na odzyskanie jednolitego koloru i metalicznego połysku, który rzeźba posiadała przed okresem wieloletniego zaniedbania i wystawiania na zmienne oddziaływanie destrukcyjnych czynników środowiska. W odniesieniu do cokołu pomnika zakres prac objąłby oczyszczenie ok. 18 m2 płyt kamiennych z graffiti i pokrycie ich powłoką antygraffiti. Czyszczenie oraz konserwacja rzeźby wykonana zostałaby w miejscu instalacji pomnika tj. bez konieczności jej demontażu.
2. Odnośnie otoczenia pomnika prace zasadniczo objęłyby oczyszczenie z graffiti i nacieków płyt kamiennych ścian oporowych nasypu, na którym znajduje się pomnik (powierzchnia łącznie ok. 600 m2) i zabezpieczenie ich powłoką antygraffiti, a także oczyszczenie z brudu płyt kamiennych placu otaczającego pomnik (powierzchnia ok. 500 m2). Prace remontowe dotyczyłyby:
- uzupełnienia brakujących na cokole 33 m2 płyt,
- naprawę stopni schodów prowadzących w kierunku basenów Portu Praskiego (powierzchnia ok. 40 m2) oraz
- naprawę 13 słupów oświetleniowych, 3 masztów, 40 mb balustrad, 7 ławek kamiennych z siedziskami z drewna znajdujących się na placu wokół pomnika.

Renowacja Pomnika Kościuszkowców przywróci to miejsce mieszkańcom jako znaczący punkt w historii Warszawy, zachęcając bez względu na porę roku do jego odwiedzenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Przywrócenie pierwotnego blasku Pomnikowi Kościuszkowców stanowić będzie wyraz należnego hołdu i pamięci dla polskich żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy podjęli próbę udzielenia pomocy walczącym powstańcom przeprawiając się przez Wisłę od strony praskiej do przyczółka czerniakowskiego. W trakcie forsowania Wisły kilkuset z nich poległo. Pomnik Kościuszkowców upamiętnia ten fakt i stanowi wyraz hołdu dla polskich żołnierzy. Monument daje materialny przekaz historyczny dla pokoleń Polaków, kształtując ich stosunek do martyrologii losów polskich żołnierzy i ich drogi powrotu do Ojczyzny.
Pomnik Kościuszkowców winien być objęty należytą troską w zachowaniu wizerunku polskiego żołnierza w rogatywce, którego przedstawia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 .Czyszczenie i konserwacja rzeźby pomnika – zgodnie z zapisem w projekcie oraz zgodnie ze sztuką konserwatorską szacuje się:
437 m2 x 3 321,00 zł brutto/m2 = 1 451 277,00 zł
2. Naprawa schodów z granitu
300 mb x 861,00 zł/m2 = 258 300,00 zł
3. Naprawa cokołu, wyczyszczenie z graffiti, impregnacja
140 m2 x 1 107,00 zł/m2 = 154 980,00 zł
4. Pomalowanie ścian
20 000,00 zł
5. Naprawa ławek
7 szt x 2500,00 zł = 17 500,00 zł
6.Plac wokół pomnika – minimalny zakres 650 m2 x 700,00 zł/m2 = 455 000,00 zł
RAZEM : 2 357 057,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 357 057,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Koszty związane z renowacją i konserwacją Pomnika Kościuszkowców znacznie przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację pojedynczego projektu. Zaproponowane zmiany zakresu prac nie zostały zaakceptowane przez Projektodawcę.

Modyfikacje

22.04.2021 10:27
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
23.04.2021 09:20
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany