Badmintonowa Wesoła 2022

1327
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wesoła
Autor pomysłu Michał Skowroński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 700 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy. Zorganizowany będzie także otwarty amatorski turniej dla dzieci, dorosłych kończący cykl semestralny - roczny zajęć.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa - Wesoła, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 172 w Warszawie, ul. Brata Alberta 46
05-075 Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia realizowane będą w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa. Wejście od ulicy Krótkiej z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy. Zorganizowany będzie także otwarty amatorski turniej dla dzieci, dorosłych kończący cykl semestralny - roczny zajęć.
Opis projektu
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej, zwiększenie i promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warszawy poprzez przeprowadzenie otwartych, grupowych treningów badmintona. Nieodpłatne zajęcia skierowane będą do odbiorców takich jak: dzieci i młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy (zajęcia 3x w tygodniu w grupach do 20 osób).
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób dorosłych. Planowane zadania w ramach projektu zrealizowane będą z wykorzystaniem zasobów lokalnych zarówno pod względem lokalowym. Prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowych ma na celu nie tylko scalanie i pobudzanie aktywności społecznych grup ale i rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Projekt zwiększy dostępność zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako grupy, w której poza seniorami następuje największy spadek sprawności fizycznej. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwoju umiejętności sportowych, współpracy w grupie i sprawdzenia swoich możliwości w otwartym turnieju badmintona. Koszty związane z realizacją projektu nastawione są na roczne funkcjonowanie zajęć sportowych, tak aby umożliwić szerokie uczestnictwo w treningach. Koszty materiałowe będące wydatkami rzeczowymi wykorzystanymi do zajęć badmintona obejmują także koszty organizacji turnieju zamykającego roczną edycję zajęć. Realizacja Projektu umożliwi także poszukiwanie przyszłych talentów sportowych, krzewienie właściwych postaw społecznych i ograniczenie ryzyka tworzenia się grup wykluczenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu oficjalnych regulaminów gry przez licencjonowanych instruktorów i sędziów PZBad. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednią liczbę szkolących w grupach dzieci młodzieży, seniorów i dorosłych. Umożliwi to bezpośrednie przekazywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności szkolonych. Na czas zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadań jedynym wymaganiem będzie posiadanie stroju i obuwia sportowego. Informacje o naborze upublicznione zostaną w formie plakatów wywieszonych w placówkach oświaty w Dzielnicy Wesoła oraz na dzielnicowych nośnikach informacji i ogłoszenia na stronie internetowej Dzielnicy Wesoła (wywieszone min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć), nabór na zajęcia będzie otwarty, ogólnodostępny i zależny od pojemności hali sportowej dla danych grup. Przewiduje się prowadzenie zajęć w tygodniu roboczym oraz ewentualnie w dni wolne od pracy w grupach dla zaawansowanych i początkujących dla dorosłych i dzieci w ramach 10 miesięcy roku szkolnego - 160 godzin zajęć z przerwą wakacyjną oraz dodatkową organizację całodziennego turnieju amatorskiego jako zwieńczenie cyklu zajęć (ok. 10 godzin roboczych).Zapisy na zajęcia prowadzone będą przez organizatorów przed zajęciami w terminach zajęć zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do wypełnienia karty zgłoszenia.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi współpracę społeczności lokalnej, wykwalifikowanych instruktorów i sędziów badmintona oraz wykorzystanie zasobów lokalowych będących we władaniu Dzielnicy Wesoła. Celem nadrzędnym Projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celami pośrednimi Projektu są krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Niemniej ważnym aspektem planowanych działań jest upowszechnienie dostępności bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów poprzez promocję badmintona jako sportu powszechnego. Projekt zgodny ze Statutem SP 172.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
1. Wynajem Sali Gimnastycznej SP 172 Warszawa-Wesoła- zajęcia 160 h - 17 600,00 zł
2. Opłaty instruktor/ trener - zajęcia 160 h - 12 800,00 zł
3. Wynajem Sali Gimnastycznej SP 172 Warszawa-Wesoła -turniej 10 h - 1 100,00 zł
4. Zapewnienie Lotek Nylonowych (baza korkowa) 40 1 tuba/6 sztuk x 65 = 2 600,00 zł
5. Zapewnienie Lotek Piórowych (lista PZBad) 120 1 tuba/12 sztuk x 95 = 11 400,00 zł
6. Materiały eksploatacyjne i promocyjne (naciągi, serwis rakiet, drobny sprzęt sportowy, owijki, taśmy do boisk, dyplomy, plakaty, koszulki, nagrody itp. na 10 mies.)10 miesięcy x450 = 4 500,00 zł
7. Koszt promocji i oznakowania graficznego (np. banery, rollupy, plakaty)/projekt = 800,00 zł
8. Koszty ubezpieczenia oraz koszty zapewnienia obsługi do realizacji zajęć 10 miesięcy x 300 = 3 000,00 zł
9. Koszty Organizacji Turnieju Amatorskiego (wpisowe do PZBAD ponoszone w momencie organizacji Turnieju przez organizatora w zależności od ilości uczestników, sędziowie 5-6 osób, medyk, nagrody, medale, puchary lub inne np. koszulki okolicznościowe itp., koszty sprzątania) = 6 200,00 zł
10. Zapewnienie środków do dezynfekcji = 700,00 zł
SUMA brutto 60 700,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 700,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez edukację sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez krzewienie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Modyfikacje

19.04.2021 10:43
Wydział Promocji, Kultury i Sportu w Dzielnicy Wesoła
19.04.2021 11:16
Wydział Promocji, Kultury i Sportu w Dzielnicy Wesoła
23.04.2021 11:18
Koordynator w Dzielnicy Wesoła

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany