Brama Świętojańska 2.0 na placu Zamkowym

1955
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Tomasz Birezowski
Współautorzy Łukasz Traczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
195 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada odtworzenie w drewnie nieistniejącej dziś, barokowej bramy prowadzącej na dawny przeddziedziniec Zamku Królewskiego (dzisiejszy plac Zamkowy) w charakterze instalacji czasowej. Brama wystawiana byłaby cyklicznie w oryginalnej lokalizacji na czas jarmarków świątecznych. W pozostałych okresach roku mogłaby być demontowana i przyozdabiać inne miejsca stolicy (np. parki, skwery, place).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja podstawowa: Plac Zamkowy, wylot ulicy Piwnej

Lokalizacje dodatkowe: Brama może "odwiedzać" parki, place i inne miejsca publiczne stolicy, np. Park Pole Mokotowskie, Park Szczęśliwicki, Bulwary Wiślane, Sady Żoliborskie etc.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dawna, oryginalna lokalizacja Bramy znana jest z materiałów archeologicznych (więcej w materiałach graficznych)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada odtworzenie w drewnie nieistniejącej dziś, barokowej bramy prowadzącej na dawny przeddziedziniec Zamku Królewskiego (dzisiejszy plac Zamkowy) w charakterze instalacji czasowej. Brama wystawiana byłaby cyklicznie w oryginalnej lokalizacji na czas jarmarków świątecznych. W pozostałych okresach roku mogłaby być demontowana i przyozdabiać inne miejsca stolicy (np. parki, skwery, place).
Opis projektu
Pierwotna kamienna brama była rówieśniczką kolumny Zygmunta III i razem z nią stanowiła element reprezentacyjnej oprawy architektonicznej wjazdu na Zamek Królewski. Autorem tej koncepcji o wybitnych walorach przestrzennych był - wedle wszelkiego prawdopodobieństwa -nadworny scenograf teatralny króla Władysława IV, noszący tytuł architekta królewskiego Augustyn Locci. Dokładny wygląd obiektu jest znany z XVIII-wiecznych inwentaryzacji saskich.

Pomysłodawcy proponują restytucję bramy jako obiektu tymczasowego, uświetniającego jarmarki świąteczne oraz - wedle uznania - inne uroczystości. Jest to nawiązanie do nowożytnej tradycji wznoszenia okazjonalnych bram triumfalnych dla uczczenia ważnych dla kraju i lokalnej społeczności wydarzeń, historycznie żywej także na gruncie warszawskim, a mającej swoje źródła w renesansowych Włoszech. Poza sezonem świątecznym obiekt mógłby zmieniać lokalizacje i ozdabiać inne miejsca Warszawy, takie jak parki czy place.

Brama byłaby zbudowana w formie zewnętrznej zgodnej z oryginałem, ale z prostych, możliwie lekkich modułów drewnianych, malowanych, zdobionych mazerunkami, gierowaniami oraz kartuszem herbowym dynastii Wazów, które można by w prosty sposób demontować i przemieszczać samochodem ciężarowym.

Podkonstrukcja drewniana, ewentualnie wzmacniana łącznikami stalowymi, wykańczana powierzchnią ze sklejki wodoodpornej. W przyziemiu obiektu kieszenie umożliwiające dociążenie dolnej partii, np. bloczkami betonowymi lub wodą w celu stabilizacji obiektu - do opracowania na etapie wykonawczym. Na obiekcie powinna znajdować się krótka informacja o historii Bramy, jak i całego Placu Zamkowego.

Sam proces (od)budowy bramy byłby zorganizowany w formie warsztatów stolarsko-konserwatorskich dla zainteresowanych, którzy chcieliby wziąć udział w tym przedsięwzięciu i nauczyć się snycerki pod okiem fachowców.

Koszty obejmują:
- projekt wykonawczy, konsultacje
- materiał
- wykonanie konstrukcji w ramach warsztatów
- wykończenie powierzchni
- posadowienie obiektu w miejscu dawnej bramy np. na czas świąt Bożego Narodzenia
- koszty niezbędnej obsługi i konserwacji obiektu podczas ekspozycji
- koszty przenosin w 2-3 dodatkowe lokalizacje w roku (np. Park Pole Mokotowskie, Park Szczęśliwicki, Bulwary Wiślane, Sady Żoliborskie etc.)

Wymiary obiektu:
Dł. ok.13m
Szer.ok. 2.2m
Wys.ok.8,6m
Kubatura: ok. 60m3
Powierzchnia elewacji ok. 180m2
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Niepowetowane straty wojenne oraz zaniedbań epok wcześniejszych są do dziś przedmiotem dyskusji o tożsamości miasta. Nasz zespół uważa, że wiedza o dawnych składowych genius loci stolicy wzmacnia poczucie przynależności i wspólnoty mieszkańców, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach naznaczonych wyobcowaniem i apatią społeczną. Projekt wykracza poza proste ramy typowych propozycji dla Budżetu Obywatelskiego. Zakłada partycypację mieszkańców w jego realizacji, zmusza do refleksji nad artystycznym wymiarem przestrzeni publicznej, bawi i uczy. Ponadto promuje Stare Miasto w pozostałych dzielnicach. Wzmacnia też świadomość zmian jakim ulega na przestrzeni czasu tkanka miejska. Uważamy, że realizacja tego pomysłu spotkałaby się z pozytywnym odzewem zarówno środowisk naukowych i twórczych, jak i zwykłych warszawiaków oraz ciekawymi wnioskami.

Projekt rekonstrukcji bramy może zostać zrealizowany na bazie rekonstrukcji zespołu Łukasza Traczyka i Tomasza Birezowskiego (na zlecenie Zamku Królewskiego w Warszawie z 2020 roku), do którego autorzy wniosku mają dostęp i prawo. Rekonstrukcja opiera się na inwentaryzacji z czasów Augusta II Mocnego uwzględniającej elementy projektowane. Autorzy projektu pragną odtworzyć formę z czasów Wazowskich, spójną ze zrekonstruowanymi elewacjami Zamku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
195 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Wszelkie przedsięwzięcia ingerujące w obszar reprezentacyjny określony zarządzeniem nr 1636/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 października 2018 r. wymagają zaopiniowania przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego i produkcji filmowych. Wskazała ona, że projekt koliduje z coroczną iluminacją świąteczną Starego Miasta oraz utrudni lub uniemożliwi odbiór ruchomych obrazów (mapping) emitowanych na fasadę Zamku z urządzeń ustawionych na tarasie pl. Zamkowego. Z kolei forma i lokalizacja jarmarku jest zgodna z wspomnianym zarządzeniem o obszarze reprezentacyjnym, organizacja jarmarku jest projektem zamkniętym o ustalonej formie każdorazowo uzgadnianej z organem konserwatorski i nie może ulec zmianie. Opinia negatywna Pełnomocnika jest w tym przypadku wiążąca.

Modyfikacje

25.01.2021 23:45
Autor projektu
25.01.2021 23:56
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany