Zielono - Błękitny Park Linearny Trzech Kanałów

1099
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Elżbieta Góra
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
577 700 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada stworzenie zielono-błękitnego parku linearnego o długości 7,5 km wzdłuż trzech kanałów poprzez rewitalizację terenów wzdłuż kanałów: Nowe Ujście, Wawerski i Nowa Ulga. Kanały te i przebiegające wzdłuż nich ścieżki mogą stać się unikatowym pasem rekreacyjnym.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje 3 sąsiadujące kanały:
Kanał Nowe Ujście od Wału Miedzeszyńskiego poprzez Trakt Lubelski do ul. Lucerny
Kanał Wawerski od rozgałęzienia przy Lucerny do Traktu Lubelskiego
Kanał Nowa Ulga od Traktu Lubelskiego przez Zakole Wawerskie, wzdłuż Trasy Siekierkowskiej do przepompowni Bluszcze przy Wale Miedzeszyńskim
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wzdłuż Kanału Nowa Ulga: działka 46/4 obr 30601 (działka w obrębie Dzielnicy Praga Południe) Działki w obrębie Dzielnicy Wawer: obręb 31305; numery działek: 3; obręb 31306; numery działek: 1; obręb 31301 numery działek: 100; 1/4; 1/3; 102/2; 1/5; 2/1; 2/2; 3/2; 3/1, 5/2, 5/3, 4, obręb 31302 numery działek:; 11/2; 11/1; 2/1; 2/2; 3/2; 3/1, 49/13, 12/1, 4 Wzdłuż kanału Wawerskiego: obręb 31302 numery działek 5/1; 1/5, 6/1, obręb 30723 numery działek: 11/8; 9; 19; 21; 25; 26/1; 31/7; 27; 30/1; 30/2; 29/ obręb 30724 numery działek 102/7; 102/3; 121/22; 121/19; 103/1; 104/1; 105/1; 106/1; 122; 108/1; 109/1, obręb 31101 27/9; własność m.st. Warszawa, pod ul. Leśniczówka, obręb 31304 numery działek: 1/4; 1/5, – własność m.st. Warszawa użytek PsIV obręb 31108 numery działek: 4/2; 4/1; obręb 31109 numery działek: 1; 2. Wzdłuż kanału Nowa Ulga: obręb 31116 numery działek: 2/10; 29/1, obręb 31312 numery działek: 63/8; 63/10, obręb 31116 numery działek: 2/11; 29/3; 29/4, obręb 31312 nr. działki: 63/11, obręb 31319, numery działek: 12/1; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 12/8; 12/9; 12/10, obręb 31318 nr. działki 45, obręb 31323 numery działek: 1/3; 1/2; 1/1, obręb 31325 numery działek: 1/3; 1/2; 1/1.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielono-błękitnego parku linearnego o długości 7,5 km wzdłuż trzech kanałów poprzez rewitalizację terenów wzdłuż kanałów: Nowe Ujście, Wawerski i Nowa Ulga. Kanały te i przebiegające wzdłuż nich ścieżki mogą stać się unikatowym pasem rekreacyjnym.
Opis projektu
Projekt składa się z następujących zadań:
1. wyznaczenie trasy parku linearnego i umieszczenie punktów informacyjnych o faunie, florze i historii terenu na trasie parku linearnego (7 szt.) oraz małych tabliczek z kilometrażem i oznaczeniem trasy (13 szt.);
2. Przygotowanie merytoryczne tablic oraz identyfikacji wizualnej Parku Linearnego
3. Wykonanie ścieżki mineralnej w obrzeżu faszynowym w poniższej konstrukcji:
- warstwa odsączająca: pospółka, gr. 10cm;
- warstwa odcinająca: geowłóknina;
- warstwa podbudowy: KLSM #0-31,5, gr. 15cm;
- warstwa górna: tłuczeń kamienny #31,5-63mm klinowany klińcem #4-20mm i mieszanką drobnogranulowaną #0,075-4mm;
Aby nadawały się do biegania i przemieszczania się z wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim na odcinku wzdłuż Kanału Nowe Ujście od ul. Lucerny do Traktu Lubelskiego.
4. Dostawienie ławek (4 szt.) ;
5. Punkty informacyjno-spoczynkowe przy wejściu na Zakole Wawerskie (tablica przyrodniczo-krajoznawcza, dwie ławki stojaki na rowery) – „Brama na Bagna” oraz przy ul Leśniczówka – „Przy wodospadzie”

Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w załączeniu)
Projekt respektuje skomplikowaną strukturę własności gruntów. Działania inwestycyjne skoncentrowane są na Kanale Nowa Ulga i Nowe Ujście, które są administrowane przez m.st. Warszawa. W przypadku Kanału Wawerskiego dotyczy tylko działek miejskich.
Park Linearny będzie dostępny nieodpłatnie przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie spacerować, biegać, jeździć na rowerach wzdłuż kanałów, a także obserwować przyrodę.
Park może również służyć jako miejsce do organizowania wszelkich zawodów np. biegów wzdłuż kanałów dla wszystkich grup wiekowych, gier terenowych, czy też wyścigów własnoręcznie zbudowanych łódeczek.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Sieć kanałów to unikalne dziedzictwo historii dzielnicy Wawer o niewykorzystanym potencjale. Brakuje oznaczonych ścieżek, ławek, małej architektury. Ścieżki wzdłuż kanałów mogą być wyjątkowym miejscem – linearnym parkiem, zielono-błękitnym ciągiem rekreacyjnym. Nad czystymi kanałami można pospacerować z wózkiem, w ciszy posłuchać ptaków i popatrzeć na wodę, a może nawet - na wzór Holandii - zimą pojeździć po kanałach na łyżwach.
 Niegdyś kanały były ważnymi terenami rekreacyjnymi i gospodarczymi - na Kanale Wawerskim funkcjonowały młyny. Starsi mieszkańcy Zerznia czy Zastowa wspominają, że nad kanałami spędzali dzieciństwo i łowili ryby. Dziś te obszary są bardzo zaniedbane i częściowo zapomniane. Czas by na nowo stały się ważne zarówno dla rodowitych warszawiaków jak i dla nowych mieszkańców, których wciąż przybywa. 
Dzięki rewitalizacji kanałów i miejsc sąsiadujących z nimi zyskamy nową wizytówkę tej części Warszawy, która przyciągnie spacerowiczów. Poprawa estetyki i funkcjonalności ciągów pieszych wzdłuż kanałów i budowa kładek pozwoli na wytworzenie nowych połączeń pieszych i ułatwi komunikację wewnątrz dzielnic. 


Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Przygotowanie identyfikacji wizualnej parku linearnego trzech kanałów
2. Postawienie drogowskazów wraz z kilometrażem
2. Przygotowanie merytoryczne tablic informacyjnych
3. Wykonanie tablic edukacyjnych
4. Ustawienie ławek
5. Ustawienie kosza
6. Ustawienie stojaków rowerowych
7. Wykonanie i ustawienie oznakowania szlaku
8. Remont ścieżek na koronie wału Nowe Ujście
9. Wypłytowanie pod stojaki
10. Dokumentacja projektowa pod stojaki
SUMA: 577700
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
577 700,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Modyfikacje

03.02.2021 17:54
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
23.04.2021 13:57
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
27.04.2021 11:56
Koordynator w Zarządzie Zieleni
28.04.2021 12:06
Koordynator w Zarządzie Zieleni
02.06.2021 08:55
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • W tym roku się nie udało, ale trzymam kciuki za ten świetny pomysł i mam nadzieję, że będzie można na niego znów zagłosować za rok! :)
    Jakub Kaczorowski  21.07.2021 13:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany