Rowerowe ABC przepisów uczę się

1767
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Karolina Mioduszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
90 680 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas IV lub V szkół podstawowych ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ursynów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Publiczne szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Ursynów

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas IV lub V szkół podstawowych ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV lub V (w zależności od realizacji poziomu podstawy programowej w poszczególnych szkołach) wszystkich publicznych szkół podstawowych na Ursynowie i obejmie około 1200 dzieci.

W ramach projektu przewidziane jest:
1. zorganizowanie i przeprowadzenie przez eksperta spotkania dydaktycznego z rodzicami i opiekunami uczniów na temat odpowiedzialności rodzica/opiekuna za nieletniego w zakresie korzystania z dróg publicznych oraz uczestnictwa w ruchu drogowym, a także przybliżeniu przepisów prawa związanych z tym obszarem.
2. przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas IV lub V szkół podstawowych, podczas których ekspert przedstawi zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pieszego, pasażera i rowerzysty. Omówi również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków oraz zasady zachowania się w sytuacjach bycia świadkiem zdarzenia drogowego.
3. przygotowanie dla wszystkich uczestników kompletów materiałów edukacyjnych oraz gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na drodze

Ponadto zatrudnieni eksperci będą służyć wsparciem dla nauczycieli realizujących program Wychowania Komunikacyjnego oraz nieodpłatną pomocą w przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową.

- Informacja o rekrutacji: na stronach internetowych szkół, Urzędu Dzielnicy Ursynów, poprzez dzienniki elektroniczne.

- Termin oraz sposób rekrutacji:
Rekrutację najlepiej przeprowadzić w miesiącach styczeń-luty 20022, by szkoły mogły zebrać informację o liczbie osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.
Osoby zainteresowane będą rekrutowane na podstawie oświadczenia złożonego przez rodziców, które należy złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko.

- Koszt realizacji projektu: 64.700 zł, w tym:
wynagrodzenie ekspertów za przeprowadzone szkoleń i spotkań
w 16 szkołach podstawowych oraz wsparcie merytoryczne nauczycieli
przygotowanie i przekazanie materiałów edukacyjnych oraz gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na drodze.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu.
W ostatnich latach zaczął być doceniany jako wygodny środek transportu
i traktowany przez kierowców jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego.
Znaczny wzrost ruchu rowerowego w mieście powoduje większe ryzyko kolizji z udziałem rowerzystów, pieszych i samochodów , ponieważ spora grupa rowerzystów wyjeżdża na drogi nie znając przepisów lub zna je pobieżnie. Dlatego bardzo ważne jest, by uczniowie od jak najmłodszych lat znali przepisy ruchu drogowego, jak również zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków oraz zasadami zachowania się w sytuacjach bycia świadkiem zdarzenia drogowego.
Projekt idealnie wkomponowuje się w działania Dzielnicy Ursynów mające
na uwadze poprawę bezpieczeństwa uczniów na ulicach, w drodze
do i ze szkoły. Co ważne przewiduje także wsparcie merytoryczne
dla nauczycieli realizujących program Wychowania Komunikacyjnego
oraz pomoc w przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
koszt przeprowadzenia szkoleń dla dzieci 11.550 zł (33 grupy X 350 zł)
koszt pogadanek z rodzicami 1.530 zł (17 szkół podstawowych X 90 zł)
koszty oznakowania projektu (oznakowanie, rollup 2 szt.) 2.000 zł
koszt materiałów edukacyjnych 33.600 zł (1680 uczestników X 20 zł)
koszt zakupów gadżetów (np. lampki rowerowe, zawieszki odblaskowe) 42.000 zł (1680 uczestników X 25 zł)
RAZEM 90.680 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
90 680,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. W ostatnich latach zaczął być doceniany jako wygodny środek transportu i traktowany przez kierowców jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. Znaczny wzrost ruchu rowerowego w mieście powoduje większe ryzyko kolizji z udziałem rowerzystów, pieszych i samochodów, ponieważ spora grupa rowerzystów wyjeżdża na drogi nie znając przepisów drogowych lub zna je pobieżnie. Dlatego bardzo ważne jest, by uczniowie od jak najmłodszych lat znali przepisy ruchu drogowego, jak również zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków oraz zasadami zachowania się w sytuacjach bycia świadkiem zdarzenia drogowego. Projekt wkomponowuje się w działania Dzielnicy Ursynów mające na uwadze poprawę bezpieczeństwa uczniów na ulicach, w drodze do i ze szkoły. Co ważne przewiduje także wsparcie merytoryczne dla nauczycieli realizujących program Wychowania Komunikacyjnego oraz pomoc w przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową.

Modyfikacje

20.04.2021 10:54
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
27.04.2021 10:29
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Dzielnica powinna takie projekty uwzględniać na prośbę szkoły w roku szkolnym, projekt moim zdaniem przeznaczony dla bardzo małej określonej grupy osób . Karta rowerowa dla rodziców?
    Mieszkaniec25803  25.01.2021 22:19
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany