Zielone przedszkola dla Pragi

398
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Judyta Łuczyńska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
15 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zielone przedszkola dla Pragi – to projekt, który zakłada wykonanie przy praskich przedszkolach ogrodów deszczowych bądź/i warzywnych. Projekt ma na celu edukację przedszkolaków oraz mieszkańców Pragi-Północ w zakresie wiedzy o przyrodzie, rozwoju bioróżnorodności oraz wagi retencji dla poprawy jakości życia w mieście. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego realizacja projektu planowana jest w jednej (pierwszej - pilotażowej) placówce przedszkolnej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny przy:
- przedszkolu nr 183, ul. Wrzesińska 10.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren musi kwalifikować się do założenia ogrodu deszczowego/i lub warzywnego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zielone przedszkola dla Pragi – to projekt, który zakłada wykonanie przy praskich przedszkolach ogrodów deszczowych bądź/i warzywnych. Projekt ma na celu edukację przedszkolaków oraz mieszkańców Pragi-Północ w zakresie wiedzy o przyrodzie, rozwoju bioróżnorodności oraz wagi retencji dla poprawy jakości życia w mieście. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego realizacja projektu planowana jest w jednej (pierwszej - pilotażowej) placówce przedszkolnej
Opis projektu
Zielone przedszkola dla Pragi – to projekt, który zakłada wykonanie przy praskich przedszkolach ogrodów deszczowych bądź/i warzywnych. Projekt ma na celu edukację przedszkolaków oraz mieszkańców Pragi-Północ w zakresie wiedzy o przyrodzie, rozwoju bioróżnorodności oraz wagi retencji dla poprawy jakości życia w mieście. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego realizacja projektu planowana jest w jednej (pierwszej - pilotażowej) placówce przedszkolnej.

Praktyczne warsztaty edukacyjne dot. zagospodarowania przestrzeni, pozwalają dzieciom na rozwój i umożliwiają poznanie procesów jakie zachodzą w przyrodzie. W szczególności stwarzają warunki do realnego zaangażowania w prace ogrodnicze, często nowe i nieznane dotąd dzieciom, wychowującym się w zurbanizowanym środowisku. Poprzez zbudowanie ogrodu deszczowego bądź ogrodu warzywnego, dzieci mogłyby odbywać przy nich lekcje, pielęgnować, uczyć się o przyrodzie i jej znaczeniu – dotykając i obserwując. Ponadto, przy każdym nowo stworzonym obiekcie, zostanie zamontowana tablica informacyjno-edukacyjna, pozwalająca na identyfikację założenia w terenie oraz pozwalająca na pozyskanie podstawowej wiedzy o założeniu. Dzięki temu beneficjentami projektu staną się nie tylko dzieci uczęszczające do danej placówki, ale też ich opiekunowie i rodziny, a także mieszkańcy i użytkownicy sąsiadujących z placówką terenów.

Forma stworzenia założeń zostanie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Jeśli będzie taka możliwość do wykonania założeń ogrodowych zostaną zaproszone także dzieci – bezpośredni odbiorcy działań. Jeśli natomiast warsztat nie będzie mógł zostać przeprowadzony zamiast niego, powstaną scenariusze lekcji, które wychowawcy przedszkolni, będą mogli poprowadzić wokół stworzonych ogrodów w późniejszym czasie i z różnymi grupami dzieci.

Forma i wielkość ogrodu (ogródek warzywny bądź/i deszczowy) zostanie dobrana w zależności od uwarunkowań terenowych i formalno-prawnych przez projektanta zagospodarowania terenu zieleni w uzgodnieniu z zarządcą jednostki.

Aby umożliwić zlokalizowanie założeń w przestrzeni dzielnicy zostanie przygotowany materiał informacyjno edukacyjny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy. Do adresu wygenerowany zostanie także QR kod, który zostanie umieszczony na tablicy informacyjno-edukacyjnej. Tablica informacyjno edukacyjna w formacie A3, powinna mieć prostą i ujednoliconą formę, a ponadto powinna być dopasowana do otoczenia. Jej treści powinny być zrozumiałe, a grafiki czytelne. Każdorazowo tablica powinna odsyłać do informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Dzielnicy (adres www oraz QR kod). Sugeruje się korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu/odzysku/ekologicznych, bądź przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Budżet przypadający na działania edukacyjno-ogrodnicze w jednej placówce to 15 000,00 PLN w tym:
- Projekt: 1 000,00 PLN
- Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztat/ opracowanie scenariusza zajęć: 1 000,00 PLN
- Materiały do wykonania ogrodu: 10 000,00 PLN
- Opracowanie tekstu na stronę www Urzędu Dzielnicy, nt. stworzonych założeń i ich lokalizacji: 1 000,00 PLN
- Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej (z QR kodem odsyłającym do informacji na stronie www UD), druk i montaż: 2 000,00 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Praga Północ jest dzielnicą dotkniętą zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Jak możemy przeczytać w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050:
"w najgorętsze dni temperatura na Pradze-Północ może być o 4-5 stopni wyższa niż poza miastem. Silnie zabetonowane tereny pofabryczne i mieszkaniowe (61% obszaru Dzielnicy) mogą nagrzewać
się nawet do ponad 40° C" (MPA, 2019). Wysoka temperatura stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia, ale i życia mieszkańców.

Dlatego, tak istotna jest troska o zieleń, która pomaga dostosować klimat do trudnych warunków. Równie istotna jest edukacja w zakresie wspierania procesów opartych na przyrodzie, które wspierają walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Tworzenie rozwiązań sprzyjających retencji – ogrodów deszczowych bądź/i ogrodów warzywnych pozwoli na promocję pozytywnych wzorców adaptacji przestrzeni do zmian klimatu oraz zwiększy szansę na powielanie tych wzorców w innych przestrzeniach dzielnicy.

MPA, 2019 : https://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Projekt: 1 000,00 PLN
- Wynagrodzenie dla prowadzącego warsztat/ opracowanie scenariusza zajęć: 1 000,00 PLN
- Materiały do wykonania ogrodu: 11 500,00 PLN
- Opracowanie tekstu na stronę www Urzędu Dzielnicy, nt. stworzonych założeń i ich lokalizacji: 500,00 PLN
- Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej (z QR kodem odsyłającym do informacji na stronie www UD), druk i montaż: 1 000,00 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Edukacja przyrodnicza mieszkańców

Modyfikacje

15.04.2021 12:39
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ
14.05.2021 11:41
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ
02.06.2021 08:36
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • To bardzo fajny projekt, ale wydaje się, że do tego wystarczyłaby kampania szkoleniowa dla dyrekcji przedszkoli. Koszt ograniczałby się do przekopania grządki i wysiania roślin - można byłoby zaangażować przedszkolaki i ich rodziców / opiekunów.
    Mieszkaniec15151  02.06.2021 10:33
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany