Równe szanse praskich uczniów

1479
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Współautorzy Anna Łabanowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 590 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Praga Północ to ostatnia pod względem poziomu edukacji dzielnica Warszawy. Świadczą o tym zwłaszcza wyniki egzaminów kompetencyjnych ósmoklasistów. W ramach projektu postulujemy organizację zajęć dodatkowych, na które obecnie brakuje środków. Dotyczy to nie tylko wyrównywania szans dzieci z problemami w nauce ale również wspierania dzieci zdolnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. przy ulicy Kawęczyńskiej 2
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi przy ulicy Jagiellońskiej 7
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego przy ulicy Białostockiej 10/18
Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Kowieńskiej 12/20
Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ulicy Brechta 8
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka przy ulicy Otwockiej 3
Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ulicy Sierakowskiego 9
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Praga Północ to ostatnia pod względem poziomu edukacji dzielnica Warszawy. Świadczą o tym zwłaszcza wyniki egzaminów kompetencyjnych ósmoklasistów. W ramach projektu postulujemy organizację zajęć dodatkowych, na które obecnie brakuje środków. Dotyczy to nie tylko wyrównywania szans dzieci z problemami w nauce ale również wspierania dzieci zdolnych.
Opis projektu
Proponujemy zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów wszystkich siedmiu praskich szkół podstawowych, które umożliwią wyrównanie szans dzieci z problemami w nauce i rozwój zdolnym uczniom.
Wnioskujemy o przeznaczenie na ten cel maksymalnej możliwej kwoty oraz jej podział pomiędzy szkołami proporcjonalny do liczy uczniów w poszczególnych szkołach. W ramach tej kwoty proponujemy zorganizować zajęcia przygotowujące dla klas 8 do egzaminu, każda klasa po 1h polskiego, matematyki i języka angielskiego tygodniowo.
Dodatkowo chcemy, aby wszystkie dzieci, które posiadają orzeczenie o dysleksji lub o zagrożeniu dysleksją i mają zalecone zajęcia reedukacyjne, mogły uczestniczyć w takich zajęciach.
Pozostałe klasy (dzieci z klas 1-7 mające problemy z nauką) będą miały nie mniej niż 1 godzinę zajęć wyrównawczych w tygodniu. Do decyzji dyrektorów, nauczycieli i rodziców pozostawiamy, rodzaj zajęć dla klas 1-7, a także liczebność grup, w zależności od potrzeb dzieci, dopuszczamy możliwość tworzenia grup dzieci z różnych klas (maksymalna liczba dzieci w grupie to 15 osób).
Po przygotowaniu planu podziału środków z projektu, plan musi zostać zaakceptowany przez radę rodziców (ponad połowę członków rady rodziców).
Projekt byłby realizowany od stycznia do czerwca 2022 r.(środki zostałyby przekazane do szkół co pozwoli na ich efektywne wykorzystanie). Nabór uczniów będzie prowadzony przez nauczycieli, którzy będą czuwać nad liczebnością grup i harmonogramem zajęć. Informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronach www szkół podstawowych, urzędu dzielnicy oraz za pośrednictwem systemu Librus. Dodatkowe godziny zostaną przydzielone proporcjonalnie do liczby oddziałów w szkołach.
Zgodnie z "Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020" zamieszczoną na stronie Biura Edukacji, spośród wszystkich uczniów praskich szkół podstawowych tylko jedna osoba zakwalifikowała się do finału kuratoryjnego konkursu przedmiotowego. Pomiędzy nami a innymi dzielnicami jest różnica kilku klas! Dlaczego tak się dzieje? Czy do praskich szkół naprawdę nie uczęszczają żadne uzdolnione dzieci?
W szkołach nie funkcjonują kółka zainteresowań, bo nie ma na nie pieniędzy.
Proponujemy zorganizować kółka zainteresowań. O rodzajach zajęć zadecydują nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. Celem kółek ma być przygotowanie dzieci do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Problemy finansowe spowodowały, że dzieci nie mają zajęć wyrównawczych a liczba godzin reedukacji również jest niewystarczająca. Fatalne wyniki w nauce praskich uczniów wymagają pilnej interwencji. Jednym z działań jakie możemy podjąć to zorganizowanie zajęć dodatkowych, które umożliwią wyrównanie szans dzieci z problemami w nauce i rozwój zdolnym uczniom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu 486 590 : 65 (koszt 1 h)=7486 godzin
7486 godzin : 20 tygodni nauki od stycznia do czerwca (w r.sz. 21/22 czyli roku kalendarzowym 2022)=374 godzin tygodniowo
Podział na oddziały w szkołach podstawowych (łącznie):
1) SP 30 -27 oddziałów x2,37= 63,99 (64 godziny tygodniowo dla 27 oddziałów)
2) SP 50-32 oddziały x 2,37=75,84 (76 godzin tygodniowo dla 32 oddziałów)
3) SP 73 -20 oddziałów x 2,37=47,4 (47 godzin tygodniowo dla 20 oddziałów)
4) SP 127 -20 oddziałów x 2,37=47,4 (47 godzin tygodniowo dla 20 oddziałów)
5) SP 258-35 oddziałów x2,37=82,95 (83 godziny tygodniowo dla 35 oddziałów)
6) SP 354 -14 oddziałów x 2,37=33,18 (33 godziny tygodniowo dla 14 oddziałów)
7) SP 395-10 oddziałów x 2,37=23,7 (24 godziny tygodniowo dla 10 oddziałów)
Łącznie: 158 oddziałów, liczba godzin -374

*Liczba godzin 374:158 oddziałów=2,37 godzin
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Wyrównywanie szans wśród dzieci z problemami w nauce oraz wspieranie dzieci zdolnych

Modyfikacje

25.01.2021 21:52
Autor projektu
08.03.2021 14:48
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Północ
11.03.2021 13:06
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Północ
12.03.2021 15:22
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Północ
02.04.2021 12:31
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Jestem za!!! Najlepszy i najbardziej potrzebny projekt w naszej dzielnicy.
    Mieszkaniec15151  02.06.2021 10:21
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany