WARSZAWSKA FARMA MIEJSKA – edukacja, ekologia, natura

1055
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Dominika Rybarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 950 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada utworzenie pierwszej w Warszawie farmy miejskiej, która będzie miejscem uprawy warzyw, owoców, kwiatów, zbóż i ziół, hodowli pszczół, drobiu i zwierząt (w formie mini Zoo).
Miejsce ma służyć edukacji ekologicznej oraz promocji uprawy warzyw i owoców w mieście.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka nr 15, obręb 40614 między elektrociepłownią Żerań a Trasą S8
Idealną lokalizacją byłaby działka nr 18/1 z obrębu 40521 przy ul. Smugowej, ale jej nieuregulowany stan prawny prawdopodobnie nie pozwoli na jakiekolwiek działania na niej.
Projektodawca uwzględnia możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu projektu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przeszkód (jakość gleby, itp.)
Planowane warsztaty edukacyjne w dzielnicach odbędą się w ustalonych miejscach publicznych - urzędach dzielnic lub domach kultury.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Duża, miejska działka z dala od zabudowań i z dobrym dojazdem - optymalna pod utworzenie farmy miejskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie pierwszej w Warszawie farmy miejskiej, która będzie miejscem uprawy warzyw, owoców, kwiatów, zbóż i ziół, hodowli pszczół, drobiu i zwierząt (w formie mini Zoo).
Miejsce ma służyć edukacji ekologicznej oraz promocji uprawy warzyw i owoców w mieście.
Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie pierwszej w Warszawie farmy miejskiej, która będzie miejscem uprawy warzyw, owoców, kwiatów, zbóż i ziół, hodowli pszczół, drobiu i zwierząt (w formie mini Zoo).
Miałyby znaleźć się na niej budynki gospodarcze, zagrody / wybiegi dla zwierząt, ule, szklarnie i tunele foliowe, duża, zadaszona wiata z paleniskiem, ścieżka edukacyjna, ogród sensoryczny oraz naturalny plac zabaw.
Farma ma funkcjonować od marca do października i przez ten okres oferować różnorodność tematów i zagadnień związanych z kalendarzem upraw.
Jej głównym zadaniem będzie edukacja i promocja ekologicznego stylu życia, a produkowana na niej żywność będzie mogła wspierać warszawskie ośrodki pomocy społecznej.
Goście dowiedzą się skąd biorą się mleko, jajka, miód, mąka i wiele innych produktów spożywczych. Będą mieli okazję sami uczestniczyć w zbiorach oraz w przygotowywaniu pożywienia.
W tygodniu farma będzie otwarta na zorganizowane grupy z placówek dydaktycznych, dla których prowadzone będą zajęcia tematyczne, zaś w weekendy i święta będą mogli odwiedzać ją wszyscy mieszkańcy.
Będą mogły odbywać się na niej szkolenia, wykłady, warsztaty kulinarne, imprezy tematyczne i wiele innych.
Jeżeli projekt będzie mógł być realizowany to do współpracy zostanie zaproszona Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która będzie mogła uczynić farmę miejscem doskonalenia swoich studentów oraz prowadzenia prac naukowych.
Farma miałaby powstać na dużej działce miejskiej u zbiegu Białołęki i Pragi Północ – z dala od zabudowań, na otwartej przestrzeni, blisko brzegu Wisły, z dogodnym dojazdem.
Na farmie miałyby zostać zastosowane ekologiczne rozwiązania, jeśli chodzi o energię elektryczną i ogrzewanie oraz wykorzystanie odpadów BIO (farma wiatrowa, lampy solarne, panele słoneczne, kompostowniki).
W ramach projektu, w każdej z dzielnic Warszawy, odbędą się otwarte warsztaty poświęcone promocji upraw warzyw i owoców w warunkach miejskich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawska Farma Miejska byłaby pierwszym takim obiektem w naszym mieście.
Otworzyłaby nowe możliwości kształcenia i uświadamiania mieszkańców w zakresie ekologii, zdrowego żywienia oraz promowania uprawy warzyw i owoców w przestrzeni miejskiej.
Jednocześnie stałaby się atrakcyjnym i unikatowym miejscem do spędzania wolnego czasu dla Warszawiaków.
Idea farm miejskich rozwija się na całym świecie, a powrót do zdrowych nawyków żywieniowych opartych na naturze to bardzo ważna kwestia w kontekście zdrowia całego społeczeństwa.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 950 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Działka nr 15, obręb 40614 między elektrociepłownią Żerań a Trasą S8 jest działką obecnie zagospodarowaną, na której m.in. ze względu na uzbrojenie terenu nie ma możliwości realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do działki nie ma też możliwości dojazdu z drogi publicznej. Z analiz wynika, że Miasto Stołeczne nie dysponuje innym terenem, na którym możliwa byłaby realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. Poza znalezieniem odpowiednio usytułowanej i stosunkowo dużej działki, do której Miasto Stołeczne posiada tytuł prawny do dysponowania, konieczne jest spełnienie wymogów uchwały nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. M.in. zgodnie z §28 będącym załącznikiem do niniejszej uchwały koniowate, bydło, jeleniowate, świnie i owce nie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, jeżeli odległość od granic osiedli mieszkaniowych jest mniejsza niż 1000 m. Ponadto zakres projektu (budynki gospodarcze, zagrody, wybiegi dla zwierząt, ule, szklarnie i tunele foliowe, duża zadaszona wiata z paleniskiem, ścieżka edukacyjna, ogród sensoryczny oraz naturalny plac zabaw, farma wiatrowa, lampy solarne, panele słoneczne, kompostowniki) wskazuje jednoznacznie, że wymagałby on przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na koncepcję/konkurs architektoniczny, dokumentację projektową wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, a następnie dopiero przeprowadzenia prac budowlanych (budowa budynków wraz z przyłączami, zagród, szklarni, wybiegów itp.). Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie można by przeprowadzić procedurę zakupu zwierząt i rośli oraz wyboru operatora obiektu. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że nie ma możliwości zrealizowania projektu w ciągu jednego roku.

Modyfikacje

25.01.2021 14:41
Autor projektu
25.01.2021 22:14
Autor projektu
25.01.2021 22:27
Autor projektu
25.01.2021 22:28
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Od takich rzeczy już od ponad 100 lat (od 1897r.) są ogrody działkowe :) . A po mleko, jaja, ser itp. wystarczy wybrać się kilka km poza Warszawę np. do Nieporętu, tam są jeszcze gospodarstwa rolne.
  Mieszkaniec13147  25.01.2021 16:35
 • Bliższy zarys koncepcji tego projektu ukazuje to, co można przeczytać na stronie Europejskiej Federacji Farm Miejskich. Zachęcam do lektury! :)
  https://cityfarms.org/
  Dominika Rybarczyk  25.01.2021 21:21 Autor projektu
 • Dominika Rybarczyk  25.01.2021 22:13 Autor projektu
 • Gdyby chodziło tylko o uprawę warzyw to projekt można by uznać za zwyczajnie zbędny, ale tutaj Autorka idzie o krok dalej i postuluje założenie hodowli drobiu. Czy Autorka zdaje sobie sprawę z uciążliwości takiej hodowli dla okolicznych mieszkańców? Podobnie, czy zdaje sobie sprawę z nakładów które trzeba będzie ponieść na utrzymanie farmy (tak mały obiekt nie będzie w stanie na siebie zarobić).

  W mojej ocenie projekt jest raczej do odrzucenia - a jeśli ma być dopuszczony do głosowania to bez hodowli zwierząt.
  Jakub Dobromilski  28.01.2021 15:55
  • Szanowny Panie,

   Po pierwsze - proponowana hodowla drobiu zakłada kilkanaście - dwadzieścia parę sztuk, więc na pewno nie będzie to ferma.
   Podobnie ze zwierzętami hodowlanymi - to będą pojedyncze sztuki służące edukacji i spotkaniom - nie szeroko zakrojonej produkcji.

   Po drugie - sugerowana lokalizacja na Żeraniu wyklucza jakiekolwiek sąsiedztwo - tam nie ma domów ani osiedli. Także cokolwiek miałoby się tam dziać (np. obornik) - nie będzie dla nikogo uciążliwe.
   Gdyby miasto zgodziło się jednak na działkę przy ul. Smugowej (mało prawdopodobny wariant), wówczas zwierzęta zostaną ograniczone do minimum - ze względu na okolicznych mieszkańców właśnie.

   Na koniec uspokoję, że projekt ten będzie konsultowany ze specjalistami od zootechniki, którzy pomogą wypracować najlepsze rozwiązania dla tego przedsięwzięcia - pod kątem dobra zwierząt i atrakcyjności miejsca. :
   Pozdrawiam!
   Dominika Rybarczyk  02.02.2021 19:10 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany