Leśna przygoda - najlepszy plac zabaw na Wawrze

583
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Aneta Truszkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Urządzenia zostaną dostosowane do terenu leśnego. Będą odpowiadały zapotrzebowaniom okolicznych mieszkańców, którzy w swojej okolicy nie mają podobnej atrakcji. Naturalne drewniane konstrukcje będą nawiązywały do zwierząt leśnych: np. lis, wiewiórka, jeleń, sarna, niedźwiedź, jeż i inne. Dodatkowo w obu lokalizacjach zostaną zamontowane drewniane elementy – kłody, pniaki oraz proste urządzenia zabawowe - takie dla których nie będzie konieczne wycinanie drzew i krzewów.
Urządzenia zabawowe powinny być drewniane i indywidualnie zaprojektowane, dostosowane do odbiorców z różnych grup wiekowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Las Matki Mojej pomiędzy ulicami: Józefa Strusia i Łysakowską – przedłużenie ul. Karpackiej oraz w rejonie ul. Akwarelowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Urządzenia zostaną rozmieszczone wzdłuż istniejącej ścieżki zdrowia, stanowiąc jej uzupełnienie, oraz uzupełnią istniejący skwer przy ul. Akwarelowej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Las Matki Mojej zostanie wyposażony w nowe elementy zabawowe i edukacyjne, wpisujące się w charakter terenu leśnego. Rozmieszczenie urządzeń na przedłużeniu ul. Karpackiej oraz w rejonie ulicy Akwarelowej nie zniszczy kameralnego charakteru tego lasu, będzie odpowiadało zapotrzebowaniom okolicznych mieszkańców, którzy w swojej okolicy nie mają podobnej atrakcji. Naturalne drewniane konstrukcje będą nawiązywały do zwierząt leśnych: np. lis, wiewiórka, jeleń, sarna, niedźwiedź, jeż i inne, zostaną uzupełnione elementami zabawowymi i edukacyjnymi.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Urządzenia zostaną dostosowane do terenu leśnego. Będą odpowiadały zapotrzebowaniom okolicznych mieszkańców, którzy w swojej okolicy nie mają podobnej atrakcji. Naturalne drewniane konstrukcje będą nawiązywały do zwierząt leśnych: np. lis, wiewiórka, jeleń, sarna, niedźwiedź, jeż i inne. Dodatkowo w obu lokalizacjach zostaną zamontowane drewniane elementy – kłody, pniaki oraz proste urządzenia zabawowe - takie dla których nie będzie konieczne wycinanie drzew i krzewów.
Urządzenia zabawowe powinny być drewniane i indywidualnie zaprojektowane, dostosowane do odbiorców z różnych grup wiekowych.
Opis projektu
Celem leśnego placu zabaw jest stworzenie/rewitalizacja dwóch przestrzeni pełniącej funkcję rekreacyjno-rozrywkową dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego oraz umożliwianie kontaktów społecznych dzieci i ich rodzin. Kontakt z naturą pobudza zmysły i rozwija wyobraźnię, rozwija zdolności manualne i intelektualne, stanowi źródło inspiracji, fascynacji i refleksji.


Skwer przy ul. Akwarelowej zostanie wzbogacony o dodatkowe elementy zabawowe i edukacyjne. Powiększona zostanie ogrodzona przestrzeń, dostawione zostaną nowe elementy drewniane – zabawowe (np. linearne – węże, labirynty) i edukacyjne oraz kosze na śmieci, ławki.
Skwer na przedłużeniu ul. Karpackiej – po obu stronach drogi zostaną umieszczone proste drewniane urządzenia zabawowe, edukacyjne (interaktywne, sensoryczne) oraz naturalne elementy typu kłoda, pniaki, kamienie oraz kilak ławek i koszy na śmieci.
Realizacja zadania musi być dostosowana do naturalnej rzeźby terenu, wielkość urządzeń musi zostać dobrana tak aby strefy bezpieczne (piasek lub kora) nie skutkowały koniecznością wycinania otaczającego drzewostanu, należy unikać usuwania drzew i krzewów, urządzenia mogą być wykonane wyłącznie z drewna, optymalnie - o zachowanych naturalnych krzywiznach, montaż w gruncie bez użycia cementu, betonu lub bloków betonowych. Tam gdzie to możliwe - naturalna kolorystyka drewna – bezbarwny impregnat pozwalający na naturalne zmiany barwy drewna. Tam gdzie to będzie możliwe - posadzenie krzewów kwitnących i owocodajnych w formie buforu oddzielającego od ulicy oraz wokoło strefy rekreacyjnej.

Mieszkańcy okolicznych terenów nie mają w pobliżu żadnego ogólnodostępnego placu zabaw. Inwestycja będzie uzupełnieniem istniejącej Ścieżki Zdrowia, naturalnym jej urozmaiceniem. Idąc ścieżką zdrowia można zatrzymywać się w dowolnym miejscu napotykając kolejne atrakcje. Zatem spacer zamieni się w niezwykłą przygodę pełną wrażeń.

Kompleks uzupełnią ławeczki i stoły, które są niezbędne dla opiekunów oraz kosze na śmieci.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, plac zabaw będzie dostępny nieodpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Najmłodsi i najstarsi uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu. Spragnieni natury, ruchu, zmęczeni siedzeniem w domu potrzebują atrakcji w terenie. W okolicy nie ma podobnej infrastruktury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projektowanie, inspektor nadzoru - 35 000zł
Realizacja zadania - 315 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wzbogacenie leśnej oferty rekreacyjnej i edukacyjnej, dostępnej dla mieszkańców okolic Lasu Matki Mojej. Charakter i rozmiar projektu nie będzie powodował szkód w środowisku leśnym oraz nie zniszczy kameralnego charakteru okolicznego osiedla.

Modyfikacje

05.02.2021 09:29
Koordynator w dzielnicy Wawer
14.04.2021 10:47
Koordynator w Lasach Miejskich
28.04.2021 21:04
Koordynator w Lasach Miejskich
29.04.2021 13:10
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Komentarz został usunięty przez autora

    Andrzej Tomaszczyk  27.02.2021 22:42
  • Świetny pomysł,żeby zachęcić dzieci i rodziców do spędzania wolnego czasu wśród drzew i zieleni. To byłby kolejny leśny plac zabaw w Wawrze. Wiem, że cieszą się dużym powodzeniem . Gdyby przy okazji przygotowywania terenu, zasadzono tam różne krzewy i byliny zwiększające bioróżnorodność siedliskową, mógłby przy okazji spełniać rolę edukacyjną. jeśli poszczególne gatunki dostałyby tabliczki informacyjne.
    Andrzej Tomaszczyk  27.02.2021 22:52
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany