Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszem a domem kultury Alternatywy

1248
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Dariusz Adamski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
144 760 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1558 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Zabetonowane i bezdrzewne parkingi są w przestrzeni miejskiej nienaturalnymi wyspami ciepła (a w zasadzie wyspami gorąca), niekorzystnie wpływającymi na życie mieszkańców. Projekt zakłada zacienienie przez zadrzewienie grupy parkingów pomiędzy Ratuszem ursynowskim a domem kultury Alternatywy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.05.2022 12:38

Planowany harmonogram:
- analiza rynku w zakresie dostępnych materiałów
- marzec 2022, wybór materiałów
- marzec-kwiecień 2022
- przygotowanie postępowania lub postępowań na zakup materiałów i usług kwiecień-maj 2022
- ogłoszenie - czerwiec 2022
- wybór wykonawcy - lipiec 2022
- realizacja - sieprpień-wrzesień-październik 2022. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ciąg parkingów pomiędzy Ratuszem ursynowskim a Domem kultury Alternatywy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt nie przewiduje istotnych ingerencji w strukturę parkingów w tym sensie, że ilość miejsc parkingowych pozostałaby bez zmian.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zabetonowane i bezdrzewne parkingi są w przestrzeni miejskiej nienaturalnymi wyspami ciepła (a w zasadzie wyspami gorąca), niekorzystnie wpływającymi na życie mieszkańców. Projekt zakłada zacienienie przez zadrzewienie grupy parkingów pomiędzy Ratuszem ursynowskim a domem kultury Alternatywy.
Opis projektu
Projekt obejmuje:
– Wykonanie 32 stanowisk dla drzew w donicach, ustawionych (wg planu) pod ścianami budynków, przy wyjeździe do garażu podziemnego oraz na parkingu w pasie trawnika od strony Ratusza.
– Posadzenie krzewów w gruncie w pasie trawnika na parkingu od strony Domu Kultury oraz pomiędzy donicami.
– Opiekę ogrodniczą przez 3 lata. i krzewy
– Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej dla wszystkich drzew i krzewów.
– Instalacja separatorów parkingowych na miejscach postojowych przed donicami.

Drzewa preferowane:
Robinia pseudoacacia Umbraculifera
Niezbyt duże, wolnorosnące drzewo o regularnej, gęstej, kulistej i zwartej koronie do 4m średnicy. Nie kwitnie, gatunek mało wymagający i dobrze znoszący suszę, odporny na mrozy, choroby grzybowe i szkodniki, jak i na zanieczyszczenia. Podstawowe drzewo do obsadzania ulic i parkingów.
Albo:
Surmia bignoniowa (katalpa) Nana
Klon czerwony
Klon jawor Brilliantissimum
Głóg pośredni Paul's Scarlet

Krzewy preferowane:
Grab pospolity Monumentalis
Stosunkowo wolno rosnące drzewo osiągające 3-4 m wysokości i ok. 1 m szerokości. Pokrój zwarty, kolumnowy, bardzo gęsty. Wszystkie gałęzie wyrastają pod ostrym kątem w górę. Liście eliptyczne, intensywnie zielone. Mrozoodporny, tolerancyjny co do gleby, ale najlepiej rośnie na glebach żyznych, ciężkich i stosunkowo wilgotnych, zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i półcienistych. Polecany na żywopłoty, szpalery.
Albo:
Bez lilak
Sosna górska
Dereń biały sibrica
Ognik szkarłatny
Koszt realizacji:
– koszt materiału roślinnego, zasadzenie i 3-letnia pielęgnacja 32 drzew o obwodzie pnia 18-20 cm – 70 000,00 zł brutto.
– 32 donice o pojemności ok. 1 m3 - 48 000,00 zł brutto
– koszt materiału roślinnego i zasadzenia 108 krzewów (w ilości 3 sztuki na jedno miejsce parkingowe) (36) - 108 x 100 zł brutto - ok. 10 000,00 zł brutto
– automatyczna instalacja nawadniająca - 5 000,00 zł brutto
– separatory parkingowe 32 szt. - 1 760,00 brutto
– koszt projektu zieleni - 10 000,00 brutto

Łączna kwota projektu:
144 760,00 zł brutto
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Drzewa i krzewy na parkingu przyczynią się do obniżenia temperatury powietrza i poziomu zanieczyszczeń, a także zwiększenia retencji wód opadowych, co stanowi wprost realizację zadań zapisanych w "Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030" [2] i "Programu ochrony powietrza w województwie mazowieckim" [5]

1. Znaczenie drzew w mieście
Obniżanie temperatury: Drzewa w mieście obniżają latem temperaturę otoczenia nawet o 11 stopni w porównaniu do terenów bez drzew [3]. Oddziaływania te dotyczą nie tylko samego obszaru zadrzewień, ale także jego otoczenia.

Obniżenie wskaźników umieralności: Rosnąca temperatura powietrza w mieście ma potwierdzony wpływ na dzienne wskaźniki umieralności. W miastach północnoeuropejskich na każdy jeden stopień Celsjusza wzrostu temperatury ponad wartość progową (23,3°C) odnotowuje się wzrost wartości dziennego wskaźnika umieralności o 1,84%. [4]

Zwiększenie wilgotności powietrza: Zieleń wysoka produkuje parę wodną, co ułatwia oddychanie i zmniejsza tempo wysuszania się skóry i błon śluzowych. [4]

Ochrona przed hałasem: Drzewa tłumią hałas generowany przez funkcjonowanie miasta [4]

Oczyszczanie powietrza: Drzewa usuwają z atmosfery pyły i substancje toksyczne. [3]

Ochrona zasobów wodnych: Drzewa zatrzymują wodę opadową a ich korzenie ułatwiają jej powolną infiltrację do gruntu zmniejszając presję na kanalizację burzową i odnawiając zasoby wód gruntowych. [3]

2. Znaczenie drzew na Ursynowie
Ursynów zalicza się do dzielnic o znacznym zagrożeniu klimatycznym. W północnej części występuje miejska wyspa ciepła. Szczególnie męczące dla mieszkańców są gorące noce z tem-peraturą powyżej 20°C, które nie pozwalają zregenerować się organizmowi. W południowej części zagrożenie ze strony nawalnych deszczy jest wysokie, co prowadzi do lokalnych podtopień. [2]

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy zakłada:
- Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do obniżania temperatury (w tym: drzew)
- Zwiększanie udziału terenów zieleni: niewielkich pasów, skwerów, parków kieszonkowych
- Rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych.

3. Znaczenie drzew na parkingach
Parkingi obsadzone drzewami charakteryzują się zdrowszym powietrzem. Drzewa dają cień, który skutkuje obniżeniem temperatury w pojazdach i zbiornikach paliwa. To powoduje, że mniej toksycznych, lotnych węglowodorów aromatycznych jest uwalnianych do atmosfery. Niektóre z nich wykazują właściwości rakotwórcze. Badania wykazały, że parkingi obsadzone drzewami były chłodniejsze o 3 stopni C, w kabinach samochodów temperatura była niższa o 40-50 stopni C zaś zbiorniki paliwa miały temperaturę niższą o 4-8 stopni C. [1]

Źródła:
[1] „Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew w życiu człowieka", Prof. dr habil. Marek Kosmala. Zakład Budowy i Pielęgnowania w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
[2] „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji"
[3] „Drzewa w otoczeniu człowieka", dr inż. Michał Orzechowski KULGiEL WL SGGW w Warszawie
[4] „Miejska wyspa ciepła w Warszawie" POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Wojciech Du-dek, Beata Kręcisz, Anna Błażejczyk, Jakub Szmyd, Bożena Degórska, Cezary Pałczyński
[5] „Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu" UCHWAŁA NR 115/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 8 września 2020r.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt realizacji:
– koszt materiału roślinnego, zasadzenie i 3-letnia pielęgnacja 32 drzew o obwodzie pnia 18-20 cm – 70 000,00 zł brutto.
– 32 donice o pojemności ok. 1 m3 - 48 000,00 zł brutto
– koszt materiału roślinnego i zasadzenia 108 krzewów (w ilości 3 sztuki na jedno miejsce parkingowe) (36) - 108 x 100 zł brutto - ok. 10 000,00 zł brutto
– automatyczna instalacja nawadniająca - 5 000,00 zł brutto
– separatory parkingowe 32 szt. - 1 760,00 brutto
– koszt projektu zieleni - 10 000,00 brutto

Łączna kwota projektu:
144 760,00 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
144 760,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Drzewa i krzewy na parkingu przyczynią się do obniżenia temperatury powietrza i poziomu zanieczyszczeń, a także zwiększenia retencji wód opadowych.
Z posadowieniem donic na pasach zieleni będzie wiązało się postawienie ograniczników na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Modyfikacje

27.04.2021 11:29
Koordynator w Dzielnicy Ursynów
27.04.2021 11:29
Koordynator w Dzielnicy Ursynów
29.04.2021 08:51
Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów
29.04.2021 08:57
Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów
29.04.2021 09:30
Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Fajny pomysł. Zadrzewianie parkingów powinno być obowiązkowe, podobnie jak robienie ich nawierzchni z ekokratki zamiast kostki betonowej czy asfaltu.
    Mieszkaniec9354  31.01.2021 17:50
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany