Zieleń dla Muranowa – Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ulicy Miłej

1341
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Anna Kożuchowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
165 500 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1263 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Miłej. Projekt zakłada stworzenie trawnika z nasadzeniami krzewów, traw i sezonowych roślin kwitnących wraz z elementami małej architektury (ławki, pergole itp.).

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.06.2022 09:45

W czerwcu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Terenów Publicznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Miła na odcinku pomiędzy budynkami al. Jana Pawła II 70 i Miła 6, działka nr 18
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Miłej. Projekt zakłada stworzenie trawnika z nasadzeniami krzewów, traw i sezonowych roślin kwitnących wraz z elementami małej architektury (ławki, pergole itp.).
Opis projektu
Przedmiotem opracowania jest urządzenie pasa zieleni na terenie położonym wzdłuż al. Jana Pawła II od ul. Miłej do ul. Niskiej oraz zagospodarowanie terenu o kształcie prostokąta położonego wzdłuż ul. Miłej.
Trawnik wzdłuż ul. Miłej - Ogród Kieszonkowy
Obszar opracowania usytuowany wzdłuż ul. Miłej, zbliżony do kształtu prostokąta zakłada wprowadzenie na 260 m2 obecnie przypadkowej zieleni, atrakcyjnie urządzonego ogrodu kieszonkowego. Na tym obszarze proponowane jest wprowadzenie elementów małej architektury np. ławek, pergoli. nowe zagospodarowanie sprawi, że teren znajdujący się w centrum miasta, uzyska kameralny charakter. Planowana roślinność to np. krzewy soliterowe (świdośliwa), żywopłot z irgi błyszczącej, który zasłoni teren od strony ul. Miłej i parkingu, krzewy (tawuła gęstokwiatowa, kwitnąca hortensja, zimozielony ostrokrzew, zadarniająca śnieguliczka), ale także rabata bylinowa (m.in. perowskia łobodolistna, rozplenica japońska, czosnek olbrzymi). Gatunki zaproponowane w projekcie, dzięki kwitnieniu w różnych okresach w ciągu sezonu (wiosna - jesień) będą dodatkowo uatrakcyjniały obszar zieleni. Szczegółowy dobór gatunkowy zostanie opracowany na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zieleń miejska w niepodważalny sposób wpływa na wizerunek i charakter miasta, a zatem na jakość życia jego mieszkańców. Ludzie stale przebywający w miastach instynktownie lgną do parków, skwerów, zieleńców odzyskując tam spokój, pogodę ducha, wytchnienie.
Niestety często w przestrzeni miejskiej brakuje takich miejsc, lub miejsca te nie spełniają swojej funkcji. Przykładem takiego miejsca jest silnie zurbanizowany teren wzdłuż ul. Miłej, gdzie na wydzielonych terenach mających stanowić trawniki znajduje się wyschnięta trawa i przypadkowe drzewa. Tereny zieleni nie spełniają swojej funkcji, nie poprawiają klimatu miejskiego, nie dają możliwości odpoczynku, nie poprawiają samopoczucia mieszkańców i przechodniów. Dlatego też powstał niniejszy projekt zagospodarowania pasa zieleni wzdłuż ul. Miłej.
Obszar opracowania zakłada posadzenie krzewów, roślin kwitnących, które będą pięknym otoczeniem dla elementów małej architektury. Gatunki zaproponowane w projekcie, dzięki kwitnieniu w różnych okresach w ciągu sezonu (wiosna - jesień) będą dodatkowo uatrakcyjniały obszar zieleni. Na terenie opracowania proponuje się np. pergole i ławki, aby zaspokoić potrzeby użytkowników wszystkich grup wiekowych.
Celem urządzenia terenu jest pełnienie funkcji estetyczniej w silnie zurbanizowanym rejonie, rekreacyjno – wypoczynkowej dla użytkowników wszystkich grup wiekowych, izolacyjnej poprzez oddzielnie mieszkańców i użytkowników terenu od zgiełku ulic i parkingu, a przede wszystkim bioklimatycznej. Zieleń w okolicy budynków to czyste powietrze oraz piękne otoczenie, przyjazne mieszkańcom, rodzinom.
Zagospodarowany teren zieleni będzie dostępny dla mieszkańców nieodpłatnie, przez całą dobę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 165 500,00 zł
1. wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej: 30000 zł
2. roboty budowlane w zakresie drogowym : 50 000 zł
3. dostawa i montaż elementów małej architektury (np. ławki, kosze naśmieci): 40 000,00 zł
4. roboty ogrodnicze:
- wymiana podłoża w miejscach wprowadzanej zieleni: 250m2 x 100,00 zł = 25 000,00 zł.
- materiał roślinny wraz z posadzeniem:
- materiał roślinny wraz z posadzeniem – rośliny okrywowe i/lub krzewy:
pow. 100 m2 x 200,00 zł. = 20 000,00 zł.
5. Oznaczenie BO: 500,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
165 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa warunków życia mieszkańców okolicznych budynków. Stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Poprawa estetyki tego fragmentu miasta.

Modyfikacje

15.02.2021 11:08
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
26.04.2021 14:17
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
26.04.2021 14:34
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
10.05.2021 08:45
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
01.06.2021 15:49
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • W miejscu Potencjalni odbiorcy projektu należy dopisać : pracownicy biurowi na fajce od pn do pt w godz. 8:00-16:00 dotychczas koczujący przy altanach śmietnikowych oraz lokalna patologia w godz. wieczorno nocnych od pn do n i psie kupy stąd proponuję o zadbanie o kosze na śmieci gdyby nie były w planie.
    Mieszkaniec28893  03.12.2021 10:46
  • Cykliczne awarie starej żeliwnej sieci wodnej w obszarze nowotworzonego terenu zielonego jak ta z 3.12.2021 r. mogą go zniszczyć. Oby nie. Stare żeliwne rury będą sprawiać kłopoty. Miejsce przecieku pojawiło się w pkt. postoju ciężkiego sprzętu.
    Mieszkaniec28893  03.12.2021 16:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany