Ferajniak - praskie podwórko „Od juniora do seniora” przestrzeń rekreacyjno-sportowo-terapeutyczna służąca mieszkańcom w każdym wieku.

570
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Justyna Saskowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
445 720 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Praskie podwórko „Od juniora do seniora” to przestrzeń integracji społecznej, odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby mieszkańców . Strefa zabaw dla dzieci, aktywności fizycznej i sportowej dla użytkowników w różnym wieku i o różnych potrzebach, strefa relaksu i spotkań na świeżym powietrzu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren FERAJNIAKA znajduje się na tyłach Hali Sportowej OSIR przy ulicy Siennickiej 40 b, na terenie Grochowa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren jest ogrodzony. Graniczy z halą sportową, osiedlową uliczką wewnętrzną, garażami oraz domami mieszkalnymi.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Praskie podwórko „Od juniora do seniora” to przestrzeń integracji społecznej, odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby mieszkańców . Strefa zabaw dla dzieci, aktywności fizycznej i sportowej dla użytkowników w różnym wieku i o różnych potrzebach, strefa relaksu i spotkań na świeżym powietrzu.
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowną modernizację istniejącego zniszczonego boiska (3/5 terenu) oraz rewitalizację terenu zielonego (2/5 terenu) znajdującego się na tyłach Hali Sportowej OSIR.
Wiąże się to z koniecznością usunięcia/wywiezienia zbędnej nawierzchni boiska oraz wykorzystania starej zniszczonej płyty asfaltowej do zainstalowania modułowej polipropylenowej nawierzchni Courty pod wielofunkcyjne boisko.
Zamontowane zostaną piłkochwyty na 3 bokach boiska i na ścianie budynku hali sportowej oraz bramek, koszy i siatki. Boisko będzie dostosowane do zróżnicowanego grona użytkowników poprzez wymiary sprzętów, dobór kolorów nawierzchni i faktury itp.
Niezbędne jest utwardzenie, przy pomocy np. geo kratki czy kostki brukowej, drogi pożarowej wyznaczonej wzdłuż budynku/dłuższego boku boiska co umożliwi swobodny dojazd wozu strażackiego, karetki pogotowia (nawierzchnia powinna być przyjazna dla wózków!).
Wykonanie alejek (nawierzchnia utwardzona, antypoślizgowa) i montaż 4 ławek (część ławek bez/część z podłokietnikami i oparciem dostosowana dla seniorów oraz miejscem na postawienie wózka inwalidzkiego czy dziecięcego oraz roweru).
Rewitalizacja terenu; nawiezienie ziemi i wysianie trawy, wykonanie nasadzeń kilku krzewów/drzew i wykonanie rabatek z kwiatkami.
Ważne nie tylko ze względów estetycznych i przyrodniczych, ale ekologicznych i edukacyjnych. Chcemy aby rośliny posiadały tabliczki informacyjne (opisy i rodzaj czcionki uwzględniające potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami). Chcemy zainstalować na drzewach domki dla ptaków.
Montaż 3 stołów piknikowych, nie betonowych, posiadających plansze umożliwiające granie w gry (min.1 z przedłużonym blatem dostosowanym dla osób na wózku).
Montaż stołu do ping ponga, nie betonowego.
Montaż zestawu do ćwiczeń fizycznych różnej wysokości dla potrzeb dzieci szkolnych i osób dorosłych/niepełnosprawnych (nawierzchnia bezpieczna i tablica instruktażowa).
Niezbędne wykonanie tablic informacyjnych: regulamin, tablica instruktażowa do street workoutu, tablice edukacyjne dla rodziców dot. stymulacji sensomotorycznej oraz wykonanie np. oznaczeń drogi do toalety znajdującej się w budynku hali sportowej itp.
Ustawienie stojaka na rowery i kosza na śmieci (do wys. 1 m.) oraz kosza na psie nieczystości.
Przestrzeń zabawy dla rodziców z małymi dziećmi: zabawki służące rozwojowi sensomotorycznemu i edukacji. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią za wydzielonym niskim ogrodzeniem.
Opisywany teren znajduje się w cichej, spokojnej okolicy, z dala od ulic dlatego może być atrakcyjny dla osób szukających relaksu i odpoczynku.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest zmiana nieużywanego terenu na taki, który będzie mógł służyć wszystkim mieszkańcom Grochowa.
W okolicy nie ma wspólnej przestrzeni, z której mogłyby korzystać osoby w każdym wieku, bez wyłączania poszczególnych grup odbiorców.
Istniejący na sąsiednim podwórku plac zabaw nie jest przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi (krawężniki, nawierzchnia, ogrodzenie).
Dostępność najbliższego boiska piłki nożnej w Parku Polińskiego z racji udostępniania zorganizowanym grupom jest ograniczona.
W pobliżu nie ma miejsca do ogranizowania spotkań w plenerze, które byłoby dedykowane jednocześnie wszystkim mieszkańcom, niezależnie od wieku i poziomu sprawności.
Dlatego powstał projekt terenu sportowo-rekreacyjnego otwartego na potrzeby dzieci, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Pomysł na zagospodarowanie terenu powstał we współpracy z instytucjami działającymi na tym obszarze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 oraz OSiR Praga-Południe: Hala Sportowa Siennicka, przedszkole). Specjaliści z okolicznych placówek (psychologowie, terapeuci integracji sensorycznej, trenerzy, fizjoterapeuta) pomogli w stworzeniu planu tego miejsca i określeniu, jakie wyposażenie będzie nie tylko atrakcyjne, ale wspierające rozwój fizyczny, psychomotoryczny, społeczno-emocjalny.
Ferajniak będzie dostępny dla wszystkich chętnych w tygodniu od godziny 16 do 21, a w soboty i niedziele od godziny 9 do 21 (na zamykanie i otwieranie Ferajniaka zgodę wyraził OSiR).
Realizacja projektu przyczyni się do:
- przywrócenia do użytkowania terenu, który aktualnie nie jest bezpieczny ani atrakcyjny i nie służy mieszkańcom dzielnicy, poprawy bezpieczeństwa i podniesienia walorów estetycznych miejsca;
- bezpiecznego i komfortowego korzystania z przestrzeni zielonej i z boiska przez wszystkich odbiorców, zapewnienia przestrzeni do organizacji spotkań, pikników oraz do zróżnicowanej aktywności ruchowej, poprawy kondycji fizycznej, a także do odpoczynku;
- rozwoju psychomotorycznego bawiących się na tym terenie dzieci, edukacji rodziców na temat potrzeb ruchowych dzieci i wpływu ruchu na rozwój dzieci;
- propagowania zdrowego trybu życia, dobrych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu, zacieśniania relacji społecznych;
- wzrostu dostępności do atrakcji sportowych, placu zabaw osób ze specjalnymi potrzebami.
Takie miejsce będzie służyć się nie tylko mieszkańcom, ale również okolicznym placówkom, czy instytucjom (np. organizowanie pikników sąsiedzkich, spotkań wspólnot mieszkaniowych, obchodów dnia dziecka itp.), do czego będzie można wykorzystać wyposażenie (np. stoły, namioty, krzesła, zaplecze sanitarne) placówek znajdujących się na tym terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
STREFA ZIELONA
- wykonanie projektu = 12 300,00 zł
- zakup i montaż 4 szt. ławek, 3 szt. stołów piknikowych, stołu do tenisa stołowego,
urządzeń street workoutu = 44 400,00 zł
- nasadzenie 4 drzew = 7 400,00 zł
- zakup i montaż tablic informacyjno – edykacyjnych, instruktarzowych = 8 860,00 zł
- zakup i montaż stojaka na rowery = 620,00 zł
- zakup i montaż kosza na śnieci i kosza psie nieczystości = 9 100,00 zł
BOISKO
- wykonanie projektu = 12 300,00 zł
- demontaż i utylizacja istniejącego boiska = 59 050,00 zł
- wykonanie podbudowy z kruszywa i ET według przekroju = 87 800,00 zł
- ustawienie obrzeży = 6 360,00 zł
- dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz malowaniem linii = 65 900,00 zł
- dostawa 2 bramek stalowych 3x2x0,5 wraz z tulejami i siatkami = 3 690,00 zł
- dostawa 3 zestawów do koszykówki model 663 z tablicą 120x90,
obręcz stalowa, wysięg 160 cm = 4 980,00 zł
- dostawa słupków do siatkówki wraz z tulejami i siatką do siatkówki = 1 850,00 zł
- montaż sprzętu = 4 920,00 zł
- dostawa i montaż furtki 2x1 m = 1 970,00 zł
- dostawa i montaż ogrodzenia z siatki piłkochwytowej /wysokość 4 m, oczko 5x5/
wraz kpl. słupów tulejowych = 22 500,00 zł
- zasianie trawy, prace porządkowe = 14 750,00 zł
- dostawa i montaż piłkochwytu na elewacji budynku = 10 520,00 zł
PLAC ZABAW
- dostawa i montaż huśtawki, sześcianu gimnastycznego, trampolini i 2 szt. bujaczków
= 41 450,00 zł
- wykonanie podłoża = 20 000,00 zł
- promocja = 5 000,00 zł

RAZEM: 445 720,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
445 720,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
- zapewnienie bezpiecznego miejsca zabawy i wypoczynku
- pogłębienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych
- promowanie aktywnego stylu życia

Modyfikacje

20.04.2021 13:39
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
28.04.2021 10:01
Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany