Chodniki i drogi rowerowe przy Płaskowickiej i Stryjeńskich

847
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Hanna Wróbel
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
800 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje budowę nowych chodników i dróg rowerowych obok ulicy Płaskowickiej (po jej południowej stronie: droga rowerowa od Pileckiego do al. KEN, chodniki od Stryjeńskich do al. KEN) i budowę nowych chodników i dróg rowerowych obok ulicy Stryjeńskich (po jej zachodniej stronie, na odcinku od Belgradzkiej do ulicy Płaskowickiej).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt przewiduje budowę nowych:
1) chodników:
a. wzdłuż projektowanego Parku nad POW, czyli przy ulicy Płaskowickiej – po jej południowej stronie, na odcinku od Stryjeńskich do al. KEN - 500 m długości o szerokości 2 m,
b. przy ulicy Stryjeńskich - po jej zachodniej stronie wzdłuż osiedla Kazury, pomiędzy Belgradzką a Płaskowickiej - 350 m długości o szerokości 2 m;
2) dróg rowerowych:
a. wzdłuż projektowanego Parku nad POW, czyli obok ulicy Płaskowickiej – po jej południowej stronie, na odcinku od Pileckiego do al. KEN - 1000 m,
b. obok ulicy Stryjeńskich – po jej zachodniej stronie wzdłuż osiedla Kazury, na odcinku od Belgradzkiej do ulicy Płaskowickiej - 600 m.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
M. st. Warszawa ma prawo dysponować ulicami Stryjeńskich i Płaskowickiej wraz z ich pasami drogowymi, gdzie mają być zlokalizowane chodniki i drogi dla rowerów. Ul. Stryjeńskich oraz ul. Płaskowickiej zarządzana przez Zarząd Dróg Miejskich (droga powiatowa). Pasy drogowe ul. Stryjeńskich od Płaskowickiej do Belgradzkiej oraz ul. Płaskowickiej od Pileckiego do Stryjeńskich stanowią własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadku m.st. Warszawy – Prezydent m.st. Warszawy. W tym przypadku właściwy jest ww. Zarząd Dróg Miejskich - jednostka budżetowa m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie istniejących dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Potwierdza to zatem tytuł prawny m.st. Warszawy do dysponowania tymi nieruchomościami. Natomiast odcinek ulicy Płaskowickiej od Stryjeńskich do al. KEN jest własnością m.st. Warszawa. W 2022 r., kiedy realizowany będzie projekt, zakończy się już budowa w okolicy Południowej Obwodnicy Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje budowę nowych chodników i dróg rowerowych obok ulicy Płaskowickiej (po jej południowej stronie: droga rowerowa od Pileckiego do al. KEN, chodniki od Stryjeńskich do al. KEN) i budowę nowych chodników i dróg rowerowych obok ulicy Stryjeńskich (po jej zachodniej stronie, na odcinku od Belgradzkiej do ulicy Płaskowickiej).
Opis projektu
Przy ul. Stryjeńskich po stronie osiedla Kazury brakuje chodników od początku istnienia osiedla, droga rowerowa też jest tu bardzo potrzebna.
Przy ul. Płaskowickiej, mimo przebudowy okolic związanej z budową Południowej Obwodnicy Warszawskiej i wykonania przejazdu rowerowego przez jezdnię ulicy Stryjeńskich, nie jest przewidziana budowa drogi rowerowej przy tej ulicy. Powstały absurdalne urwane przejazdy rowerowe bez dróg rowerowych przy osiedlach Kazury i Na Uboczu, a chodniki po zachodniej stronie Płaskowickiej zostały odtworzone tylko te, które istniały przed budową, (czyli tylko przy Kazury, a przy Na Uboczu i Meander brak). Mimo tak wielkiej inwestycji, jaką jest Południowa Obwodnica Warszawy wzdłuż ul. Płaskowickiej, m.st. Warszawa i Skarb Państwa nie dogadały się, kto powinien wybudować nowe chodniki i drogi rowerowe, czego efektem są braki chodników i dróg rowerowych, czyli braki podstawowej infrastruktury dla mieszkańców. O sprawie pisała lokalna prasa: https://www.haloursynow.pl/artykuly/nie-bedzie-sciezki-wzdluz-pow-na-plaskowickiej-wybudowac-ja-miala-gddkia,14915.htm

Nowe chodniki z betonowych płyt 50x 50 cm i asfaltowe drogi rowerowe będą dostępne dla wszystkich całą dobę.
Projekt przewiduje utworzenie nowych chodników i dróg rowerowych w miejscach, gdzie od zawsze ich brakuje i gdzie są bardzo potrzebne. Od prawie 40 lat piesi muszą chodzić błotnistymi ścieżkami, a rowerzyści jeździć po jezdni, które w tych miejscach są mocno obciążone przez samochody.
Wzdłuż wymienionych ulic jest miejsce na infrastrukturę pieszą i rowerową. Projekt nowych chodników i dróg rowerowych nie koliduje z istniejącymi ulicami ani z planowanym Parkiem nad POW przy Płaskowickiej.
Chodnik wzdłuż Płaskowickiej trzeba dobudować tylko na odcinku od Stryjeńskich do al. KEN, bo na odcinku od Pileckiego do Stryjeńskich chodnik istnieje, drogi rowerowej brakuje na całym odcinku od Pileckiego do al. KEN. Chodnik i droga rowerowa wzdłuż Płaskowickiej powinny być zlokalizowane koło siebie.
Nowy chodnik wzdłuż Stryjeńskich powinien być zlokalizowany dalej od jezdni niż droga rowerowa, czyli w przestrzeni pomiędzy blokami Kazury a parkingami wzdłuż Stryjeńskich. Wystarczy poprowadzić chodnik od istniejącego chodnika wzdłuż kościoła, przez istniejące przejście dla pieszych na wyniesieniu przy Kazury 1 i chodnik (między Kazury 1 a parkingiem) - dalej na północ w stronę ulicy Płaskowickiej.
Natomiast droga rowerowa powinna być usytuowana po zachodniej stronie Stryjeńskich między jezdnią a gruntowymi parkingami na wysokości budynków Kazury 2E, 4, 6, 8 i 10. Na wysokości budynku Kazury 1 i kościoła droga rowerowa powinna zostać poprowadzona parkingiem. Dokładna lokalizacja w załącznikach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W wymienionych miejscach brakuje od zawsze chodników i dróg rowerowych, a jest to centralna część wysokiego Natolina, a mimo to piesi i rowerzyści nie mają jak się przemieszczać.
Wybudowanie chodników przy Stryjeńskich od strony Kazury ułatwi dotarcie pieszo do szkoły podstawowej i dwóch okolicznych przedszkoli przy ul. Na Uboczu oraz do żłobka przy Kazury, a także do autobusów, sklepów i kościoła mieszkańcom całego Ursynowa. Chodniki i droga rowerowa po południowej stronie Płaskowickiej ułatwią dotarcie z Kazury i Na Uboczu na Bazarek na Dołku oraz z przystanków autobusowych na osiedla Na Uboczu i Meander.
Wybudowanie dróg rowerowych połączy Ursynów z Kabatami (północ-południe) oraz wschód-zachód. Obecnie okolica Wyżyn na Natolinie to jedna z większych dziur na mapie tras rowerowych utrudniająca przemieszczanie się po dzielnicy, a powinno być odwrotnie, bo przecież w okolicy jest wiele rowerowych terenów rekreacyjnych: Rowerowe miasteczko ruchu na Kazury oraz Pumptrack. Uzupełnienie dróg rowerowych przyczyni się też do spadku liczby podróży samochodem do szkoły, przedszkola, sklepu, na bazarek.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
800 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Łączny koszt zaproponowanych odcinków wyniósłby co najmniej 2,5 mln zł, bez uwzględnienia dodatkowych elementów poza budową chodników i dróg dla rowerów. To zdecydowanie powyżej limitu środków na 1 projekt (1 122 910 zł).
Analizując możliwość ograniczenia zakresu projektu do samego chodnika na ul. Stryjeńskich, ZDM zwrócił się o opinię do Urzędu Dzielnicy, który planuje działania na wskazanym odcinku. Poniżej treść opinii:
"Po zachodniej stronie ul. Stryjeńskich dzielnica w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną” prowadzi obecnie procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych na „Przebudowę pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury w Warszawie”. Inwestycja dot. odcinka pomiędzy wjazdem przy budynku ul. S. Kazury 2E a wcześniejszym.
Ponadto pod koniec kwietnia odbyło się w terenie spotkanie, z udziałem przedstawiciela ZDM, na którym Burmistrz oraz przedstawiciele ZDM, ZZW i BZRD wstępnie określili zakres przebudowy kolejnych fragmentów pasa drogowego oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rejonem budynku ul. S. Kazury 10 a parkingiem przy kościele."
Opracowanie takiej koncepcji, a następnie projektu budowlanego na podstawie którego zostaną wykonane roboty budowlane to zadanie, na które potrzeba więcej niż 12 miesięcy.
Ponadto, do rozwiązania są następujące problemy:
1) Chodnik musi przekroczyć dwa osygnalizowane wyjazdy z osiedla, a zatem konieczna jest budowa przejść dla pieszych i wyposażenie ich w sygnalizację świetlną. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wymaga dokumentacji wielobranżowej, której wykonanie i wdrożenie w terenie zajmuje ponad 12 miesięcy.
2) Istniejące przedepty przebiegają w bezpośredniej bliskości drzew. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni, chodnik musiałby powstać bez ingerencji w korzenie drzew, czyli w praktyce przebiegać poza zasięgiem koron drzew.
Biorąc wszystkie powyższe kwestie pod uwagę, należy przyjąć że budowa chodnika na ul. Stryjeńskich odbędzie się w ramach działań zaplanowanych przez dzielnicę. Nie jest jednak możliwa do realizacji w trybie budżetu obywatelskiego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Zgodnie ze zwycięskim projektem z budżetu partycypacyjnego na Stryjeńskich mają powstać pasy rowerowe - projekt został oficjalnie wstrzymany na czas budowy POW. Bez sensu dwa razy wybierać realizację czegoś co już zostało wybrane i na co powinny być już przygotowane środki.

  Ścieżkę rowerową wzdłuż Płaskowickiej miała zbudować GDDKiA na podstawie zawartego z miastem porozumienia w sprawie budowy POW. Szkoda wydawać pieniądze na coś co ma już finasowanie, a obowiązkiem miasta jest wyegzekwować jego realizację,
  Mieszkaniec9354  24.01.2021 19:30
  • Projekt nowych chodników i drogi rowerowej przy ul. Stryjeńskich nie jest bez sensu.
   1) po pierwsze dotyczy też chodników, których nikt nigdy nie zgłaszał do BO, chodników nie ma od 40 lat
   2) w 2015 roku wygrał projekt na pasy rowerowe na jezdni i nigdy nie został zrealizowany, a minęło już 5 lat. Mój projekt zakłada drogę rowerową OBOK jezdni, a nie na jezdni. Gdyby projekt z 2015 r. nie został zrealizowany i gdybyśmy nie byli zwodzeni przez miejskie jednostki, to nie trzeba by było składać tego projektu. A infrastruktury rowerowej nie ma, więc projekt jest konieczny.
   Projekt na nowe chodniki i drogi rowerowe przy ul. Płaskowickiej też jest niezbędny, ponieważ m.st. Warszawa nie dogadało się z GDDKiA i po zakończeniu budowy POW nie będzie żadnej nowej drogi rowerowej na tym odcinku i żadnego nowego chodnika. Zrobiono tylko przejazdy rowerowe przez Stryjeńskich, które są niedokończone. Widać to już w terenie i trąbiła o tym prasa, której link zresztą załączyłam do treści projektu - wystarczy poczytać i zorientować się w okolicy: https://www.haloursynow.pl/artykuly/nie-bedzie-sciezki-wzdluz-pow-na-plaskowickiej-wybudowac-ja-miala-gddkia,14915.htm
   Hanna Wróbel  25.01.2021 07:58 Autor projektu
 • Droga rowerowa jest bardzo potrzebna. Obserwuję zwłaszcza odcinek Płaskowiskiej pomiędzy Dereniową i Ken. Stary, nierówny chodnik między drzewami, których korzenie podnoszą płyty chodnikowe. Duży ruch pieszych i rowerzyści, którzy jedżą zbyt szybko w tych warunkach. Z jakiś powodów nie chcą poruszać się ulicą.
  Mieszkanka26316  13.03.2021 15:02
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany