Zielone podwórka na Wawrzyszewie

486
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Magdalena Kasiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
450 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje rewitalizację terenu działek nr 239, 240, 241, 242, 243 pomiędzy ul. Sokratesa, Lekką, Cienką oraz Nocznickiego. Przewiduje on stworzenie przestrzeni do zabawy dla starszych dzieci przez odbetonowanie terenu, doświetlenie, zagospodarowanie zielenią i ławkami oraz przygotowanie miejsca do gry w piłkę

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działki nr 238/2, 239, 240, 242, 241, 258, 260, 343 pomiędzy ul. Cienką, Lekką, Sokratesa i Nocznickiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Niezagospodarowany teren pomiędzy Sokratesa 5, Sokratesa 9, Cienką, Lekką 1, Nocznickiego. Teren obejmuje ok. 7000 m kw.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje rewitalizację terenu działek nr 239, 240, 241, 242, 243 pomiędzy ul. Sokratesa, Lekką, Cienką oraz Nocznickiego. Przewiduje on stworzenie przestrzeni do zabawy dla starszych dzieci przez odbetonowanie terenu, doświetlenie, zagospodarowanie zielenią i ławkami oraz przygotowanie miejsca do gry w piłkę
Opis projektu
Projekt "Zielone podwórka na Wawrzyszewie" ma na celu odbetonowanie niezagospodarowanych przestrzeni w obrębie nowopowstałych osiedli na Wawrzyszewie. Obejmuje on teren działek nr 239, 240, 241, 242 i 243 usytuowanych pomiędzy ul. Sokratesa, Lekką, Cienką oraz Nocznickiego. Przewiduje zerwanie znajdującego się betonu, wytyczenie alejek i dosadzenie zieleni, ławek, doświetlenie terenu, a także przygotowanie miejsca do swobodnej zabawy dla starszych dzieci, które w tej części dzielnicy nie mają dla siebie właściwej przestrzeni do aktywnego spędzenia czasu.

Obszar o którym mowa, od wielu lat jest niezagospodarowany. W okresie ostatnich 6-7 lat w okolicy powstały liczne osiedla, co wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na tereny zielone oraz parki. Dlatego też proponujemy utworzenie bezpiecznej zielonej przestrzeni, która stanie się "zielonymi płucami" dla nowych mieszkańców, a także będzie idealnym miejscem do spędzenia czasu zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Przestrzeń ta będzie miejscem, w którym mieszkańcy okolicznych osiedli będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas z dziećmi na świeżym powietrzu.

W ramach projektu na wymienionym terenie powinny zostać wykonane następujące czynności:
- zerwanie betonu
- wysianie trawnika, na którym będzie można grać w piłkę oraz trawa za ławkami;
- zasadzenie krzewów liściastych;
- zakup i montaż ławek;
- zakup i montaż około koszy na śmieci;
- zasadzenie żywopłotu dwurzędowego;
- wytyczenie i organizacja alejek
- zakup i montaż latarni

Zależy mi, aby opisany projekt wpisywał się koncepcję zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bielany.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma uniwersalne zastosowanie społeczne oraz ekologiczne. Podstawowe cele projektu to:
- rozwój obszaru Wawrzyszew;
stale rosnąca liczba osiedli na terenie Wawrzyszewa a tym samym rosnąca liczba mieszkańców;
- rosnące potrzeby infrastrukturalne nowych osiedli na granicy Wawrzyszewa, Chomiczówki i Wólki Węglowej;
- projekt wpisuje się w koncepcję zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bielany
- poprawa lokalnej infrastruktury i ciągów komunikacyjnych pomiędzy arteriami;
- zwiększenie ilości terenów zielonych pomiędzy nowopowstałymi osiedlami na obszarze Wawrzyszewa;
- zmniejszenie ilości betonu w Dzielnicy Bielany;
- zagospodarowanie niewykorzystanych terenów na obszarze Wawrzyszewa;
- poprawa bezpieczeństwa w okolicy ulic Sokratesa, Cienkiej, Lekkiej i Nocznickiego;
- poprawa atrakcyjności ekologicznej i środowiskowej obszaru wskazanych ulic;
- integracja mieszkańców okolicznych osiedli;
- zwiększenie ilości miejsca pod aktywność sportową dzieci i dorosłych;
Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
450 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt dotyczy rewitalizacji działek nr 238/2, 239, 240, 241, 242, 243, 344 z obrębu 7-08-01. W stosunku do wskazanych działek 238/2, 239, 240, 241, 242, 344 występują roszczenia z tytułu zwrotu nieruchomości i toczą się postępowania. Działka nr ew. 243 jest w użytkowaniu wieczystym spółki nie należącej do m.st. Warszawy.

Modyfikacje

21.01.2021 16:00
Autor projektu
21.01.2021 17:54
Autor projektu
21.01.2021 19:45
Autor projektu
21.01.2021 20:09
Autor projektu
22.01.2021 11:37
Autor projektu
22.01.2021 13:09
Autor projektu
22.01.2021 14:20
Autor projektu
22.01.2021 18:18
Autor projektu
22.01.2021 20:02
Autor projektu
23.01.2021 02:41
Autor projektu
25.01.2021 15:06
Autor projektu
26.01.2021 13:14
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany