Zieleń, ptaki i dzieciaki - przyrodnicza ścieżka edukacyjna na Starym Mokotowie

1074
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Agata Zarzycka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
780 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na wytyczeniu ścieżki edukacyjnej wiodącej codzienną marszrutą dzieci odprowadzanych do żłobka i przedszkola na Starym Mokotowie oraz rewitalizację zieleni i uwydatnienie walorów przyrodniczych pobliskich terenów. Dzieci poznają gatunki/rolę drzew, a także ptasich/owadzich mieszkańców miejskiego ekosystemu, zachwycą się kwitnącą łąką, rozwiążą zagadki, zauważą i pokochają otaczającą przyrodę.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem kwartał Starego Mokotowa zamknięty m-dzy ulicami: Lipskiego, Dąbrowskiego, Wiktorską i alejką wzdłuż ogrodzenia żłobka łączącą ul Wiktorską z parkingiem m-dzy Dąbrowskiego 81a i Dąbrowskiego 83, ze szczególnym uwzględnieniem:
- przechodniego podwórka leżącego pomiędzy budynkami Wiktorska 88, 90, 92 oraz Dąbrowskiego 77 i 79 - w częściach należących do m.st. Warszawy;
- pasów zieleni przy ulicy Wiktorskiej;
- alejki prowadzącej do żłobka nr 4 przy ul. Wiktorskiej 94/96 (wzdłuż budynku Dąbrowskiego 81a).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Załączona mapka pokazuje lokalizację projektu, a także wybranych elementów zaplanowanych do zrealizowania w projekcie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na wytyczeniu ścieżki edukacyjnej wiodącej codzienną marszrutą dzieci odprowadzanych do żłobka i przedszkola na Starym Mokotowie oraz rewitalizację zieleni i uwydatnienie walorów przyrodniczych pobliskich terenów. Dzieci poznają gatunki/rolę drzew, a także ptasich/owadzich mieszkańców miejskiego ekosystemu, zachwycą się kwitnącą łąką, rozwiążą zagadki, zauważą i pokochają otaczającą przyrodę.
Opis projektu
Projekt zakłada zrewitalizowanie zieleni oraz uwydatnienie szczególnych walorów przyrodniczych miejsc leżących na trasie codziennej wędrówki dzieci i ich rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na Starym Mokotowie, w kwartale ulic Lipskiego, Wiktorska, Wołoska i Dąbrowskiego.
Obszar, którego dotyczy projekt to miejsce szczególnie urokliwe, porośnięte pięknym starodrzewiem - przez ilość zieleni, przestronność i otwartość na przechodniów praktycznie niespotykane w nowoczesnych częściach stolicy (patrz zdjęcia). Tu jesienią starzy i młodzi zbierają kasztany, a wiosną słucha się ptasich koncertów i upaja zapachem kwitnących krzewów. To miejsce, gdzie prócz wróbli, wron i gołębi nierzadko spotkać można zielonego dzięcioła, sikorki, sójkę czy rudzika. Częstymi gośćmi są tu jeże i wiewiórki, a czasem nawet zajrzy kuna czy złowieszczo zabrzęczy rój pszczół. Ta różnorodność na pewno zasługuje na podkreślenie. Zrewitalizowanie obszaru objętego projektem zdecydowanie się do tego przyczyni.
Podkreśleniu walorów licznych dojrzałych wiekowo drzew (bardzo wstępna inwentaryzacja wskazuje na ponad 200 drzew w ok. 30 gatunkach), stanowiących niezaprzeczalną wartość dla mokotowskiego ekosystemu oraz bogactwa ich licznych ptasich mieszkańców (bardzo wstępna inwentaryzacja wykazuje ok. 30 gatunków) służyć będą: edukacyjna ścieżka, przyrodnicza składająca się z informacyjnych tablic oraz botaniczno-ornitologiczne rebusy. Z trasy ścieżki widoczny będzie karmnik z instrukcją karmienia ptaków, ptasie poidła, tabliczki informacyjne o najcenniejszych okazach drzew, owadzi hotel czy lęgowe budki dla ptaków. Urozmaiceniem będą instalacje w postaci botanicznych i ornitologicznych rebusów. Dodatkowo projekt obejmie uporządkowanie przestrzeni wokół żłobka i podwórka, którymi poprowadzi ścieżka.

Trasa ścieżki wieść będzie:
- przez zabytkowe, obecnie nieco zaniedbane, podwórko rozciągające się od ul. Wiktorskiej (88, 90, 82) do ul. Dąbrowskiego (77, 79) z dojściami do ul. Lipskiego;
- wokół porośniętego starodrzewiem terenu Żłobka nr 4.

Projekt poparły wspólnoty mieszkaniowe wszystkich budynków zlokalizowanych wokół ww. podwórka, znalazł on też uznanie u kierownictwa Żłobka nr. 4.
Liczące ponad 70 lat ww. podwórko poprzez bezpośrednią bliskość dwóch żłobków (Żłobek nr 4 i Żłobek nr 21) i przedszkola (Przedszkole nr. 144 "Zaczarowany Ołówek") ma charakter przechodni. Codziennie oprócz mieszkańców otaczających budynków (ponad 500 osób) przemierzane jest przez licznych rodziców pędzących do placówek z pociechami. Tu szukają wytchnienia podczas przerw kolejne pokolenia licealistów z XXVIII L.O. im. J. Kochanowskiego, prowadzi tędy skrót do szpitala MSWiA.
Obecnie podwórko jest zaniedbane, jego podział własnościowy nie sprzyja kompleksowemu remontowi. Pokryte jest zniszczonymi i nierównymi płytami chodnikowymi (alejki, podwórko), także w części stanowiącej jedyne dojście do żłobka (liczne, głębokie kałuże często trudno ominąć). Podwórze jest bardzo słabo oświetlone, co sprzyja kradzieżom rowerów, jest piękne, ale ma bardzo zniszczoną i niedostosowaną do dostępnego światła roślinność. Klimatyczny klomb, który niegdyś był różanym ogrodem służy jako parking rowerowy, niewystarczająca liczba stojaków sprawia, że w sezonie rowery mocowane są bezpośrednio do drzew.
Oprócz wymienionych już placówek opiekuńczo-wychowawczych w pobliżu (5 min pieszo) obszaru objętego projektem znajdują się także inne (Przedszkole Nr 139 Wiktorska 80 A, Przedszkole Raz Dwa Trzy, Łowicka 19/1, Przedszkole "Różany Ogródek", ul. Karłowicza 11, Early Years Centre of the British School Warsaw, ul. Dąbrowskiego 84, Szkoła Podstawowa nr 69), przez co ścieżka będzie tym intensywniej wykorzystywana. Potencjalnie z zajęć na ścieżce może skorzystać ok. 1000 dzieci rocznie. Ścieżka i jej poszczególne elementy pozwolą na zorganizowanie ciekawych zajęć/lekcji przyrodniczych. Z całą pewnością ze ścieżki korzystać będą nie tylko dzieci. Uniwersalny sposób przygotowania treści sprawi, że zainteresuje ona także licznych dorosłych przechodniów umilając im drogę przez Stary Mokotów, zachęcając do zadbania o wspólną przestrzeń, a jednocześnie ucząc, uwrażliwiając na otaczającą przyrodę i podnosząc świadomość ekologiczną.

Projekt będzie się składał z następujących inwestycji:

1. zmiana nawierzchni wybranych alejek i podwórka (w części należącej do m.st. Warszawy) - ok. 800 m2;
2. założenie łąk kwietnych (2 pasy wzdłuż Wiktorskiej, 5 połaci na podwórku, 1 pas (cieniolubnej) przy żłobku - od strony Wiktorskiej 108) - ok. 1000 m2;
3. uporządkowanie klombu (na podwórku pomiędzy Wiktorska 88,90, 92) i jego otoczenia poprzez nasadzenia krzewów (cieniolubna rodgersja kasztanowcolistna alba, hortensje) - 6 szt i roślin cieniolubnych (po stronie należącej do m.st. Warszawy) - np. geranium - kilkaset sadzonek;
4. nasadzenia krzewów: tawuła - ok.80 szt (pas przy budynku Dąbrowskiego 81A od strony żłobka nr 4); irga żółta - 10 szt. (przy wejściu na podwórko od Lipskiego), tawuła/forsycja - 6 szt. (przy wejściu na podwórko od Wiktorskiej 88); uzupełnienie nasadzeń żylistka (przy stojakach na rowery) - 2 szt.;
5. nasadzenia żywopłotu (przy budynku Wiktorska 88 od ul. Wiktorskiej (np. Irga) - ok. 30 mb, wzdłuż alejek wiodących przez podwórko (niskie, np. trzmielina, irga) - 170 mb.;
6. założenie kwietnika z krzewami na trawniku m-dzy budynkiem Wiktorska 88 i Dąbrowskiego 77- irga czerwona - 6 szt. i wysokimi trawami np. trawa pampasowa biała, miskant chiński -10 szt;
7. montaż 2 stacji z torebkami na psie odchody (przy ogrodzeniu żłobka Wiktorska 94/96 (od strony Wiktorskiej) i od strony Dąbrowskiego 81a zachęcających do utrzymania czystości na zrewitalizowanych terenach zielonych i na trasie ścieżki, stacje wyposażone w logo Budżetu Obywatelskiego;
8. montaż 10 ogólnodostępnych stojaków rowerowych U-kształtnych;
9. montaż 2 latarni solarnych z czujką ruchu przy stojakach rowerowych - podnoszących bezpieczeństwo pozostawionych rowerów (notowane częste kradzieże);
10. korekta obecnie rosnących krzewów na podwórku (gł. żylistka i innych);
11. nasadzenia drzew jarzębiny (usuniętej z podwórka z powodu choroby drzewa) - 2 szt;
12. ustawienie 1 karmnika parkowego dla ptaków (dwupiętrowy - stojący zadaszony dachem 2-spadowym, kryty gontem bitumicznym, na kolumnach stalowych (zabezpieczony przed butwieniem) ze znakiem promocyjnym Budżetu Obywatelskiego);
13. ustawienie 2 poideł kamiennych dla ptaków;
14. zamontowanie 20 budek lęgowych dla ptaków - różne rodzaje;
15. ustawienie dużego hotelu dla owadów (w pobliżu tablicy edukacyjnej o sztucznych schronieniach) - 1 szt;
16. zamontowanie małych nadrzewnych hoteli dla owadów - 8 szt;
17. opracowanie, produkcja i montaż 5 tablic edukacyjnych tworzących ścieżkę (dużych - ok. 90x120 cm), poświęconych np.:
a) ptakom "naszego podwórka" (np. całoroczne/goście; żyjące w budynkach/w zieleni
prawidłowemu dokarmianiu/koniecznemu całorocznemu pojeniu,
b) drzewom rodzimym i obcym występującym na obszarze projektu + tematyka różnorodności biologicznej,
c) roli drzew, ich budowie, dbaniu o zdrowie drzew
d) łąkom kwietnym i owadom, sztucznym schronieniom zwierząt
dodatkowo na każdej tablicy znak promocyjny Budżetu Obywatelskiego + mapa ścieżki z zaznaczeniem "tu jesteś" i innych przystanków;
18. opracowanie, produkcja i montaż tabliczek (małe 20x30) przy wybranych okazach drzew - kasztanowcu, jesionie wyniosłym, klonie jaworze, lipie, świerku, platanie, klonie kolumnowym, brzozie, głogu, jesionie, topoli chińskiej, mirabelce, topoli białej, robinii akacjowej itp. (informujące o gatunku, ilości produkowanego tlenu i redukowanego dwutlenku węgla, charakterystycznych cechach/właściwościach np. leczniczych itp.) - 15 szt. (tabliczki ze znakiem promocyjnym Budżetu Obywatelskiego);
19. opracowanie, produkcja, montaż botanicznych/ornitologicznych rebusów - 3 szt.
20. zdemontowanie z podwórka 3 starych, nieużywanych wieszaków na pranie;
21. dosianie trawy cieniolubnej w miejscach tego wymagających - ok. 50 m2
22. zabezpieczenie zasadzonych żywopłotów i łąk obrzeżem w postaci palisady wiklinowej - ok. 700 mb
Ogólne uwagi do listy inwestycji:
- wszystkie inwestycje dotyczą jedynie tej części obszaru projektu, która jest własnością m. st. Warszawy;
- możliwe do oznaczenia elementy inwestycji powinny być opatrzone logo Budżetu Obywatelskiego;
- załączona mapka pokazuje dokładniejszą lokalizację projektu, a także lokalizację niektórych elementów inwestycji (1-13, 21).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt pozwoli na wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w środowisku miejskim, przyczyni się do edukacji ekologicznej oraz poprawi jakość i walory estetyczne najbliższego otoczenia mieszkańców części Starego Mokotowa.
Katastrofa klimatyczno-ekologiczno-społeczna, w obliczu której wszyscy stajemy sprawia, że pogłębianie świadomości dot. konieczności poszanowania i ochrony przyrody powinno dotyczyć każdego. Uwrażliwienie na przyrodę miast i jej rolę dla jakości życia mieszkańców miejskich aglomeracji to znakomity początek. Szczególnie ważna jest edukacja młodego pokolenia, które, gdy dorośnie będzie się mierzyć ze skutkami ww. kryzysu.
Stacje ścieżki zachęcą przechodzących do poznania gatunków i roli drzew, kwietnych łąk, a także ptasich i owadzich mieszkańców miejskiego ekosystemu z ich problemami i potrzebami. Zwrócą uwagę na kwestie bioróżnorodności i konieczności poszanowania każdej formy przyrody, nauczą o nią dbać. Projekt pozwoli na przeprowadzanie terenowych zajęć dla dzieci z tak licznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych znajdujących się w pobliżu, powstała ścieżka będzie pomocą dla nauczycieli i opiekunów chcącym w atrakcyjny i niesztampowy sposób przekazać wiedzę dzieciom. Potencjalnie ze ścieżki w celach edukacyjnych może skorzystać rocznie blisko 1000 dzieci. Droga ok. 150 dzieci do przedszkola/żłobka stanie się przyjemniejsza, ciekawsza, a latem także kolorowa. Wzrośnie także jakość życia mieszkańców budynków okalających podwórko (ponad 500 osób), a pozostawianie rowerów na podwórku dzięki oświetleniu stanie się bezpieczniejsze (zabezpieczenie przed licznymi notowanymi kradzieżami).
Dzięki projektowym działaniom uda się też przywrócić dawną świetność przynajmniej części zabytkowego mokotowskiego podwórka, w tym istniejące niegdyś żywopłoty czy ogród na klombie. Nasadzone dzięki projektowi, miododajne łąki, krzewy i drzewa pozwolą na wzrost różnorodności biologicznej okolicy, a mieszkańcom Starego Mokotowa możliwość bliskiego obcowania z naturą i chwile wytchnienia.
Łąka kwietna zaplanowana w projekcie to siedlisko ponad 60 gatunków roślin, ale także pożywienie i naturalne schronienie dla zwierząt, w tym tak pożytecznych zapylaczy kwiatów i roślin owadopylnych. Wsparciu budowy gniazd czy hibernacji zapylaczy służyć będą przewidziane w projekcie hotele dla owadów.
Łąka kwietna, która zastąpi część miejskich zaniedbanych trawników to także oszczędność dla miejskiego budżetu (koszenie 2 razy sezonie).
Projekt wspomaga też rozwój roślinności średniego piętra - zakrzewień - stanowiących siedliska bytujących w miastach ptaków wróblowych, a dzięki budowie ptasiej infrastruktury (budki lęgowe, poidła i karmniki) przewidzianej w projekcie poprawią się warunki tysięcy ptaków bytujących na obszarze objętym projektem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
-zakup i montaż małej architektury,
-zabezpieczenie zasadzonych żywopłotów,
-projekt, inwentaryzacja,
-latarnie solarne parkowo-ogrodowe,
-roboty nawierzchniowe
-prace ogrodnicze (sadzenie krzewów, pielęgnacja kwietników, łąka kwietna, trawniki dywanowe i in.).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
780 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w środowisku miejskim. Przyczyni się do edukacji ekologicznej i poprawi estetykę przestrzeni.

Modyfikacje

25.01.2021 11:19
Autor projektu
25.01.2021 11:22
Autor projektu
27.04.2021 08:30
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany