Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - skwer na ul. ZWM bez parkowania pojazdów.

864
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
99 128 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Celem projektu jest utworzenie skweru na placykach (górnym i dolnym) przylegających do placówek oświatowych na ul ZWM-założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek i ograniczenie ruchu samochodów i parkowania do niezbędnego minimum (dojazd dla służb oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica ZWM, placyki (górny i dolny) przylegające do szkoły i przedszkola ul. ZWM 10, budynków ZWM 7, 9 11 i 13 oraz pawilonów handlowych.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Z biegiem lat placyk ten przekształcił się z osiedlowego skwerku w dziki parking i plac manewrowy. Tym samym dzieci pozbawione zostały bezpiecznej drogi do szkoły i przedszkola, a okoliczni mieszkańcy wygodnego dojścia do sklepu czy pawilonów handlowych. Dotychczasowe próby zapewnienia bezpieczeństwa nie spełniają swojej funkcji - dzieci nadal muszą przeciskać się między samochodami. Estetyka placyków również ucierpiała i z dawnej przestrzeni wspólnej i zieleni pozostały place wyłożone kostką, zastawione samochodami i utrudniającymi przejście słupkami.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest utworzenie skweru na placykach (górnym i dolnym) przylegających do placówek oświatowych na ul ZWM-założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek i ograniczenie ruchu samochodów i parkowania do niezbędnego minimum (dojazd dla służb oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych).
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom, który będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców i społeczności szkolnej/przedszkolnej - tak jak było to przewidziane w projekcie Ursynowa Północnego, przez autora projektu prof. Marka Budzyńskiego.
Miejsce to ma potencjał, by stać się miejscem spotkań, fragmentem ciągu spacerowego wzdłuż ZWM i wygodnym miejscem do zakupów
Na tym skwerku pojawić się ma zieleń, ławeczki
Placyki tworzą architektoniczną całość - najniższy - przylegający do budynków ZWM 12 i 14, średni - przylegający do przedszkola, szkoły i budynków ZWM 11 i 13 oraz najwyższy - między szkołą a budynkami ZWM 7 i 9.
Pomysł przewiduje ograniczenie do minimum ruchu samochodowego na tym terenie – dojazd możliwy byłby wyłącznie dla straży pożarnej, pogotowia (i innych służb) oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych.
Dotychczasowe kroki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa nie spełniły swojej funkcji.

a) Postawione na wniosek rady rodziców SP 319 słupki
b) znak zakazu wjazdu dla osób na górny placyk, dla osób niebędących mieszkańcami
c) słupki przy schodach między placykiem średnim a najwyższym
d) słupki na chodniku wzdłuż drogi między budynkami ZWM 11 i 13

Wszystkie te utrudnienia dla ruchu samochodowego nie poprawiły bezpieczeństwa dzieci, są też utrudnieniem dla mieszkańców - szczególnie dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodziców małych dzieci (także w wózkach) i klientów pawilonów handlowych.

Dla osób obecnie korzystających z placyku jako parkingu proponowane są miejsca postojowe:

a) wzdłuż ulicy Jastrzębowskiego (120 metrów od placyku)
b) na parkingu między ulicą Rodowicza "Anody" a dawną myjnią (ZWM 12C) - 170 metrów od wejścia do przedszkola
c) na parkingu przy Jastrzębowskiego, za budynkiem ZWM 7 - 110 metrów od szkoły

Sugerujemy, by dla rodziców przywożących dzieci do szkoły i przedszkola wyznaczona została pula krótkoterminowych miejsc parkingowych w ustalonych godzinach porannych (np 7-9) i popołudniowych (np 13-16). Celem jest usprawnienie parkowania.
Dodatkowo proponujemy stworzenie zachęt w szkole i przedszkolu, by dzieci mogły bezpiecznie dochodzić do szkoły pieszo, oraz dojeżdżać rowerem czy hulajnogą.
Uzasadnienie realizacji projektu
Obecny wygląd i funkcja placyków nie spełniają potrzeb mieszkańców, placówek oświatowych i stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola (nadmierny ruch samochodów).

Istnieje także ryzyko, że odpowiednie służby (straż, pogotowie), nie będą mogły dotrzeć na czas do placówek oświatowych, gdyż dojazd jest utrudniony przez parkujące samochody.
Obecnie estetyka placyków pozostawia wiele do życzenia.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
10 drzew - 10 x 540zł = 5400zł
8 ławek - 8 x 990zł=7920
8 koszy na śmiecie - 8 x 551zł= 4408zł
16 stojaków rowerowych - 16x300zł = 4800zł
żywopłot 100mb - 9600
projekt skweru - 27 000
remont chodnika 200 m2 - 40 000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
99 128,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
sprzątanie - jak dotychczas
utrzymanie zieleni - 5000
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
5 000,00 zł

Modyfikacje

30.05.2016 16:53
Koordynator w dzielnicy Ursynów
09.06.2016 10:17
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wyniki konsultacji społecznych dotyczących terenu na północ od ul Ciszewskiego:

    http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_ciszewskiego_publikacja.pdf

    Warto zajrzeć!
    Mieszkaniec  05.06.2016 12:25 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany