Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

550
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1264 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
11.04.2022 12:43
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park im. M. Skłodowskiej – Curie (przy Instytucie Onkologicznym), skwer im. Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, Park Korotyńskiego, Skwer Grotowskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu
Projekt służy poprawie warunków bytowania drobnych ptaków (owadożernych – np. sikor i łuszczaków – np. wróbla, mazurka i dzwońca) w parkach miejskich w okresie zimowym (styczeń – 31 marzec oraz 1 listopada –grudzień 2022r.), bytujących w tym czasie licznie we wskazanych parkach. Polega na:
- dokonaniu przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,
- zakupie ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzeniu regularnego dokarmiania (uzupełnianiu ziarnem 23 karmników) przez podmiot mający w tym zakresie niezbędne doświadczenie – w taki sposób aby utrzymać ciągłość tego zabiegu, niezbędną w trudnych dla ptactwa warunkach pogodowych zimą,
-przeprowadzeniu dezynfekcji 8 heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.
Do dokarmiania zostaną użyte chętnie spożywane przez ptaki i wiewiórki nasiona oleiste – głównie słonecznik pastewny. Chleb i wszelkie odpadki spożywcze - ewentualnie umieszczone w karmnikach przez publiczność parków – będą usuwane przez osobę obsługującą te karmniki.
Karmniki znajdują się w miejscach ogólno-dostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) – bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko, często młodych wiekiem, parków Ochoty, w szczególności ich drzewostan – nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu – owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Brak leszczyny powoduje iż nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki – zdane są w omawianym czasie wyłącznie na pomoc człowieka. Wobec powyższego fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców miasta gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Podkreśla się, że projekt ten będzie stanowił niezbędne utrzymanie w omawianym zakresie osiągniętego efektu ekologicznego – osiągniętego dzięki zimowemu dokarmianiu ptaków w parkach Ochoty zimą 2020/2021 – w ramach poprzedniego projektu tego typu, co zgłaszany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu -25 000,00:
- dokonanie przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,
- zakup ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzenie regularnego dokarmiania (uzupełnianie ziarnem 23 karmników) w sposób zapewniający ciągłość projektu
- przeprowadzenie dezynfekcji heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność gatunków ptaków.

Modyfikacje

20.04.2021 11:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
20.04.2021 11:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany