Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

550
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1264 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park im. M. Skłodowskiej – Curie (przy Instytucie Onkologicznym), skwer im. Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, Park Korotyńskiego, Skwer Grotowskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce) oraz wiewiórek w parkach Dzielnicy Ochota – w przeciągu pięciu miesięcy 2022 r. Główną karmą – zdrową dla wymienionych zwierząt – będzie słonecznik pastewny – czyli pokarm naturalny, wysoko-energetyczny i lubiany przez ptaki. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu
Projekt służy poprawie warunków bytowania drobnych ptaków (owadożernych – np. sikor i łuszczaków – np. wróbla, mazurka i dzwońca) w parkach miejskich w okresie zimowym (styczeń – 31 marzec oraz 1 listopada –grudzień 2022r.), bytujących w tym czasie licznie we wskazanych parkach. Polega na:
- dokonaniu przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,
- zakupie ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzeniu regularnego dokarmiania (uzupełnianiu ziarnem 23 karmników) przez podmiot mający w tym zakresie niezbędne doświadczenie – w taki sposób aby utrzymać ciągłość tego zabiegu, niezbędną w trudnych dla ptactwa warunkach pogodowych zimą,
-przeprowadzeniu dezynfekcji 8 heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.
Do dokarmiania zostaną użyte chętnie spożywane przez ptaki i wiewiórki nasiona oleiste – głównie słonecznik pastewny. Chleb i wszelkie odpadki spożywcze - ewentualnie umieszczone w karmnikach przez publiczność parków – będą usuwane przez osobę obsługującą te karmniki.
Karmniki znajdują się w miejscach ogólno-dostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) – bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko, często młodych wiekiem, parków Ochoty, w szczególności ich drzewostan – nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu – owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Brak leszczyny powoduje iż nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki – zdane są w omawianym czasie wyłącznie na pomoc człowieka. Wobec powyższego fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców miasta gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Podkreśla się, że projekt ten będzie stanowił niezbędne utrzymanie w omawianym zakresie osiągniętego efektu ekologicznego – osiągniętego dzięki zimowemu dokarmianiu ptaków w parkach Ochoty zimą 2020/2021 – w ramach poprzedniego projektu tego typu, co zgłaszany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu -25 000,00:
- dokonanie przeglądu technicznego i drobnych napraw 23 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty – w styczniu 2022r.,
- zakup ziarna w ilości co najmniej 700 kg słonecznika (w zależności od panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu ciągłego napełnienia karmników tym ziarnem) oraz prowadzenie regularnego dokarmiania (uzupełnianie ziarnem 23 karmników) w sposób zapewniający ciągłość projektu
- przeprowadzenie dezynfekcji heskich karmników rozmieszczonych na terenie parków/ skwerów jesienią 2022 r.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu – zapewni większą przeżywalność gatunków ptaków.

Modyfikacje

20.04.2021 11:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
20.04.2021 11:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany