Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych

551
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1621 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy utrzymaniu nadrzewnych skrzynek około 520 lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dedykowanych wiewiórkom i dwóch wież dla jerzyków w zieleni dzielnicy Ochota – poprzez ich dwu-krotne oczyszczenie w 2022r. – co zapewni ich dalsze zajęcie na lęgi w następnych latach.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
11.04.2022 12:57
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
parki i skwery Ochoty: Park Szczęśliwicki, Park Zachodni, Park Wielkopolski wraz ze skwerem im. Sue - Ryder, Park im. M. Curie Skłodowskiej - przy ul. Wawelskiej i Instytucie Onkologii, Park im. Z. Malickiego, Park przy dawnej fosie przy ul. Korotyńskiego, Skwer Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, skwer przy Pl. Narutowicza, skwer im. Grotowskiego przy Pl. Lindleya, drzewostan wzdłuż ulic Sękocińskiej 1, Rokosowskiej, Skorochód – Majewskiego, Księcia Trojdena i Baśniowej oraz na Pl. Narutowicza.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy utrzymaniu nadrzewnych skrzynek około 520 lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dedykowanych wiewiórkom i dwóch wież dla jerzyków w zieleni dzielnicy Ochota – poprzez ich dwu-krotne oczyszczenie w 2022r. – co zapewni ich dalsze zajęcie na lęgi w następnych latach.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2022r.) oczyszczenie wszystkich (około 520) skrzynek lęgowych oraz skrzynek zajmowanych przez wiewiórki, poprzez usunięcie z nich starych gniazd. W trakcie czyszczenia skrzynek zostanie również dokonany przegląd ich stanu technicznego oraz drobne, konieczne naprawy i/lub modernizacje – w szczególności umieszczenie w około 250 skrzynkach wewnętrznych szczebelków,
2) Kontrola i przegląd stanu technicznego dwóch wież lęgowych dla jerzyków, wraz z usunięciem z nich starych gniazd,
3) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań – opisującego, między innymi, zajęcie na lęgi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków i wiewiórki, wraz z wnioskami na przyszłość – celem dalszego utrzymania osiągniętego efektu ekologicznego zastosowania tej czynnej ochrony ptaków (kontrola skrzynek wykonana jesienią 2020r. dowiodła iż ich zajęcie przez ptaki sięgało 85-90%).

Powyższe działania zostaną przeprowadzone pod nadzorem specjalisty – ornitologa, który będzie pełnił nadzór inwestorski, niezależny formalnie od podmiotu – głównego wykonawcy projektu. Przy realizacji projektu zostanie wykorzystana mapa, sporządzona w systemie GIS – z lokalizacjami wszystkich skrzynek w wymienionych parkach Ochoty, będąca w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota.
Omawiany projekt spełnia też całkowicie warunek ogólnej dostępności, gdyż dotyczy powszechnie dostępnych parków, w których ptaki – jako element żywej przyrody miasta – są łatwym obiektem obserwacji w ciągu całego dnia świetlnego. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni – charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek oraz ich przegląd techniczny – przed i po sezonie lęgowym 2022r. – pozwoli na ich dalsze wykorzystanie przez ptaki i wiewiórki w następnych latach. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo, które po skończonym lęgu blokuje w budce miejsce na usłanie następnego w następnym roku. Realizacja projektu pozwoli więc na utrzymanie wysokiej liczebności na Ochocie sikor, szpaków i mazurków, a nawet kaczek krzyżówek – gdyż i dla tego ptaka skrzynki zostały w przeszłości rozmieszczone. Działanie to także zapewni również dogodne miejsca dla odpoczynku i rozrodu wiewiórek, zajmujących specjalnie dla nich przeznaczony typ skrzynki.
KATEGORIA TEMATYCZNA PROJEKTU – ochrona środowiska (dziko żyjących i prawnie chronionych ptaków, pierwotnie gniazdujących w dziuplach drzew oraz - wiewiórek).
POTENCJALNI ODBIORCY PROJEKTU – dorośli i młodzież, w szczególności miłośnicy i obserwatorzy ptaków w mieście.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i wież dla jerzyków oraz ich przegląd techniczny – przed i po sezonie lęgowym 2022r. – pozwoli na ich dalsze wykorzystanie przez ptaki i wiewiórki w następnych latach. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych (np. z pękniętym daszkiem), jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo, które po skończonym lęgu blokuje w budce miejsce na usłanie następnego w następnym roku. Realizacja projektu pozwoli więc na utrzymanie wysokiej liczebności na Ochocie sikor, szpaków i mazurków, a nawet kaczek krzyżówek – gdyż i dla tego ptaka skrzynki zostały w przeszłości rozmieszczone. Działanie to także zapewni również dogodne miejsca dla odpoczynku i rozrodu wiewiórek, zajmujących specjalnie dla nich przeznaczony typ skrzynki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – 35000 zł brutto, w tym:
1) 2-krotne oczyszczenie, wraz z konserwacją/modernizacją około 520 sztuk skrzynek – 28.000 zł,
2) Kontrola, wraz z usunięciem starych gniazd, dwóch wież lęgowych dla jerzyków – 1.500 zł
3) Nadzór inwestorski (ornitologiczny) – 3000 zł,
4) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) – 2.500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie wysokiej liczebności ptaków na Ochocie w tym sikor, szpaków i mazurków oraz kaczek krzyżówek.

Modyfikacje

20.04.2021 10:23
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany