Ochota na komputer

577
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
172 681 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • integracja międzypokoleniowa
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe przede wszystkim dla mieszkańców Ochoty, jak i pozostałych dzielnic, w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie udostępniany nieodpłatnie, wszystkim chętnym mieszkańcom Warszawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany w jednym z lokali Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, tj. w Centrum Wsparcia "Moja Rodzina" przy ul. Częstochowskiej 11/15 (Plac Baśniowy)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe przede wszystkim dla mieszkańców Ochoty, jak i pozostałych dzielnic, w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Ponadto, zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie udostępniany nieodpłatnie, wszystkim chętnym mieszkańcom Warszawy.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe dla uczestników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
- warsztaty z podstaw obsługi komputera - dla początkujących i dla zaawansowanych, każda grupa warsztatowa 40 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny) - łącznie 6 edycji po 2 grupy, czyli 12 grup w ciągu roku, tj. 480 godzin warsztatów; (7 stanowisk komputerowych dla 6ciu uczestników i osoby prowadzącej zajęcia x 6 edycji po 2 grupy, tj. 72 uczestników); II-V 2022; IV-VI 2022; V-VII 2022; VIII – X 2022; IX-XI 2022; X – XII 2022;
- specjalistyczne warsztaty komputerowe, m.in. z grafiki i projektowania, mediów społecznościowych i internetu, prowadzenia zajęć online oraz inne wybrane wg potrzeb zainteresowanych uczestników - każdy z warsztatów to 26 godzin w 6-ciu edycjach w ciągu roku, tj.156 godzin warsztatów (7 stanowisk komp. X 6 edycji to 36 uczestników); III-IV 2022; IV – V 2022; V-VI 2022; VIII – IX 2022; IX-X 2022; X-XI 2022;
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z komputera z dostępem do internetu. Dostępność sali wraz z opiekunem co najmniej 25h tygodniowo, w godzinach pracy Centrum Wsparcia „Moja Rodzina”
Na poszczególne zajęcia będą obowiązywały zapisy. Kryterium naboru uczestników będzie stanowiła kolejność zgłoszeń prowadzonych na podstawie wstępnej rozmowy dot. umiejętności i oczekiwań uczestników;
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w styczniu i w lutym 2022r. w jak najszerszym zakresie, tak, aby każdy zainteresowany mógł z niego skorzystać. Informacje rozpowszechniane będą przy współpracy z ochockimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, poprzez plakaty i ulotki oraz poprzez portale społecznościowe i strony internetowe. Przy rekrutacji możliwość wskazania dodatkowych terminów rekrutacji uzupełniającej w zależności od sytuacji i zapotrzebowania.Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia w dzielnicy ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez mieszkańców. Rok 2020, w którym pandemia zmusiła nas wszystkich do ograniczenia kontaktów społecznych i pozostania w domach, pokazała, że wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne wśród seniorów, jak również wśród najuboższych lub wykluczonych społecznie klientów OPS, co wpływa na konieczność ułatwiania im dostępu do nowoczesnych technologii. Dla osób, które chcą pogłębiać swoje umiejętności i zagłębiać się w nowe rozwiązania, przewidziany jest wyższy poziom zaawansowania grup warsztatowych. Projekt, ze względu na brak ograniczeń wiekowych, umożliwia integrację międzypokoleniową, gdyż jedynym kryterium doboru uczestników grup warsztatowych, będzie poziom zaawansowania wiedzy dotyczącej obsługi komputera i kolejność zgłoszeń.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys realizacji projektu:
- promocja projektu - 3 000 zł
- wynagrodzenie opiekuna pracowni - 40 800 zł
- artykuły eksploatacyjne i materiały biurowe - 3 000 zł
- poczęstunek i ekologiczne naczynia jednorazowe - 3 500 zł
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia - 63 600 zł
- zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania - 58 780,55zł,
w tym:
1.Komputery (3999 x 7 sztuk) - 27 993 zł,
2.Oprogramowanie specjalistyczne, obróbka grafiki i wideo, licencja na 1 rok - (623,65zł x 7 sztuk) - 4 365,55zł,
3. MS Office- (1199zł x 7 sztuk) - 8 393 zł,
4.Monitory- (899 x 7 sztuk) - 6 293 zł,
5. Kamerki- (149 x 7 sztuk) - 1 043 zł,
6. Słuchawki- (99 x 7 sztuk) - 693 zł,
7. Drukarka A3 (kolor) - 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
172 680,55 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Stworzenie na terenie dzielnicy, ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego seniorów, ludzi ubogich, wykluczonych społecznie klientów OPS-u oraz innych osób mających ograniczony dostęp do komputera.

Modyfikacje

15.03.2021 11:25
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
15.03.2021 13:25
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany