Wydarzenia kulturalne w Bibliotece żoliborskiej 2022

557
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 753 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty żoliborskich bibliotek, poprzez nowe wydarzenia kulturalne. Poprzez swoje działania, Biblioteki staną się miejscem ciekawym, nowoczesnym, które będą rozbudzały i umacniały zainteresowania czytelnicze oraz budowały silną więź wśród społeczności lokalnej.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
30.06.2022 08:18

1. Podpisana umowa z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz na realizację projektu.                                                          2.Na dzień 31 maja 2022 r zrealizowane zostały następujące działania:
- spotkania i prelekcje  autorskie czyli 8 spotkań o wartości 6 000,00 zł w których udział wzięło 459 uczestników;                  - warsztaty edukacyjne                                                                                                                                                               - - 2 warsztaty o wartości 1 100,00 zł w których udział wzięło 38 osób;
- warsztaty artystyczne -  26 warsztatów o wartości 5 842,68 zł w których udział wzięło 331 uczestników;
- imprezy plenerowe i okolicznościowe – 3  imprezy o wartości 876,28 zł (Otwieramy Żoliborz, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Europejskie Dni Solidarności Międzypokoleniowej).
3. Termin realizacji - do dnia 2 grudnia 2022.     

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Kultury dla dzielnicy Żoliborz

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Czytelnia Naukowa nr XVI pl. Inwalidów 3; Czytelnia Pod Sowami oraz MAL przy Czytelni Pod Sowami ul. Gen. Zajączka 8; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX ul Śmiała 24; Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 ul. Mickiewicza 65; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 ul. Słowackiego 19A; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV ul. Broniewskiego 9a

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty żoliborskich bibliotek, poprzez nowe wydarzenia kulturalne. Poprzez swoje działania, Biblioteki staną się miejscem ciekawym, nowoczesnym, które będą rozbudzały i umacniały zainteresowania czytelnicze oraz budowały silną więź wśród społeczności lokalnej.
Opis projektu
1. Spotkania autorskie i prelekcje - są jedną z form popularyzacji czytelnictwa i promocji książek, dają możliwość poznania pisarzy i uczą odbioru literatury. Poprzez spotkania autorskie Biblioteki żoliborskie będą docierać szczególnie do młodszych odbiorców i przekonywać ich, że czytanie książek to nie nudny sposób na zdobycie niezbędnych informacji ale fascynująca przygoda pełna niezwykłych wydarzeń, która jest wspaniałą alternatywą spędzania wolnego czasu. Spotkania autorskie dla dorosłych będą poprowadzone w formie dyskusji, aby czytelnicy mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Proponowane spotkania będą miały charakter otwarty i będą w większości odbywać się w godzinach popołudniowych. Część spotkań dla dzieci odbędzie się w godzinach porannych i wezmą w nich udział grupy ze szkół żoliborskich, dzięki czemu zwiększona zostanie grupa odbiorców wydarzeń. Z wybranymi autorami podpisane zostaną umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych - proponujemy przeprowadzenie warsztatów etnograficznych oraz warsztatów edukacyjnym dla dorosłych. Warsztaty etnograficzne, prowadzone będą przez profesjonalnych edukatorów – etnologów. Ich zadaniem będzie przybliżenie zagadnień związanych z polską kulturą oraz tradycjami a także wybranymi kulturami świata. Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, składają się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Warsztaty mają na celu budowanie podstaw otwartości na różnice kulturowe, oraz rozbudzenie ciekawości i twórczej aktywności. Warsztaty etnograficzne będą organizowane zarówno dla grup zorganizowanych (szkół) jak też będą miały charakter otwarty. Warsztaty edukacyjne będą skierowane do dorosłych, poruszać będą zagadnienia umiejętności wychowawczych, wspierania dzieci i dorosłych w odkrywaniu swojego potencjału oraz budowaniu relacji opartej na szacunku, zrozumieniu potrzeb i empatii. Warsztaty edukacyjne będą miały charakter otwarty i będą przeprowadzane w godzinach popołudniowych, co znacznie przyczyni się do zwiększenia ich dostępności.
3. Warsztaty plastyczne i artystyczne - skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez różnorodne działania artystyczne, dopasowane do wieku odbiorców, będą rozwijać kreatywność, indywidualność oraz wrażliwość estetyczną. Poprzez atrakcyjną ofertę warsztatową chcemy stworzyć w Bibliotece miejsce przyjazne mieszkańcom, zachęcające do wspólnego spędzania czasu, a u najmłodszych uczestników wykształcić pozytywne skojarzenia z Biblioteką. W skład planowanych warsztatów wchodzić będą zajęcia malarskie, plastyczne i kreatywne, których głównym założeniem jest różnorodność poznanych form artystycznych. Warsztaty artystyczne cieszą się coraz większą popularnością wraz ze wzrostem świadomości ich ogromnych korzyści w rozwoju zarówno dzieci jak i dorosłych. Poprzez bogactwo oferowanych form zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na wiele aspektów osobowości, rozwijają twórczość, indywidualność, wzbogacają osobowość, pozwalają wyrażać własne myśli i uczucia mając ogromny wpływ na odczuwane emocje. W zajęciach mogą wziąć udział również osoby niepełnosprawne, dla których takie warsztaty są często ważnym elementem terapii. Organizowane warsztaty będą miały charakter otwarty, ewentualnie na zajęcia cieszące się bardzo dużą popularnością będą obowiązywały zapisy. Informacja taka zawsze znajdzie się na plakatach i w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Biblioteki. Podczas zapisów na zajęcia obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń, których można będzie dokonywać telefonicznie lub osobiście w Bibliotece.
8. Imprezy plenerowe i okolicznościowe - imprezy plenerowe oraz okolicznościowe stały się ostatnio bardzo ważnym elementem budowania pozytywnego wizerunku Biblioteki. Biorąc udział w tego typu wydarzeniach Biblioteki pokazują swoją otwartość, chęć uczestnictwa w nowych przedsięwzięciach, gotowość do podjęcia nowych wyzwań. Zaprezentuje się jako placówka nowoczesna, przyjazna odbiorcy, chcąca aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Aby sprostać tym wyzwaniom uatrakcyjnią swoją ofertę, którą zaprezentują o nowe, ciekawe warsztaty, w których mogli by szeroko uczestniczyć mieszkańcy. Imprezy w jakich Biblioteki wezmą udział to m. in. Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Warszawskie Dni Seniora czy imprezy plenerowe organizowane przez Dzielnicę.
Dostępność: Wydarzenia kulturalne organizowane przez Bibliotekę będą miały charakter otwarty i ogólnodostępny również dla osób z niepełnosprawnościami. Na nieliczne warsztaty będą obowiązywały zapisy a ilość dostępnych miejsc będzie uzależniona od ilości materiałów (około 15 osób) . Rekrutacja na warsztaty odbywać się będzie poprzez akcje promocyjne poszczególnych warsztatów z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym a zakończy się w momencie wyczerpania materiałów przeznaczonych na warsztaty. Każdy czytelnik będzie mógł zapisać się na konkretne warsztaty w placówce w której odbywać się będą zajęcia. Będzie mógł zrobić to osobiście lub telefonicznie. Akcje promocyjne czyli plakaty w Bibliotekach oraz innych instytucjach dzielnicy, media społecznościowe Biblioteki (Facebook, Instagram), strona internetowa, prasa lokalna, będą podstawowymi narzędziami informacyjnymi. W projekcie będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy. Będzie obowiązywała zasada kolejności zgłoszeń.
Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez wykonawcę zewnętrznego z którym zostanie podpisana umowa zlecenie lub umowa o dzieło.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Biblioteka jest niezwykle ważnym miejscem wśród mieszkańców dzielnicy. Jest swoistym centrum kultury oferującym spotkania, wykłady, warsztaty, zajęcia artystyczne i rekreacyjne, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom ze strony czytelników i mieszkańców, chcemy wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę Bibliotek, a także zadbać o to, żeby była ona dostępna dla większej liczby osób. Brak Domu Kultury na Żoliborzu dodatkowo mobilizuje nas do poszukiwania sposobów zapewnienia mieszkańcom dostępu do atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, która wpływała by na nich stymulująco, rozwijając ich zainteresowania, pogłębiając ciekawość i kreatywność oraz budując silne kompetencje czytelnicze. Ponadto oferując miejsce przyjazne i otwarte na potrzeby mieszkańców, przyczynią się do tworzenia silnej, zintegrowanej społeczności lokalnej, dzięki czemu zminimalizują ryzyko wykluczenia społecznego osób starszych, samotnych czy niepełnosprawnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
spotkania autorskie - ok. 10.000 zł
warsztaty edukacyjne - ok. 4.000 zł
warsztaty artystyczne - ok. 21.500 zł
imprezy okolicznościowe - ok. 4.500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty żoliborskich bibliotek, poprzez organizowane warsztaty i wydarzenia kulturalne.

Modyfikacje

13.04.2021 10:28
Wydział Kultury dla Dzielnicy Żoliborz
14.04.2021 12:02
Wydział Kultury dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • TAK, ale z większym naciskiem, zawartym 'na sztywno' w projekcie, ma propagowanie...czytania wśród dzieci i młodzieży.
    Mieszkaniec22416  14.06.2021 05:11
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany