Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży

562
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
8 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1914 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt przewiduje kontrole oraz remonty i ewentualne przemieszczenie 25 domków dla jeży, umieszczonych w niektórych parkach Ochoty ponad trzy lata temu – w ramach jednego z projektów budżetu obywatelskiego w tej dzielnicy.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
30.06.2022 10:22

Realizacja sierpien/wrzesień przed okresem zimowym.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki dzielnicy Ochota – Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park Wielkopolski, park przy dawnym Forcie Korotyńskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje kontrole oraz remonty i ewentualne przemieszczenie 25 domków dla jeży, umieszczonych w niektórych parkach Ochoty ponad trzy lata temu – w ramach jednego z projektów budżetu obywatelskiego w tej dzielnicy.
Opis projektu
Projekt przewiduje kontrole oraz remonty i ewentualne przemieszczenie 25 domków dla jeży, umieszczonych w niektórych parkach Ochoty ponad trzy lata temu – w ramach jednego z projektów budżetu obywatelskiego w tej dzielnicy.
Opis projektu
W projekcie przewidziano:
- kontrolę wszystkich (25) domków, która powinna zostać przeprowadzona we wrześniu 2022r., na jej podstawie zostanie określone wykorzystanie każdego z domków przez jeże i/lub inne zwierzęta,
- w zależności od możliwości formalnych, stanu zajęcia (po dokonanej kontroli) i stopnia ukrycia domku (powinien znajdować się w gęstych, niedostępnych dla ludzi kępach krzewów) – ewentualne przemieszczenie niektórych domków w miejsca bardziej odpowiednie dla bytowania jeży –w ramach tego samego parku; w okolicznościach gdy część domków dla jeży będzie nie zajęta przez te zwierzęta - kilka (3-4) z nich zostanie przeniesione na wybrane przez wykonawcę odpowiednie lokalizacje, właściwie ukryte wśród krzewów - w Parku Szczęśliwice
- kontrolę stanu technicznego, w tym szczelności dachów oraz oczyszczenie z odchodów i wymianę siana wewnątrz domków,
- zakotwienie domków do gruntu oraz założenie solidnej kłódki, która utrudni otwieranie dachu domku przez osoby przypadkowe,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wskazanie m. in. na żywotność konstrukcji domków, przypadki niszczenia, stan zanieczyszczenia ich wnętrz oraz odsetek zasiedlonych schronień oraz ewentualnie konieczność przemieszczenia schronienia), z przedstawieniem zaleceń dla utrzymania domków w następnych latach oraz dla utrzymania nieurządzonej zieleni w sąsiedztwie omawianych „siedzib” jeży.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jeż jest gatunkiem zagrożonym w swoim bycie w parkach Ochoty. Zwierzętom tym zagraża nie tylko rosnący ruch uliczny w dzielnicy, na skutek którego są masowo rozjeżdżane przez samochody. Bowiem zwierzęta te, o nocnym trybie życia wymagają przede wszystkim spokojnego schronienia do rozrodu i przezimowania, jak również potrzebują możliwie jak najmniej pielęgnowanej roślinności krzewiastej i zielnej – wśród której są mało niewidoczne i mogą znaleźć swój główny pokarm – dżdżownice oraz inne bezkręgowce. Pomysł rozmieszczenia dla nich domków o specjalnej konstrukcji był znakomity – gdyż jak potwierdziła to kontrola tych domków przeprowadzona jesienią 2018r. – zdecydowana większość z nich nosiła ślady regularnego pobytu jeży, zaś w jednym nawet stwierdzono to zwierzę bezpośrednio. Z drugiej zaś strony – lustracja ta pokazała, że część tych sztucznych schronień nie została dostatecznie ukryta w krzewach, ponadto domki nie były wystarczająco zabezpieczone przed ludzką penetrację – której ślady także zaobserwowano, włącznie z dewastacją tych konstrukcji. Na niektórych terenach domków tych było także zbyt dużo w stosunku do prawdopodobnej liczby jeży – stąd słuszny jest pomysł rozmieszczenia części tych domków w innych częściach parków, w których aktualnie się znajdują. We wszystkich „mieszkaniach” jeży zostanie też wymienione siano, które w przeciągu kliku ostatnich lat mogło ulec zepsuciu (np. zgniciu). Podsumowując – należy stwierdzić iż w przedstawionej sytuacji słuszny jest cel omawianego projektu, który ma służyć utrzymaniu osiągniętego efektu ekologicznego czynnej ochrony jeży na Ochocie – co będzie oznaczało zabezpieczenie temu zwierzęciu w miarę bezpiecznego sztucznego miejsca jego bytowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy koszt projektu -8000,00 zł w tym:
kontrola wszystkich (25) domków, która powinna zostać przeprowadzona we wrześniu 2022r., na jej podstawie zostanie określone wykorzystanie każdego z domków przez jeże i/lub inne zwierzęta,
- w zależności od możliwości formalnych, stanu zajęcia (po dokonanej kontroli) i stopnia ukrycia domku (powinien znajdować się w gęstych, niedostępnych dla ludzi kępach krzewów) – ewentualne przemieszczenie niektórych domków w miejsca bardziej odpowiednie dla bytowania jeży
- kontrolę stanu technicznego, w tym szczelności dachów oraz oczyszczenie z odchodów i wymianę siana wewnątrz domków,
- zakotwienie domków do gruntu oraz założenie solidnej kłódki, która utrudni otwieranie dachu domku przez osoby przypadkowe,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wskazanie m. in. na żywotność konstrukcji domków, przypadki niszczenia, stan zanieczyszczenia ich wnętrz oraz odsetek zasiedlonych schronień oraz ewentualnie konieczność przemieszczenia schronienia), z przedstawieniem zaleceń dla utrzymania domków w następnych latach oraz dla utrzymania nieurządzonej zieleni w sąsiedztwie omawianych „siedzib” jeży.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
8 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla jeży w domkach, które zostały ustawione dla ww. zwierząt w latach ubiegłych na terenie parków Dzielnicy Ochota.

Modyfikacje

20.04.2021 12:31
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
28.04.2021 13:18
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany