Wierzbowe aleje spacerowe – więcej drzew dla Wilanowa

983
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Małgorzata Gabriel
Współautorzy Tomasz Kuszłejko
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
280 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • ochrona zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na stworzeniu alej wierzbowych wzdłuż polnych dróg przy Południowej Obwodnicy Warszawy, które mogą stanowić zielony, naturalny mur wpływający korzystnie na zdrowie mieszkańców Wilanowa oraz tworzących atrakcyjne tereny rekreacyjne. Bliskość drzew wpływa bowiem pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Drogi polne położone pomiędzy POW od południa, ul. Przyczółkową od zachodu, Jeziorkiem Powsinkowskim od północy i rzeką Wilanówką od wschodu.
Działki i obręby następujące: 34 ob.10636, 28/2 ob.10636, 15/2 ob.10637, 19/2 ob.10638
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Chodzi o nasadzenia wzdłuż polnych dróg, biegnących za Bricomanem na wschód.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na stworzeniu alej wierzbowych wzdłuż polnych dróg przy Południowej Obwodnicy Warszawy, które mogą stanowić zielony, naturalny mur wpływający korzystnie na zdrowie mieszkańców Wilanowa oraz tworzących atrakcyjne tereny rekreacyjne. Bliskość drzew wpływa bowiem pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne.
Opis projektu
Już częściowe oddanie do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy spowodowało znaczne utrudnienia dla mieszkańców Wilanowa, obniżenie komfortu ich życia i zagrożenie dla ich zdrowia (większa emisja spalin).
Dlatego też w ramach tego projektu proponujemy utworzenie pięknych zielonych alej wysadzanych wierzbami wzdłuż polnych dróg pomiędzy POW a Jeziorkiem Powsinkowskim. Pozwoli to stworzyć zielone aleje będące nie tylko widokowo korzystne, ale i pochłaniające substancje szkodliwe, w tym pyły (potocznie smog). Dzięki nasadzeniom moglibyśmy też osłonić tereny rekreacyjne, ważne dla mieszkańców, jak choćby teren Jeziorka Powsinkowskiego oraz utworzyć nowe – jazda rowerem czy spacer w otoczeniu alej wysadzanych wierzbami w dzielnicy, w której ciągle brak publicznego otwartego parku jest niewątpliwie atrakcyjna dla mieszkańców.

Gatunek drzew w tym miejscu jest uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, bowiem obszar ten znajduje się na terenie Wilanowskiego Parku Kulturowego.


W ramach projektu możliwe byłoby posadzenie drzew wzdłuż polnych dróg biegnących pomiędzy POW od południa a Jeziorkiem Powsinkowskim od północy. Drogi te są we władania miasta st. Warszawy, a ich spora szerokość (ok 12 m) pozwoliłaby zasadzić na ich poboczach liściaste wierzby, tak by stanowiły zielone szpalery pochłaniające szkodliwe substancje spalin oraz tworząc miejsce przyjazne mieszkańcom Wilanowa i jakże potrzebne do rekreacji (rower, spacery).

Należy pamiętać o tym, że drzewa pełnią znaczną rolę w fitoremediacji, szczególnie w miastach. Pełnią rolę czyszczącą, szczególnie z pyłów (tzw. smog), tlenku azotu, dwutlenku węgla, ozonu (źródło: „Fitoremediacja – rośliny jako narzędzia w oczyszczaniu powietrza w terenach zurbanizowanych” S. Gawroński w „Agricola – Pismo SGGW” 79 (05/2011)).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Po otwarciu częściowym POW mieszkańcy Wilanowa odczuwają w sposób dość znaczny dyskomfort związany z ruchem samochodowym, które generuje dodatkowy smog.
Celem projektu jest stworzenie naturalnych zielonych szpalerów drzew liściastych - pochłaniaczy szkodliwych pyłów. Ponadto dzięki posadzeniu kilkuset drzew w formie alej możliwe jest osłonięcie obecnych terenów Jeziorka Powsinkowskiego od POW oraz zorganizowanie nowych zielonych terenów w Wilanowie, w którym jest ich brak, szczególnie, że w dzielnicy nie ma publicznego dostępnego dla wszystkich mieszkańców parku.

Wierzby, jako drzewa liściaste, mogą być nazywane biologicznymi odkurzaczami, bowiem pochłaniają ok. 85% osiadających na ich liściach kurzu i spalin, co wskazuje chociażby Dr Wojciech Durlak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wierzby jako gatunek adekwatny dla tego terenu zostały również wskazane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, z którym należy konsultować każde nasadzenia na terenie Wilanowskiego Parku Kulturowego.

Należy dodać, że ZZW przeprowadził niedawno badania, z których wynika, że drzewa zarabiają dla miast tj. świadczą usługi oczyszczania oraz produkcji tlenu (usługi ekosystemowi). Jak wyliczono topola w średnim wieku jest w stanie wyprodukować niemal 190 kg tlenu każdego roku. To konkretne drzewo magazynuje w swoich tkankach niemal 2,5 tony węgla, rocznie pochłaniając 70 kg dwutlenku węgla z atmosfery. Co więcej, taka roślina potrafi również oczyścić powietrze z niemal 400 g lokalnych zanieczyszczeń (dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych PM2,5). Każde posadzone drzewo jest zatem cenne dla środowiska i mieszkańców. W ramach tego projektu można posadzić ich setki.

W ten sposób możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu POW na życie i zdrowie mieszkańców. Istotnym uzasadnieniem do realizacji projektu jest również osłonięcie terenów spacerowych, rekreacyjnych położonych wokół Jeziorka Powsinkowskiego i wykreowanie nowych terenów do rekreacji.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
280 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Po ponownej analizie zgromadzonych dokumentów oraz wniesionego odwołania podtrzymano negatywną ocenę projektu. Jak wskazano w ww. ponownej ocenie projektu w oparciu o kryteria oceny, sam pomysł wprowadzenia szpalerowych nasadzeń drzew z gatunku wierzba biała znajduje uzasadnienie oraz nie jest podważane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że cały obszar, w tym pasy obecnie dróg gruntowych, nie są w żaden sposób urządzone oraz nie ma szczegółowych planów ich zagospodarowania. Krokiem, który należałoby wykonać przed realizacją takiego projektu byłoby przygotowanie szczegółowej koncepcji, która byłaby ustalona z właścicielami sąsiadujących gruntów, w tym ich dostępu do układu drogowego . Dopiero po przygotowaniu takiej koncepcji możliwe będą nasadzenia.

Modyfikacje

23.03.2021 11:52
Koordynator w Dzielnicy Wilanów
22.04.2021 14:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
26.04.2021 11:39
Koordynator w Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Bardzo dobry pomysł. Może pozwoli choć trochę zredukować hałas od POW. Przy okazji budowy wycięto bardzo dużo drzew i krzewów, więc nasadzenia zastępcze są bardzo pożądane a wierzby świetnie wpisują się w krajobraz Zawad.
  Mieszkaniec22063  27.04.2021 17:01
  • Dzień dobry. Cieszymy się, że się podoba. Mamy nadzieję, że zostanie przez urzędników dopuszczony do głosowania. Też lubimy wierzby :-) Małgosia Gabriel
   Małgorzata Gabriel  29.04.2021 13:35 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany