Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych

1104
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2986 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy utrzymaniu około 600 sztuk nadrzewnych skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych w zieleni Pragi Południe - poprzez ich dwu-krotne czyszczenie w 2022 r. - co zapewni ich dalsze zajecie na legi w następnych latach. Jednokrotna, wykonana w III kwartale 2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
22.06.2022 13:56

Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy o realizację zadania. Zrealizowano I etap projektu. Skrzynki dla ptaków są po pierwszym oczyszczeniu.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
zadrzewienia dzielnicy Praga Południe, w szczególności:
I. Parki dzielnicowe - Kmionkowski (Błonia Elekcyjne), im. Obwodu Praga Armii Krajowej ( przy ul. Podskarbińskiej), im. Józefa Polińskiego (przy ul. Szaserów), Aleja Wedla - nad jeziorem Kmionkowskim, park przy Jez. Balaton.
II. Drzewostan przyuliczny i skwery - wzdłuż ul. Kickiego, Paca, Mycielskiego i Rębkowskiej, jak również zieleń wśód zabudowy mieszkaniowej Grochowa - w okolicach ulic: Siennicka, Dwernickiego, Wiatraczna, Chrzanowskiego,
III. Drzewostan prawego brzegu Wisły - pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym linii średnicowej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy utrzymaniu około 600 sztuk nadrzewnych skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych w zieleni Pragi Południe - poprzez ich dwu-krotne czyszczenie w 2022 r. - co zapewni ich dalsze zajecie na legi w następnych latach. Jednokrotna, wykonana w III kwartale 2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.
Opis projektu
Projekt służy utrzymaniu atrakcyjności przyrodniczej parków (ich awifauny), zadrzewień ulicznych i zadrzewień brzegu Wisły na Pradze Południe. Polega na koniecznych naprawach, konserwacji, w tym - przede wszystkim - na oczyszczeniu ze starych gniazd około 600 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej
dzielnicy. Jego realizacja zapewni liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom z gatunków objętych ochroną prawną.
W projekcie przewidziano:
1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2022.) oczyszczenie około 600skrzynek lęgowych, poprzez usuniecie z nich starych gniazd,
2) Realizację koniecznych napraw i modernizacji kontrolowanych skrzynek, w szczególności - korektę (rozszerzenie ) ich otworu wlotowego ( w około 120 skrzynkach) oraz trwałe przymocowanie wewnętrznych szczebelków ( w około 250 skrzynkach) i nabicie na daszki (od zewnątrz) ocynkowanej blachy o grubości około 0,5 mm - w około 50 skrzynkach, które nie zostały jeszcze w ten sposób zabezpieczone,
3) Jednokrotna, wykonana w III kwartale2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.
4) Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań sporządzonego przez specjalistę - ornitologa, który będzie je nadzorował - w szczególności opisującego zajęcie na legi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków ( na podstawie identyfikacji usuniętych, starych gniazd), jak również przeprowadzenie zaleconych prac modernizacyjnych - wraz z wnioskami na przyszłość.
Nadzór ornitologiczny nad realizacją omawianego projektu będzie sprawowany przez podmiot niezwiązany z głównym wykonawcą projektu - specjalistę ornitologa - o wyższym wykształceniu biologicznym, posiadającego doświadczenie w tego typu działalności. Przy realizacji projektu zostanie wykorzystana mapa, sporządzona w systemie GIS - z lokalizacjami wszystkich skrzynek w wymienionych parkach Pragi Południe, będąca w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe.
Omawiany projekt spełnia też całkowicie warunek ogólnej dostępności, gdyż dotyczy powszechnie dostępnych parków, w których ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są łatwym obiektem obserwacji w ciągu całego dnia świetlnego. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek, przeprowadzenie ich konserwacji i koniecznej modernizacji - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze Południe sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych, jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Realizacja projektu pozwoli ponadto na zwiększenie liczebności na Pradze Południe sikor, szpaków i mazurków i zapewni im bezpieczne miejsca gniazdowania. Gatunki te należą do lubianych przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać z dalszych odległości.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 2-krotne oczyszczenie około 600 sztuk skrzynek, wraz z ich koniecznymi naprawami i konserwacją, oraz jednokrotne czyszczenie gniazd znajdujących się w 2 wieżach - 38 000,00 zł.,
2) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) - 2 500,00 zł.,
3) Sprawowanie nadzoru ornitologicznego (inwestorskiego) - 6 500,00 zł.
Razem 47 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zwiększenie dostępności skrzynek lęgowych dla ptaków.

Modyfikacje

26.01.2021 12:47
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
21.04.2021 13:39
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany