Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych

1104
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
47 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2986 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy utrzymaniu około 600 sztuk nadrzewnych skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych w zieleni Pragi Południe - poprzez ich dwu-krotne czyszczenie w 2022 r. - co zapewni ich dalsze zajecie na legi w następnych latach. Jednokrotna, wykonana w III kwartale 2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
zadrzewienia dzielnicy Praga Południe, w szczególności:
I. Parki dzielnicowe - Kmionkowski (Błonia Elekcyjne), im. Obwodu Praga Armii Krajowej ( przy ul. Podskarbińskiej), im. Józefa Polińskiego (przy ul. Szaserów), Aleja Wedla - nad jeziorem Kmionkowskim, park przy Jez. Balaton.
II. Drzewostan przyuliczny i skwery - wzdłuż ul. Kickiego, Paca, Mycielskiego i Rębkowskiej, jak również zieleń wśód zabudowy mieszkaniowej Grochowa - w okolicach ulic: Siennicka, Dwernickiego, Wiatraczna, Chrzanowskiego,
III. Drzewostan prawego brzegu Wisły - pomiędzy Mostem Siekierkowskim a mostem kolejowym linii średnicowej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy utrzymaniu około 600 sztuk nadrzewnych skrzynek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych w zieleni Pragi Południe - poprzez ich dwu-krotne czyszczenie w 2022 r. - co zapewni ich dalsze zajecie na legi w następnych latach. Jednokrotna, wykonana w III kwartale 2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.
Opis projektu
Projekt służy utrzymaniu atrakcyjności przyrodniczej parków (ich awifauny), zadrzewień ulicznych i zadrzewień brzegu Wisły na Pradze Południe. Polega na koniecznych naprawach, konserwacji, w tym - przede wszystkim - na oczyszczeniu ze starych gniazd około 600 sztuk skrzynek lęgowych zawieszonych w przeszłości w parkach i skwerach tej
dzielnicy. Jego realizacja zapewni liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania szpakom, sikorom, kawkom i mazurkom, być może także puszczykom, kaczkom krzyżówkom i traczom - ptakom z gatunków objętych ochroną prawną.
W projekcie przewidziano:
1) 2-krotne (od stycznia do końca lutego oraz od połowy października do połowy grudnia 2022.) oczyszczenie około 600skrzynek lęgowych, poprzez usuniecie z nich starych gniazd,
2) Realizację koniecznych napraw i modernizacji kontrolowanych skrzynek, w szczególności - korektę (rozszerzenie ) ich otworu wlotowego ( w około 120 skrzynkach) oraz trwałe przymocowanie wewnętrznych szczebelków ( w około 250 skrzynkach) i nabicie na daszki (od zewnątrz) ocynkowanej blachy o grubości około 0,5 mm - w około 50 skrzynkach, które nie zostały jeszcze w ten sposób zabezpieczone,
3) Jednokrotna, wykonana w III kwartale2022 r. kontrola i oczyszczenie komór lęgowych w dwóch wieżach dla jerzyków mieszczących się na Elekcyjnych Błoniach Kamionkowskich.
4) Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań sporządzonego przez specjalistę - ornitologa, który będzie je nadzorował - w szczególności opisującego zajęcie na legi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków ( na podstawie identyfikacji usuniętych, starych gniazd), jak również przeprowadzenie zaleconych prac modernizacyjnych - wraz z wnioskami na przyszłość.
Nadzór ornitologiczny nad realizacją omawianego projektu będzie sprawowany przez podmiot niezwiązany z głównym wykonawcą projektu - specjalistę ornitologa - o wyższym wykształceniu biologicznym, posiadającego doświadczenie w tego typu działalności. Przy realizacji projektu zostanie wykorzystana mapa, sporządzona w systemie GIS - z lokalizacjami wszystkich skrzynek w wymienionych parkach Pragi Południe, będąca w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe.
Omawiany projekt spełnia też całkowicie warunek ogólnej dostępności, gdyż dotyczy powszechnie dostępnych parków, w których ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są łatwym obiektem obserwacji w ciągu całego dnia świetlnego. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek, przeprowadzenie ich konserwacji i koniecznej modernizacji - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki na Pradze Południe sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych, jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo. Realizacja projektu pozwoli ponadto na zwiększenie liczebności na Pradze Południe sikor, szpaków i mazurków i zapewni im bezpieczne miejsca gniazdowania. Gatunki te należą do lubianych przez mieszkańców Warszawy. Ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są dostępne przy skrzynkach do obserwacji przez publiczność w ciągu całego dnia świetlnego. Łatwo je obserwować z miejsc ogólno-dostępnych, nieraz z bliskiej odległości. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać z dalszych odległości.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) 2-krotne oczyszczenie około 600 sztuk skrzynek, wraz z ich koniecznymi naprawami i konserwacją, oraz jednokrotne czyszczenie gniazd znajdujących się w 2 wieżach - 38 000,00 zł.,
2) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) - 2 500,00 zł.,
3) Sprawowanie nadzoru ornitologicznego (inwestorskiego) - 6 500,00 zł.
Razem 47 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
47 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zwiększenie dostępności skrzynek lęgowych dla ptaków.

Modyfikacje

26.01.2021 12:47
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
21.04.2021 13:39
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany