Wał na gładko. Remont nawierzchni korony Wału Siekierkowskiego, na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa

611
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu jola saratowicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
253 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
korona Wału Siekierkowskiego na odcinku na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa o długości 2.155 km.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 10718, działka 27 Obręb 10717, fragmencik działki 1 Obręb 10710, działka 3/1
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.
Opis projektu
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa rowerowo piesza, będąca jednocześnie drogą technologiczną do utrzymania Wału. Nawierzchnia ta daleka jest od dobrego wykonania. Niespoisty szuter, niektóre odcinki zostały wykonane z bardzo grubego żwiru. Źle wykonana nawierzchnia powoduje, że rowerzyści jeżdżą coraz bliżej środka, a boki przy krawężniku zarastają trawą.
Dla wielu osób jazda rowerem tą nawierzchnią jest niewygodna i nieprzyjemna. A przecież prowadzi tędy wielce popularny szlak rowerowy, czy to tylko do Wilanowa albo mostu POW, a nawet w kierunku „na Gassy”.
Proponuję zrobić remont tej nawierzchni z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna. W zakres prac wchodziłoby:
1. pomiary niwelacyjne.
2. oczyszczenie obrzeży oraz istniejącej nawierzchni z roślinności oraz usunięcie luźnego żwiru.
3. wykonanie uzupełnień nawierzchni w miejscach ubytków, wybojów i połączeń z przejazdami poprzecznymi, wbudowanie z zagęszczeniem.
4. zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5 cm na całej długości.
5. wykonanie nawierzchni tłuczniowej klinowanej klińcem, wbudowanie z zagęszczeniem.
6. uporządkowanie terenu prac.

Odcinek ma długość 2,155 km.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczęszczane szlaki rowerowe powinny być wykonane w taki sposób, aby jazda rowerem była wygodna, bezpieczna i przyjemna. Istniejąca obecnie nawierzchnia nie gwarantuje bezpieczeństwa, wygody i przyjemności.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Pomiary niwelacyjne na potrzeby profilowania podbudowy i wykonania nawierzchni ścieżki – odcinek 2.155 km
2.Wykonanie oczyszczenia obrzeży i istniejącej nawierzchni ścieżki z przerośnięć roślinnych oraz gruntu wraz z zebraniem, spryzmowaniem i przygotowaniem do wywozu. Prace w pasie 0,3 m obustronnie- odcinek na długości 2.155 km.
3.Wykonanie uzupełnień nawierzchni mineralnej tłuczniowej w miejscach ubytków i wybojów, połączeń z nawierzchniami przejazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie KŁSM o frakcji 0-31,5 mm warstwą do 10 cm. Przyjęto 15 procent powierzchni ścieżki. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1*0,15 = 96.975 m3
4.Zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5,00 cm dla potrzeb wbudowania klińca i mieszanki drobno granulowanej. Prace na całej szerokości ścieżki na długości 2.155 km.
5.Wykonanie nawierzchni tłuczniowej, warstwa górna o miąższości 10,00 cm z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 mm - 63 mm klinowanego klińcem 4 mm - 20 mm i mieszanką drobno granulowaną o frakcji 0,075 - 4 mm. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1 = 646,50 m3
6.Zbieranie pozostałości tłucznia, gruntu oraz masy roślinnej. Sprzątanie terenu, załadunek na środki transportu i wywóz wraz z utylizacją do 20 km – 12 ton.
Łączna wartość wykonanych prac: Wartość brutto – 250 000,00 zł.
Koszt oznakowania projektu - 3 000,00 zł.
Łączna wartość: 253 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
253 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wał Siekierkowski to urządzenie wodne, hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Na koronie wału Siekierkowskiego poprowadzony jest szlak rowerowy. Po koronie wału poruszają się rowerzyści, piesi, służby miejskie (szczególnie w okresie przyboru wód w rzeczce Wiśle) oraz wykonawca prac utrzymaniowych świadczonych na rzecz m.st. Warszawy. Korona wału stanowi zatem „drogę” wykorzystywaną przez różnych uczestników ruchu i dla różnych celów. Musi zatem spełniać oczekiwania wszystkich uczestników ruchu. Na koronie wału poprowadzony jest szlak rowerowy. Mając na względzie stan nawierzchni wykonanej na koronie obwałowania oraz potrzeby mieszkańców oraz służ miejskich zasadne jest wykonanie w ramach prac utrzymaniowych niezbędnych prac naprawczych nawierzchni. Wykonane pracy w zasadniczy sposób poprawią komfort jazdy rowerzystów oraz poruszanie się pieszych korzystających z obwałowania w celach rekreacji i wypoczynku. Doprowadzenie korony wału do właściwego stanu poprawi bezpieczeństwo poruszanie się po niej mieszkańców, w szczególności rowerzystów. Usunięcie nadmiaru materiału gruboziarnistego i uzupełnienie ubytków nawierzchni mineralnej materiałem o różnej ziarnistości i właściwe jej zagęszczenie przyczyni się do ujednolicenia nawierzchni.
Realizacja robót objętych budżetem obywatelskim pozwoli na udogodnienie poruszania się koroną wału wszystkich uczestników, w szczególności rowerzystom. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji lewostronnym obwałowanie rzeki Wisły osób korzystających z wału jest priorytetem miasta.

Modyfikacje

26.04.2021 15:18
Dział Rozwoju Wód w Zarządzie Zieleni
30.04.2021 09:51
Koordynator w Zarządzie Zieleni
30.04.2021 09:53
Koordynator w Zarządzie Zieleni
01.06.2021 15:04
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Zalanie asfaltem powierzchni przepuszczającej deszcz jest odwrotnym działaniem do zapobiegania zmianom klimatycznym. Asfalt nie przepuszcza wody i nagrzewa się latem oddając ciepło w nocy. Może wystarczy dosypać szutru i wygładzić ścieżkę?
  Sylwia Jedyńska  30.01.2021 08:35
  • W ramach weryfikacji projektu nawierzchnia będzie najprawdopodobniej zmieniona w wodnoprzepuszczalną nawierzchnię mineralną
   jola saratowicz  13.04.2021 16:23 Autor projektu
 • tzn to co teraz jest atutem - naturalność, zamienić na obecnie obowiązującą "naturalność" czyli beton
  Mieszkaniec13875  24.04.2021 18:11
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany