Nowy plac Wilsona - warsztaty dla mieszkańców

1346
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Michał Rapacki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
80 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wspólne zaplanowanie przyszłości placu Wilsona - warsztaty metodą charette

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Wilsona
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wspólne zaplanowanie przyszłości placu Wilsona - warsztaty metodą charette
Opis projektu
Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów metodą charette dotyczących placu Wilsona. Metoda ta obejmuje szereg moderowanych spotkań, trwających w sumie kilka tygodni, przeznaczonych dla użytkowników placu oraz interesariuszy zaangażowanych w proces rewitalizacji (architekci, urzędnicy, działacze społeczni, mieszkańcy, przedstawiciele miasta).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Plac Wilsona jest centralnym placem Żoliborza, przy którym zlokalizowane są liczne przystanki komunikacji miejskiej (metro, tramwaj, autobus), punkty usługowe (m.in. piekarnia, kino, sklepy, restauracje i banki) oraz popularny park. Stanowi on także historyczne centrum dzielnicy.

Jednocześnie z punktu widzenia organizacji ruchu tworzy on skomplikowane skrzyżowanie, składające się z pięciu wlotów drogowych, trzech tramwajowych oraz pięciu przejść dla pieszych. Sytuację dodatkowo komplikuje także jednokierunkowa jezdnia przeprowadzona przez wyspę centralną.

Organizacja ruchu na placu przewiduje sygnalizację świetlną dla wszystkich wlotów i kierunków. Jednak z uwagi na poziom skomplikowania, od lat nie udaje się znaleźć optymalnego programu sygnalizacji świetlnej, który pogodziłby interesy różnych uczestników ruchu na placu. Czasy oczekiwania na sygnał zielony zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców, potrafią być irytująco długie, a oczekiwanie na sygnał zielony przy braku ruchu poprzecznego jest częstą sytuacją.

Kolejnym problemem jest zmienna i często nieintuicyjna liczba pasów ruchu na placu. Jeszcze innym problemem jest także niezagospodarowana, duża wyspa centralna placu, kiedyś dostępna dla pieszych, dziś leżąca odłogiem, bez żadnej korzyści dla mieszkańców.

Organizacja przestrzeni placu wymaga zmian i rewitalizacji. Jednak z uwagi na duży poziom komplikacji układu drogowego, a także wykorzystanie placu przez licznych, różnorodnych użytkowników, nagromadzenie na nim celów podróży, wielość funkcji, które spełnia, oraz – co równie ważne – jego historyczny charakter, rewitalizacja wymaga niewątpliwie wypracowania koncepcji godnej tego miejsca, uwzględniającej wszystkie powyżej wymienione czynniki oraz potrzeby użytkowników.

Dlatego projekt przewiduje organizację warsztatów charette w celu wypracowania takiej koncepcji. Metoda ta opiera się na zebraniu w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska oraz będących specjalistami w różnych dziedzinach (np. prawnicy, architekci, urzędnicy, działacze społeczni, mieszkańcy) oraz zaproszeniu ich do wspólnej dyskusji prowadzonej przez moderatora. Pozwala ona na zebranie praktycznych pomysłów oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, a także na współpracę środowisk zazwyczaj nie działających wspólnie. Każdy z uczestników ma okazję do zaprezentowania swoich potrzeb oraz do poznania potrzeb pozostałych osób. Czas trwania obejmuje okres od kilku dni do kilku tygodni.

W efekcie takich warsztatów zostały wypracowane konkretne wytyczne dla nowej organizacji przestrzeni dla pl. Wilsona. Dotychczas w Warszawie takie warsztaty zostały przeprowadzone dla Pola Mokotowskiego i pl. Powstańców Warszawy.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach mieszkańcy będą mieli okazję lepiej poznać historię i stan obecny placu Wilsona, a także zastanowić się, jak powinna wyglądać przestrzeń wspólna centralnego miejsca dzielnicy. Wpłynie to pozytywnie na więzi sąsiedzkie i znajomość swojej "małej ojczyzny".

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zakres projektu jakim jest zorganizowanie warsztatów charette nie spełnia kryteriów budżetu obywatelskiego, gdyż w ramach projektu zostałyby zrealizowane tylko warsztaty i projekt, bez realizacji. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr LXI/1691/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy konsultacje przeprowadza się na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom, z czego wniosek, że o ile nie toczą się prace zmierzające do przygotowania koncepcji/projektu dla placu Wilsona, nie ma podstaw do prowadzenia na ten temat konsultacji. Ważną kwestią jest też to, że projekt budżetu obywatelskiego nie jest właściwą drogą do zgłaszania przez mieszkańców propozycji zorganizowania konsultacji z mieszkańcami. Właściwą drogą jest złożenie wniosku o konsultacje, w oparciu o wspomnianą wyżej uchwałę (ogólnomiejskie: paragraf 4, punkt 2, podpunkt c - na wniosek grupy mieszkańców lub dzielnicowe: paragraf 14, punkt 2, podpunkt c - na wniosek grupy mieszkańców dzielnicy). A zatem, nawet gdyby toczyły się prace, które miałyby na celu przygotowanie koncepcji/projektu dla placu Wilsona, projekt budżetu obywatelskiego nie byłby właściwą drogą do zainicjowania przez mieszkańców konsultacji na ten temat.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc w zbieraniu podpisów pod tym projektem. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie doceniony i wybrany w głosowaniu.

    Jest tak dużo różnych koncepcji praktycznie każdego zakątka Placu Wilsona, że przydałoby się je w należyty sposób zebrać i ocenić, na czym najbardziej zależy mieszkańcom.

    Jedyne, co z doświadczeń z okresu epidemii bym dodał, to częściowe chociaż uwzględnienie kanału Internet w procesie konsultacji - okazuje się, że dzięki spotkaniom on-line dużo więcej osób może uczestniczyć w spotkaniach oraz zgłaszać uwagi. Także osoby pracujące lub opiekujące się dziećmi - które nie miałyby szansy wziąć udziału w takim zakresie w tradycyjnych spotkaniach

    Życzę powodzenia!
    Wojciech Zawiliński  25.01.2021 18:17
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany