Drzewa i zieleń urządzona na Woli

1713
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Krzysztof Krzemiński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 011 486 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2765 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada:
- nasadzenie dużej ilości drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek
- nasadzenia drzew iglastych w Lasku na Kole
- oczyszczenie terenów zieleni z odpadów
- ustawienie ławek i koszy na śmieci
- odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej architektury na terenie Lasku na Kole
- szutrowa alejka parkowa

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
27.06.2022 09:50

Harmonogram realizacji projektu:

I-III - przygotowanie zamówień do przetargu

IV/V - ogłoszenie o zamówieniu publicznym

VI-VII -wyłonienie wykonawcy

X-XI – nasadzenie krzewów

XI-XII - nasadzenie drzew,

ławki  - montaż IX - XI 2022 r. równolegle z realizacją zadania "777 ławek dla Warszawy"

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni / Lasy Miejskie

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wola - rejon ulic: Powązkowska, Ostroroga, Wawrzyszewska, Kozielska, P. Tysiąclecia oraz Lasek na Kole
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wola
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada:
- nasadzenie dużej ilości drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek
- nasadzenia drzew iglastych w Lasku na Kole
- oczyszczenie terenów zieleni z odpadów
- ustawienie ławek i koszy na śmieci
- odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej architektury na terenie Lasku na Kole
- szutrowa alejka parkowa
Opis projektu
Projekt zakłada:
- nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek
- oczyszczenie terenów zieleni z odpadów
- ustawienie i wymiana ławek i koszy na śmieci
- odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej
architektury na terenie Lasku na Kole
Opis projektu
A. Nasadzenie krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek:
I. ul. Ostroroga (działki nr: 2, 3, 11/1, 40)
krzewy (liściaste/iglaste) wraz z korowaniem:
- miedzy ulicą a chodnikiem przed siedzibą Straży Miejskiej:– krzewy posadzone w 3 rzędach na
powierzchni 350 m2
II. ul. Kozielska (działki nr: 13)
- po oczyszczeniu terenu, posadzenie 10 szt. drzew iglastych
C. Oczyszczenie terenów zieleni z odpadów:
- działka nr 13 przy ul. Kozielskiej z pozostałości ogródków działkowych (siatka, druty, altany, gruz,
odpady budowlane i komunalne)
D. Ustawienie ławek i koszy na śmieci
- ul. Ostroroga - 2 szt koszy na chodniku przed terenem Żandarmerii Wojskowej oraz 2 szt ławek
wzdłuż chodnika na działce nr 3
- szutrowa ścieżka Do Lasku na Kole (od ul. Kozielskiej, wzdłuż torów, do al. P. Tysiąclecia) - 1 kosz
E. Odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej
architektury na terenie Lasku na Kole:
1. Wymiana uszkodzonych elementów i konserwacja istniejących urządzeń
2. Wymiana ławek i koszy na śmieci
3. Renowacja dwóch placów zabaw
4. Budowa leśnej siłowni plenerowej. Autor projektu rekomenduje ich budowę od strony szutrowej
ścieżki od strony ul. Kozielskiej oraz od strony cm wojskowego. Ostateczna lokalizacja zostanie
wyznaczona przez Lasy Miejskie.
5. Wykonanie 3 nowych bram wejściowych do lasu w miejscach popularnych i uczęszczanych wejść
do lasu. Autor projektu rekomenduje ich budowę od strony szutrowej ścieżki od strony ul.
Kozielskiej oraz od strony cm wojskowego. Ostateczna lokalizacja zostanie wyznaczona przez Lasy
Miejskie
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Nowe nasadzenia oraz połączenie istniejących obszarów zieleni w większy układ zieleni poprawią jakość życia mieszkańców Warszawy, jakość powietrza. Zieleń urządzona będzie służyła do rekreacji na świeżym powietrzu - spacery, uprawianie sportu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
PRACE PORZĄDKOWE
1 Prace porządkowe na działce nr 13 (ZZW) 86100,00
NASADZENIA
3 Sadzenie krzewów 35000,00
4 Sadzenie drzew iglastych 12300,00
NANIESIENIA
5 Kosze na śmieci (miasto) 11886,00
6 Ławki (miasto) 6200,00
7 Budowa bram do lasu (LM) 150000,00
Dokumentacja projektowa bram i inspektor nadzoru (LM) 20000,00
Budowa siłowni plenerowej leśniej (LM) 200000,00
II. Konserwacja
Wymiana koszy na terenach LM szt. 25 600,00 15000,00
Wymiana ław na terenach LM szt. 25 600,00 15000,00
Renowacja placów zabaw szt. 2 200000,00 400000,00
Wymiana ogrodzeń przęsło 200 300,00 60000,00


RAZEM 1011486,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 011 486,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa estetyki, dostępności oraz pozytywny wpływ na klimat dzięki nasadzeniom roślinności.

Modyfikacje

26.04.2021 11:59
Dział Budżetu Obywatelskiego
28.05.2021 11:48
Koordynator w Zarządzie Zieleni
28.05.2021 16:11
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany