Bezpłatne zajęcia dla dzieci z elementami integracji sensorycznej

656
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Aleksandra Krugły
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
32 380 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej. Obecnie coraz więcej dzieci ma tego typu problemy, a dostęp do bezpłatnych zajęć w tym zakresie jest ograniczony.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przedszkole nr 215 przy ul. Szwankowskiego 3, które dysponuje salą do integracji sensorycznej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przedszkole nr 215 przy ul. Szwankowskiego 3, które dysponuje salą do integracji sensorycznej oraz przestronnymi salami dydaktycznymi. Dyrektor przedszkola wyraziła zgodę na realizację projektu (w załączeniu).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej. Obecnie coraz więcej dzieci ma tego typu problemy, a dostęp do bezpłatnych zajęć w tym zakresie jest ograniczony.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do dzieci z terenu Dzielnicy Bemowo, które mają wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej.
Każdy człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Jeśli dziecko nie odbiera prawidłowo napływających z zewnątrz informacji to bardzo mu trudno odnaleźć się w otaczającym go świecie, nawiązać relacje międzyludzkie. Jeśli dziecko jest nieporadne, niezgrabnie biega, nie lubi się huśtać, często się potyka, przewraca przedmioty po które sięga, to może mieć kłopot ze zmysłami.
Zajęcia z integracji sensorycznej są po to, aby pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z otaczającym go światem, zrozumieć go tak, aby mógł w nim funkcjonować. Polega ona na indywidualnie dobranych ćwiczeniach, tak aby mózg nauczył się właściwie odbierać i przetwarzać bodźce zewnętrzne.

Dlatego proponujemy aktywne, bezpłatne zajęcia, dzięki którym dziecko będzie sobie lepiej radziło na co dzień, a w przyszłości będzie miało mniej problemów w szkole i w życiu codziennym. Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci mających problem z nieprawidłowym przetwarzaniem wrażeń zmysłowych i potrzebujących specjalistycznych zajęć z elementami integracji sensorycznej.
Realizację projektu przewidziano w sali terapeutycznej, którą posiada Przedszkole nr 215 oraz w przestronnej sali dydaktycznej sąsiadującej z salą do SI. Sale są dobrze wyposażone przede wszystkim w sprzęt do zajęć SI dla dzieci w wieku przedszkolnym. W projekcie założono dodatkowe doposażenie sali z myślą o dzieciach szkolnych.
W placówce wyznaczony będzie Koordynator, który ustali harmonogram pracy gabinetu, będzie koordynował zapisy, ustali regulamin korzystania i sposób tworzenia grup w zależności od potrzeb i zainteresowania.

Rekrutacja:
Z projektu skorzystają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymagające wsparcia w zakresie przetwarzania wrażeń zmysłowych, zamieszkałe na terenie całej dzielnicy. Zajęcia będą się odbywały w Przedszkolu nr 215 w godzinach popołudniowych, 20 godzin w miesiącu, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. W pierwszej kolejności korzystać z niej będą dzieci, które mają wskazania do zajęć z elementami integracji sensorycznej, ale nie są objęte takim wspomaganiem. W zajęciach będą mogły brać udział wszystkie chętne dzieci, ale w pierwszej kolejności korzystać z niej będą dzieci, które nie korzystają z terapii SI w przedszkolach, szkołach lub poradni psychologicznej.
Rekrutacja będzie się odbywała na początku roku – na przełomie miesięcy: styczeń/luty 2022 r. Szczegóły rekrutacji (dokładny termin, czas przyjmowania zgłoszeń, formularz) zostaną podane na etapie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji będzie udostępniania na stronie internetowej Przedszkola nr 215 oraz Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Przedszkole nr 215 na co dzień pracuje z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole jest w stanie zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dyrektor Przedszkola nr 215 odnotowała duże zainteresowanie rodziców możliwością wykorzystania sali do terapii SI, która znajduje się w placówce. Obecnie w Przedszkolu nr 215 prowadzone są zajęcia z terapii SI, dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapotrzebowanie objęcia dzieci mających wskazania do zajęć z elementami SI jest znacznie większe. Celem projektu jest stworzenie warunków pozwalających większej liczbie dzieci - także w wieku szkolnym – skorzystać z możliwości uczestniczenia w zajęciach. Stąd pomysł na doposażenie drugiej Sali w urządzenia i pomoce do zajęć rewalidacyjnych.
Wykorzystując dotychczasową salę do terapii SI oraz nową – przystosowaną do tego celu - więcej dzieci z Bemowa będzie mogło wziąć udział w zajęciach SI.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowy kosztorys:
- Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia aktywnych zajęć z elementami integracji sensorycznej: 1500 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 12000 zł
- Doposażenie sali: pomoce dydaktyczne do realizacji projektu= 12000 zł
- Sprzątanie, zatrudnienie pracownika 600 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 4800 zł
- Energia: 60 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 480 zł
- Środki czystości (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło, ścierki, mop, środki do utrzymania czystości, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, ochraniacze na buty) 375 zł miesięcznie x 8 miesięcy = 3000 zł
- koszt oznaczenia graficznego projektu 100 zł.

Razem 32 380 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
32 380,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Szersze grono dzieci z bemowskich placówek oświatowych będzie mogło skorzystać z dodatkowych zajęć specjalistycznych uczestnicząc w terapii z elementami integracji sensorycznej. Korzystnie wpłynie to na poprawę funkcji językowych i poznawczych u dzieci.

Modyfikacje

16.04.2021 11:18
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo
16.04.2021 14:55
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany