Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z niepełnosprawnością - w każdej dzielnicy Warszawy

674
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Edyta Okninska
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
845 280 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na zorganizowaniu zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością, w zależności od zapotrzebowania, możliwości organizacyjnych oraz ilości osób chętnych do udziału w projekcie. Możliwa jest organizacja różnych dyscyplin sportowych w trakcie trwania projektu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ośrodki sportu - hale sportowe, szkoły, przedszkola, centra kultury dla dzielnic, miejsca aktywności lokalnej społeczności, domy seniora, i inne posiadające sale sportowe lub wolną przestrzeń/salę przeznaczoną na zajęcia sportowe; parki, lasy, skwery, zieleńce.
Wszystkie dzielnice Warszawy:
- Bemowo
- Białołęka
- Bielany
- Mokotów
- Ochota
- Praga Południe
- Praga Północ
- Rembertów
- Śródmieście
- Targówek
- Ursus
- Ursynów
- Wawer
- Wesoła
- Wilanów
- Włochy
- Wola
- Żoliborz
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
każda dzielnica w Warszawie aby ułatwić dostęp dla mieszkańca w każdej dzielnicy Warszawy bez konieczności dłuższych przejazdów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zorganizowaniu zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością, w zależności od zapotrzebowania, możliwości organizacyjnych oraz ilości osób chętnych do udziału w projekcie. Możliwa jest organizacja różnych dyscyplin sportowych w trakcie trwania projektu.
Opis projektu
Nie jest z góry "narzucone" jakie zajęcia powinny zorganizować jednostki odpowiedzialne za projekt. Wskazane jest aby jednostka organizująca współpracowała ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami w Warszawie działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami aby uzyskać wiedzę ile potencjalnych osób może skorzystać, chce skorzystać lub będzie korzystało z projektu, jakie dyscypliny sportu i aktywność jest wskazana dla mieszkańców danej dzielnicy z uwzględnieniem wieku i rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.
Proponowane zajęcia to:
- tenis stołowy
- boccia
- koszykówka
- pływanie
- ćwiczenia przy muzyce
- tenis na wózkach
i inne zajęcia rekreacyjne..
Ćwiczenia będą dostępne dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek. Będą to zajęcia niewymagające szczególnych umiejętności ani zakupu specjalistycznego sprzętu. Z zajęć będą mogli korzystać wszyscy niepełnosprawni mieszkańcy Warszawy. Warunkiem skorzystania z zajęć jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych,
Zajęcia będą odbywać się przykładowo cztery razy w tygodniu, przykładowo w sobotę i w niedzielę, w podziale na grupy ćwiczebne uzależnione od liczby osób zgłoszonych i ze względu ewentualnie ze względu na wiek i na stopień sprawności. .
Projekt będzie bezpłatny, nabór prowadzony przez jednostkę odpowiedzialną za projekt. Czas trwania projektu to 8 miesięcy - od połowy marca do połowy grudnia bez miesięcy lipiec i sierpień. Należy tu uwzględnić czas potrzebny na zorganizowanie zajęć, przeprowadzenie przetargów, podpisanie umów i konsultacje z organizacjami.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ w Warszawie brakuje zajęć sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Pozwoli na integrację pomiędzy ludźmi , aspekt społeczny
- Pozwoli na uprawianie jakiejś formy aktywności fizycznej w formie rekreacyjnej.
- Korzyści w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
128 zajęć od połowy marca do połowy grudnia w 18 dzielnicach
Wynagrodzenie instruktorów - 160 zł/godzina zajęć
160 zł x 18 dzielnic x 128 zajęć = 368 640 zł
Wynajem obiektów sportowo-rekreacyjnych - 160 zł/godzina zajęć
160 zł x 18 dzielnic x 128 zajęć = 368 640 zł

4 000 zł - koszt promocji i oznaczenia projektu (projekt graficzny, media lokalne, strony internetowe, ulotki, plakaty, flagi informacyjne) - uwzględniające graficzne oznakowanie dedykowane budżetowi obywatelskiemu
6 000 zł/zadanie - Koordynacja projektu wraz z kierowaniem promocją wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjno- promocyjnej oraz przeprowadzenie zapisów
3 000/zadanie – koszt obsługi finansowo-księgowej
5 000/zadanie - ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników
5 000/zadanie dla dzielnicy – zakup lub wypożyczenie sprzętu sportowego umożliwiającego przeprowadzenie zajęć
5 000 x 18 dzielnic = 90 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
845 280,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
skutki pozytywne:
- większy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym,
- zmniejszenie ograniczeń fizycznych i psychicznych.
- stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z innymi osobami, celem wzajemnego wspierania i motywowania do dalszego podnoszenia umiejętności i łamania barier,
- zachęcenie do wychodzenia z domu dla „przyjemności”, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, zarówno miejscu zamieszkania jak i w trakcie wyjazdów.
- zachęcenie do brania udziału w różnych dziedzinach rekreacji ruchowej oraz przedstawienie zalet z uprawniania sportów.

Modyfikacje

19.04.2021 12:33
Wydział Sportu w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 10:24
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:53
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Z doświadczenia wiem, że z częścią "warunkiem skorzystania z zajęć jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjnych." będzie problem, lekarze nie chcą za darmo tskich zaświadczeń wystawiać, odsyłają do lekarza medycyny sportowej. Rozumiem, że projekt przewiduje zatrudnienie lekarza wystawiającego takie zaświadczenia?
    Mieszkaniec18870  27.06.2021 20:38
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany