Kulturalna Kłobucka

704
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Błażej Kalinowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt „Kulturalna Kłobucka” JEST DLA WSZYSTKICH – by elastycznie i profesjonalnie zadbać
o swoje muzyczne zainteresowania. Mój projekt jest działaniem kilkumiesięcznym, (luty – październik 2022 r.) Działaniami poprzedzającymi przygotowanie KONCERTU, nagranie autorskiego utworu oraz nakręcenie teledysku będą warsztaty instrumentalno – wokalne - całość zostanie zrealizowana w MAL Kłobucka 14.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kłobucka 14
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt „Kulturalna Kłobucka” JEST DLA WSZYSTKICH – by elastycznie i profesjonalnie zadbać
o swoje muzyczne zainteresowania. Mój projekt jest działaniem kilkumiesięcznym, (luty – październik 2022 r.) Działaniami poprzedzającymi przygotowanie KONCERTU, nagranie autorskiego utworu oraz nakręcenie teledysku będą warsztaty instrumentalno – wokalne - całość zostanie zrealizowana w MAL Kłobucka 14.

Opis projektu
Projekt „Kulturalna Kłobucka” JEST DLA WSZYSTKICH – by elastycznie i profesjonalnie zadbać
o swoje muzyczne zainteresowania. Powstał z potrzeby serca, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska jak również z potrzeby stworzenia przyjaznego środowiska dla lokalnej aktywności muzycznej, wspólnej kreacji i indywidualnego rozwoju, twórczej współpracy muzyków i amatorów, pasjonatów muzykowania.
W projekcie umożliwimy grupowe muzykowanie osobom z wielu środowisk, w różnym wieku
i o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Amatorskie muzykowanie jest moim zdaniem idealnym działaniem z zakresu animacji kultury i przyczynia się̨ do budowania kapitału kulturowego w lokalnym środowisku – mieście - naszym kraju. Poza rozwojem zainteresowań, edukacją muzyczną i kulturalną, spełnia również funkcję terapeutyczną. Projekt Kulturalna Kłobucka jest działaniem kilkumiesięcznym, (luty – listopad 2022 r.) ponieważ zależy mi na tym, by uczestnicy nabrali zaufania i pewności, że warto zaangażować się w rozwój muzycznych umiejętności, w pracę indywidualną i zespołową, która przynosi ogromne pokłady radości i samozadowolenia. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest przygotowanie KONCERTU, nagranie autorskiego utworu oraz nakręcenie teledysku – te działania zostaną poprzedzone przeprowadzeniem integracyjnych warsztatów instrumentalno – wokalnych. Całość zostanie zrealizowana w sąsiedzkiej, już mocno zakorzenionej na mapie Ursynowa przestrzeni tj. Miejscu Aktywności Lokalnej – MAL – Kłobucka, przy ulicy Kłobuckiej 14.
Aktualnie, na północno-zachodnim Ursynowie, ul. Kłobucka 14 znajduje się osiedle bloków komunalnych, które łącznie mają stworzyć kompleks budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z 265 lokalami. Bloki, w głównej mierze, zamieszkują osoby młode z małymi dziećmi. W sąsiedztwie znajdują się również nowe, nowo zasiedlone kompleksy bloków, w których również głównie zamieszkują młodzi ludzie – potencjalni odbiorcy naszego pomysłu.
W najbliższym otoczeniu, brakuje propozycji na wspólne lokalne muzykowanie.
ZASADY OGÓLNODOSTĘPNOŚCI
W ślad za definicją ogólnodostępności przedsięwzięcie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całość działań
jest prowadzona w przestrzeni publicznej i skierowana do wszystkich mieszkańców, a także pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy) oraz gdy projekty są realizowane w godzinach zapewniających bezpłatny dostęp dla jak największej liczby mieszkańców. Informacja oraz zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach instrumentalno – wokalnych opublikowana zostanie na stronie Urzędu Dzielnicy oraz na FB MAL Kłobucka. Zaprojektowane i kolportowane będą ulotki, przygotowane zostaną plakaty. W ramach rekrutacji wyłoniona zostanie grupa zaangażowanych 15 osób. Warsztaty poprzedzające koncert, nagranie autorskiego utworu oraz teledysku organizowane będą dwa razy w tygodniu (dwie godziny zegarowe), w okresie marzec – sierpień 2022 r. Na dodatkowe próby zapraszana będzie lokalna społeczność. W ramach spotkań zostanie zorganizowana nauka gry na instrumentach, doskonalone będą techniki wokalne, przygotowany zostanie repertuar mieszany, który przedstawiony zostanie podczas KONCERTU. Efektem wieńczącym dzieło będzie nagranie teledysku
do autorskiego utworu. Działania realizowane będą w dni wolne od pracy oraz w soboty
i niedziele a na FB MAL po każdych zajęciach/spotkaniach, próbach zamieszczona będzie fotorelacja.
KOSZTORYS: 40 000 PLN.
Integracyjne warsztaty instrumentalno - wokalne
Zakup instrumentów – 5000,00 pln
Poprowadzenie warsztatów – 15 000,00
Koncert, nagranie utworu, teledysku – PROMOCJA – 20 000,00 pln

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
Istniejąca oferta integrująca społeczność lokalną poprzez realizację kulturalnych, muzycznych wydarzeń przy osiedlu wyczółki, jest mocno zawężona wręcz nie istnieje. Mój pomysł na wspólne sąsiedzkie muzykowanie uwieńczone koncertem oraz nagraniem autorskiego utworu i teledysku pozwoli na rozwój działań zapoczątkowanych w MAL (warsztaty gitarowe, próby i koncert SZANT) jak również na poszerzenie grona odbiorców zaplanowanych działań, ale przede wszystkim na integracje i aktywny udział w tworzeniu wspólnej przestrzeni wielu aktywnych obywateli i obywatelek Dzielnicy Ursynów. Mój pomysł to możliwość i szansa
na interesujące spędzanie czasu, integrację środowiska lokalnego, wspólną zabawę poprzez muzyczną edukację i systematyczną pracę!

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Integracyjne warsztaty instrumentalno - wokalne
Zakup instrumentów – 5000,00 pln
Poprowadzenie warsztatów – 15 000,00
Koncert, nagranie utworu, teledysku – PROMOCJA – 20 000,00 pln
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Możliwość spędzenia wspólnego czasu przez całe rodziny mieszkające na Ursynowie – integracja mieszkańców. Popularyzacja działań muzycznych.

Modyfikacje

27.04.2021 15:21
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany