Zielona Stalowa

1460
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 590 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada uzupełnienie zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Stalowej. Proponujemy dosadzenie drzew, krzewów i kwiatów wprost w gruncie. Chcemy rozpłytowania części chodników w taki sposób by połączyć istniejące misy drzew i utworzyć pasy zieleni. Te działania poprawią warunki życia rosnących już na Stalowej drzew.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Stalowa w Warszawie - na całej długości.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada uzupełnienie zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Stalowej. Proponujemy dosadzenie drzew, krzewów i kwiatów wprost w gruncie. Chcemy rozpłytowania części chodników w taki sposób by połączyć istniejące misy drzew i utworzyć pasy zieleni. Te działania poprawią warunki życia rosnących już na Stalowej drzew.
Opis projektu
Charakterystycznym elementem ulicy Stalowej są drzewa robinie akacjowe. Niestety w ostatnich latach wiele drzew zostało uszkodzonych lub usuniętych, co jest efektem wieloletnich zaniedbań (korzenie drzew mają niewielki dostęp do wody i powietrza, ziemia w misach drzewnych jest mocno ubita, często zabetonowana). Zarząd Zieleni już dziś dysponuje ekspertyzami mówiący o potrzebie kolejnych wycinek.

Chcemy uzupełnić brakujące drzewa i dosadzić je w nowych miejscach, a także połączyć i obsadzić misy drzew atrakcyjna zielenią. W ten sposób poprawimy warunki rosnącym już drzewom. Te działania przyczynią się do poprawy atrakcyjności ulicy Stalowej.

Zabiegamy również o uzupełnienie małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych w przestrzeni chodnika, przy zachowaniu, istniejącej dziś, możliwości parkowania równoległego po dwóch stronach jezdni.

Ostateczny kształt zazielenienia ulicy powinien zostać wypracowany w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami, tak jak miało to miejsce w przypadku realizacji projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa.

Zarząd Dróg Miejskich opracował dokumentację projektową zazielenienia ulicy. Niestety w 2020 roku projekt nie został zrealizowany. W 2021 roku środki na wykonanie nie zostały zabezpieczone. Jeśli znów nie dojdzie do realizacji, w 2022 zapewnimy finansowanie z budżetu obywatelskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Charakterystycznym elementem ulicy Stalowej są drzewa robinie akacjowe. Niestety w ostatnich latach wiele drzew zostało uszkodzonych lub usuniętych. Chcemy uzupełnić brakujące drzewa i dosadzić je w nowych miejscach, a także połączyć i obsadzić misy drzew atrakcyjna zielenią. W ten sposób poprawimy warunki rosnącym już drzewom. Te działania przyczynią się do poprawy atrakcyjności ulicy Stalowej.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zarząd Dróg Miejskich posiada finansowanie na realizację projektu "Zielona Stalowa" w 2021 r. W marcu został ogłoszony przetarg na wykonawcę prac. Przesłane przez autora propozycje alternatywnych lokalizacji zostały ocenione negatywnie z następujących względów:
- dz. ew. 62/2 i 62/3 przy ul. Stalowej nr 40 i 42 nie stanowią własności m.st. Warszawa. Dla tych działek zostało wydane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego (nr 256/2020 z dn. 21.12.2020 r.).
- dz. ew. 25 i 26/4 przy ul. Stalowej 55 i 57 nie znajdują się we władaniu ZGN Praga-Północ. Dla powyższych działek została wydana przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego (nr 23/Pr.Pn/2021 z dn. 11.03.2021 r.).
- według otrzymanej wiedzy nieruchomość położona przy ul. Stalowej 48 jest nieruchomością inwestycyjną, planowaną przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ do zbycia w drodze przetargu.
- według otrzymanej wiedzy akta własnościowe nieruchomości dla ul Stalowej 49 znajdują się obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. W związku z tym, do czasu rozstrzygnięcia kwestii roszczeń, miasto nie może inwestować na tym terenie.
- według otrzymanej wiedzy działka przy ul. Stalowej 23 zajęta jest pod projekt realizowany przez Zarząd Zieleni. ZZW przygotowuje się do podpisania umowy.
W związku z tym, nie było możliwości dokonania zmian w projekcie i dopuszczenia go do głosowania.

Modyfikacje

31.01.2021 11:34
Koordynator w Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany