Siłownia zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością na Pradze Południe

746
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Norbert Zieliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
180 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wybudowanie siłowni plenerowych wzorowanych na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Projekt siłowni powinien spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 1682/2017 –załącznik nr 1 do zarządzenia Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, rozdział 8.Tereny rekreacyjne i wyposażenie przestrzeni publicznych.
Siłownia sytuowana w miejscu ogólnodostępnym (lokalizacje: Park Nad Balatonem lub Park Polińskiego) nie powinna być z zasady przeznaczona wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością lecz dla wszystkich osób w tym także dla osób z pełną sprawnością. Dlatego aranżacja otoczenia oraz strefy urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń powinny być zaprojektowania wg zasady projektowania uniwersalnego. Podobnie powinien być wykonany dostęp do siłowni – utwardzonym chodnikiem jako połączenie z istniejącym już chodnikiem (lub chodnikami).
Liczba urządzeń przeznaczonych tylko dla ćwiczeń osób z niepełnosprawnością ruchową – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna być ograniczona do kilku; pozostałe urządzenia powinny być maksymalnie uniwersalne i umożliwiać wykonywanie ćwiczeń szerokiej grupie użytkowników – zarówno osobom z niepełnosprawnością (na wózkach inwalidzkich) jak i innym (chodzącym).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane miejsca:
Park Nad Balatonem
Park Polińskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie siłowni plenerowych wzorowanych na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Projekt siłowni powinien spełniać wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 1682/2017 –załącznik nr 1 do zarządzenia Standardy dostępności dla m.st. Warszawy, rozdział 8.Tereny rekreacyjne i wyposażenie przestrzeni publicznych.
Siłownia sytuowana w miejscu ogólnodostępnym (lokalizacje: Park Nad Balatonem lub Park Polińskiego) nie powinna być z zasady przeznaczona wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością lecz dla wszystkich osób w tym także dla osób z pełną sprawnością. Dlatego aranżacja otoczenia oraz strefy urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń powinny być zaprojektowania wg zasady projektowania uniwersalnego. Podobnie powinien być wykonany dostęp do siłowni – utwardzonym chodnikiem jako połączenie z istniejącym już chodnikiem (lub chodnikami).
Liczba urządzeń przeznaczonych tylko dla ćwiczeń osób z niepełnosprawnością ruchową – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna być ograniczona do kilku; pozostałe urządzenia powinny być maksymalnie uniwersalne i umożliwiać wykonywanie ćwiczeń szerokiej grupie użytkowników – zarówno osobom z niepełnosprawnością (na wózkach inwalidzkich) jak i innym (chodzącym).

Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie siłowni plenerowej uniwersalnej dla osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych. Siłownia jest wzorowana na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Sam projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie nawierzchni. Nawierzchnia w Parku Balaton poliuretanowa w kolorze jasnobeżowym nawiązującym do kolorystyki żwirowych alejek wokół urządzeń wymienianych w Parku Polińskiego nawierzchnia mineralna typu HanseGrand. Nie mniej niż 6 urządzeń w każdej lokalizacji. W Parku Balaton lokalizacja oraz kolorystyka urządzeń zgodna z 6 likwidowanymi urządzeniami. Lokalizację urządzeń w Parku Polińskiego należy uzgodnić z projektantem Parku.
Proponowane urządzenia (linki do urządzeń które mogłyby się pojawić, oczywiście linki są tylko w celach poglądowych):
1. https://www.fitpark.pl/oferta-silowni-zewnetrznych/seria-fit-r/tai-chi-duze-kola-fit-r10/
2. https://trainer.net.pl/przelom-w-silowniach-zewnetrznych/
3. https://www.fitpark.pl/oferta-silowni-zewnetrznych/seria-fit-pro/surfer-fit-b03/
4. https://www.fitpark.pl/oferta-silowni-zewnetrznych/seria-fit-pro/orbitrek-fit-b11/
5. https://www.fitpark.pl/oferta-silowni-zewnetrznych/seria-fit/prasa-nozna-fit-d05/
6. https://www.fitpark.pl/oferta-silowni-zewnetrznych/seria-fit/wioslarz-fit-d31/

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Siłownie plenerowe dla osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych pozwalają na aktywizację fizyczną oraz likwidowanie barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom z niepełnosprawnością w życiu sportowym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Demontaż wyeksploatowanych urządzeń 6 szt. w Parku Balaton - 3 000,00
2. 6 urządzeń (Balaton) i 6 urządzeń (P.Polińskiego) zakup i montaż - 96 000,00
3. Nawierzchnia poliuretanowa - Balaton (6*3,14*2*2=około 80m2) 20 000,00
4. Nawierzchnia mineralna - Park Polińskiego ok. 200 m2 37 000,00
5. Dokumentacja projektowa 20 000,00
6. Oznakowanie symbolami BO i tablice z regulaminem 4 000,00
Razem 180 000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
180 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Siłownie plenerowe dla osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych pozwolą na aktywizację fizyczną oraz likwidowanie barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom z niepełnosprawnością w życiu sportowym.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany