Naziemne zbiorniki na deszczówkę w warszawskich szkołach podstawowych i placówkach oświatowych

769
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Norbert Zieliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
260 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada zakup i montaż 100 naziemnych zbiorników na wodę opadową w publicznych szkołach podstawowych i placówkach oświatowych w Warszawie w każdej dzielnicy. Zbiorniki będą podłączone do rynien a zgromadzona woda będzie wykorzystywana np. do podlewania roślin.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe i placówki oświatowe we wszystkich dzielnicach, które zdecydują się przystąpić do projektu

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zakup i montaż 100 naziemnych zbiorników na wodę opadową w publicznych szkołach podstawowych i placówkach oświatowych w Warszawie w każdej dzielnicy. Zbiorniki będą podłączone do rynien a zgromadzona woda będzie wykorzystywana np. do podlewania roślin.
Opis projektu
Projekt zakłada zakup i montaż 100 naziemnych zbiorników na wodę opadową w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych w Warszawie w każdej dzielnicy. Zbiorniki np. ok. 300 litrowe będą podłączone do rynien a zgromadzona woda będzie wykorzystywana np. do podlewania roślin.
Wytypowanie potencjalnych szkół i placówek oświatowych do udziału w projekcie będzie odbywało się przez zgłoszenie placówki przez dyrektora np. poprzez wypełnienie ankiety. Zgłoszone placówki muszą spełniać szereg wymagań określających m.in. czy w budynku są możliwości instalacji (rynny), możliwość postawienia zbiorników na deszczówkę (utwardzenie terenu pod zbiorniki) czy budynki szkół są wolnostojące, z jednym administratorem, czy budynek nie jest objęty gwarancją (np. po termomodernizacji). W przypadku większego od planowanego, zainteresowania udziałem w projekcie zostaną utworzone listy rezerwowe, aby w przypadku rezygnacji była możliwość wykorzystania wszystkich zbiorników.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Korzyści płynące z posiadania zbiorników:
- uniezależnienie od ograniczeń w dostępie do wody podczas suszy – wielu z nas mieszka na terenach, które podczas suszy dotyka ograniczenie w dostępie do wody. Posiadając zbiorniki na wodę możemy wcześniej nazbierać, a podczas suszy wykorzystać zgromadzony zapas wody.
- woda deszczowa jest bardziej sprzyjająca rozwojowi roślin niż kranówka – deszczówka to woda miękka, która dopiero przez kontakt z podłożem i dalsze procesy swoją naturalną miękkość traci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup zbiorników oraz montaż, utwardzenie podłoża, rurki, złączki itd., ew. koszty dokumentacji. W zależności od typu i rodzaju naziemnego zbiornika 2 300 zł x 100 zbiorników = 230 000 zł;
Drobne naprawy, konserwacja w roku realizacji projektu 200 zł x 100 = 20 000 zł
Wynagrodzenie realizatora, koordynacja, rekrutacja szkół i placówek oświatowych do projektu 6 000 zł
Oznakowanie 4 000 zł
Łącznie: 260 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
260 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zbiorniki zamontowane na terenie szkoły mogą stanowić inspirację dla prowadzenia projektów edukacyjnych czy wychowawczych w szkołach, obejmujących wiele zagadnień, np. ochrona wody, przyroda, nauka o środowisku, kształtowanie postaw proekologicznych, uprawa roślin czy ochrona zwierząt itd.
W kolejnych latach koszt utrzymania, konserwacji, drobne naprawy: 500 zł x 100 szt. = 50.000 zł

Modyfikacje

23.04.2021 11:22
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany