Siłownia zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością

771
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Norbert Zielinski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
220 000 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wybudowanie dwóch siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością w dzielnicy. Siłownia jest wzorowana na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Sam projekt zakłada zakup i montaż: utwardzony teren antypoślizgowy, dobre oświetlenie, postawienie ławek, urządzenia do ćwiczeń (Nie mniej niż 10 urządzeń przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane 2 lokalizacje siłowni:
Park ze Stawami Cietrzewia
Park Kombatantów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie dwóch siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością w dzielnicy. Siłownia jest wzorowana na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Sam projekt zakłada zakup i montaż: utwardzony teren antypoślizgowy, dobre oświetlenie, postawienie ławek, urządzenia do ćwiczeń (Nie mniej niż 10 urządzeń przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością).
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie dwóch siłowni zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnością w dzielnicy. Siłownia jest wzorowana na tej postawionej w parku Górczewska w Warszawskim Bemowie. Sam projekt zakłada zakup i montaż: utwardzony teren antypoślizgowy, dobre oświetlenie, postawienie ławek, urządzenia do ćwiczeń (Nie mniej niż 10 urządzeń przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Siłownia Siłownie zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych pozwala na aktywizację fizyczną poprzez likwidowanie barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w życiu sportowym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lokalizacja 1 - Park ze Stawami Cietrzewia obowiązuje miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego powołany Uchwałą NR XCIV/2804/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy (mpzp). Zgodnie z zapisami przedmiotowego planu dla wskazanego terenu ustalono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, wynoszący 90%. Mając na uwadze obecne zagospodarowanie Parku ze Stawami Cietrzewia budowa kolejnego obiektu sportowego spowoduje zbyt duże wysycenie terenu co spowoduje przekroczenie limitu powierzchni biologicznie czynnej określonego w mpzp. Lokalizacja 2 - Park Kombatantów został ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako założenie pałacowo-parkowe Koelichenów zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.07.2012 r. (WLO 19534). Wybudowanie na terenie historycznego zespołu pałacowo-parkowego dużej siłowni plenerowej jest niezgodne z historycznym przeznaczeniem terenu. Jednocześnie występujące na terenie Parku Kombatantów liczne pomniki przyrody ograniczają dostępność terenu ze względu na 15 metrowe strefy bezpieczeństwa wokół każdego z nich.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany