Całoroczna górka saneczkowa wyłożona igielitem

1970
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Oskar Kochman
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada utworzenie całorocznej górki saneczkowej poprzez wyłożenie igielitem nasypu utworzonego w czasie rewitalizacji Fortu V Włochy oraz budowę dodatkowych zabezpieczeń i wyjść.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Fort V "Włochy"
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada utworzenie całorocznej górki saneczkowej poprzez wyłożenie igielitem nasypu utworzonego w czasie rewitalizacji Fortu V Włochy oraz budowę dodatkowych zabezpieczeń i wyjść.
Opis projektu
Celem projektu jest wykorzystanie powstałego po rewitalizacji Fortu V Włochy nasypy poprzez wyłożenie go igielitem, który pozwala na całoroczne zjeżdżanie z górki na sankach, jabłuszkach itp. Do korzystania z górki możliwe jest wykorzystanie istniejących schodów, ale również budowa dodatkowego wyjścia. Wraz z wyłożeniem górki igielitem konieczne jest zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń u dołu zjazdu.

Zielona barwa igielitu wykorzystanego do utworzenia górki wkomponuje się w istniejący krajobraz.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzielnicy istnieje duża ilość placów zabaw, jednak wszystkie są bardzo do siebie podobne i nudzą się dzieciom. Coraz częściej zabawa na świeżym powietrzu ustępuje miejsca grze na komputerze oraz telewizji. Konieczne jest aktywizowanie dzieci do zabawy na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej. Całoroczna górka saneczkowa pozwala na aktywność fizyczną przez cały rok, także latem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Fort V Włochy jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A - 923. Według opinii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzone zostały prace restauratorskie uczytelniające oryginalną formę nasypów ziemnych. Pokrycie odtworzonego fragmentu stoku igielitem-tworzywem sztucznym w celu użytkowania go jako górki saneczkowej jest działaniem niedopuszczalnym pod względem konserwatorskim. Realizacja zgłoszonego projektu wymagałaby wprowadzenia dalszych negatywnych przekształceń terenu Fortu, oprócz zabezpieczeń i dodatkowego wyjścia również systemu nawadniającego (igielit musi być zraszany wodą), a także podbudowy pod tą nawierzchnię. Ponadto Dzielnica Włochy jest w trakcie realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy". Inwestycja obejmuje cały obszar Fortu i w okresie do 5 lat od jej zakończenia obowiązuje zasada utrzymania trwałości projektu unijnego. Dla ww. inwestycji opracowano projekt budowlany, który uzyskał pozytywną opinię konserwatora zabytków, zostało również wydane prawomocne pozwolenie na budowę. Wprowadzanie dodatkowych elementów wiązałoby się z korektą przygotowanego już projektu, co spowodowałoby konieczność ponownego uzyskania decyzji konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zmian do projektu objętego umową o dofinansowanie ze środków unijnych również spowodowałoby konieczność uzyskania ponownej zgody Instytucji Wdrażającej. Ponadto długa procedura administracyjna na uzyskanie uzyskania warunków technicznych i uzgodnień z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na doprowadzenie wody do górki wyłożonej igielitem uniemożliwi realizację w trakcie jednego roku budżetowego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany