Odtworzenie historycznych dech do potańcówek

2008
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Oskar Kochman
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
75 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest odbudowa historycznej konstrukcji dech do potańcówek w Parku Kombatantów na podstawie archiwalnych fotografii oraz relacji. Rekonstrukcja tej infrastruktury znacznie ograniczy w przyszłości koszty organizacji coraz popularniejszych potańcówek, ponadto przyczyni się do powrotu do dawnych koncepcji oraz zwyczajów mieszkańców Włoch.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest odbudowa historycznej konstrukcji dech do potańcówek w Parku Kombatantów na podstawie archiwalnych fotografii oraz relacji. Rekonstrukcja tej infrastruktury znacznie ograniczy w przyszłości koszty organizacji coraz popularniejszych potańcówek, ponadto przyczyni się do powrotu do dawnych koncepcji oraz zwyczajów mieszkańców Włoch.
Opis projektu
Przed II wojną światową oraz tuż po jej zakończeniu w parku przy pałacyku Koelichenów odbywały się zabawy taneczne - tzw. „zabawy na dechach”. Popularne potańcówki odbywały się na stałej, drewnianej konstrukcji stanowiącej parkiet oraz dodatkowe elementy m.in. podwyższenia, drewniane kolumny itp.

Celem projektu jest odtworzenie tej historycznej konstrukcji, która obecnie mogłaby również być wykorzystywana do zyskujących popularność potańcówek.

Projekt zakłada:
1) zlecenie wykonania projektu dech oraz niezbędnej dokumentacji projektowej; istotne jest dotarcie do archiwalnych fotografii oraz relacji świadków, aby współczesna konstrukcja w maksymalnym stopniu odzwierciedlała koncepcję, na której oparta były historyczne dechy; możliwe jest ogłoszenie konkursu dla architektów na opracowanie projektu; w przypadku braku możliwości dotarcia do archiwalnych fotografii projekt dopuszcza oparcie się na fotografiach analogicznych dech przedwojennej Warszawy;
2) realizacja projektu;

Poza samym odtworzeniem dawnej konstrukcji kluczowe jest jej maksymalne przystosowanie do obecnych warunków organizacji potańcówek plenerowych tj. wykonanie stałej sieci elektrycznej, oświetlenie, miejsc do montażu nagłośnienia, podwyższenia dla muzyków, drewnianych kolumn do oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia, systemu zadaszenia montowanego wyłącznie w czasie złych warunków atmosferycznych.

Z uwagi na to, że Pałac Koelichenów jest wpisanych do rejestru zabytków, realizacja konstrukcji w jego pobliżu może wymagać uzgodnień z konserwatorem zabytków, ewentualnie zmiany lokalizacji konstrukcji i jej odtworzenia nad stawem koziorożca.

W załączeniu poglądowo fotografia pochodząca z "Kroniki Spółdzielczego Klubu Sportowego Przyszłość. Księga 1."
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Potańcówki plenerowe stanowiące powrót do danych zwyczajów mieszkańców Włoch zyskują na na popularności. Organizacja tego typu imprez na każdorazowo rozstawianych parkietach generuje dodatkowe koszty, a także nie oddaje w pełni dawnego klimatu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów organizacji "zabaw na dechach", a jednocześnie do zwiększenia ich intensywności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Negatywna opinia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytów. Park Kombatantów jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako założenie pałacowo-parkowe Koelichenów, zaś dodatkowo leży w układzie urbanistycznym Miasta-Ogrodu Nowe Włochy (część wschodnia). Park, założony na przełomie XVIII i XIX w., został zakomponowany w stylu angielskim. Pomimo upływu lat i reorganizacji parku i pałacu Koelichenów, kompozycja zieleni, alejek i wnętrz parkowych nie uległa znaczącym zmianom i nadal nawiązuje swoją stylistyką do angielskich parków krajobrazowych. Projekt przewiduje odbudowę historycznej konstrukcji dech do potańcówek w Parku Kombatantów na podstawie archiwalnych fotografii oraz relacji. Konstrukcja miałaby zatem nawiązywać stylem do drewnianych konstrukcji z lat 20. I 30. XX wieku, kiedy to plenerowe zabawy taneczne z muzyką na żywo były najbardziej popularne. Odtwarzanie obiektu charakterystycznego dla pierwszej połowy XX w. na terenie parku przypałacowego z przełomu XVIII i XIX w. jest konserwatorsko nieuzasadnione i wpłynęłoby negatywnie na wygląd założenia pałacowo-parkowego. Jednocześnie występujące na terenie Parku Kombatantów liczne pomniki przyrody ograniczają dostępność terenu ze względu na 15 metrowe strefy bezpieczeństwa wokół każdego z nich.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany