Park kieszonkowy u zbiegu ul. Owalnej i ul. Techników

1997
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Oskar Kochman
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
117 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada budowę parku kieszonkowego u zbiegu ul. Owalnej i ul. Techników poprzez utrzymanie obecnego drzewostanu i jego uporządkowanie, usunięcie krzaków, regulację gruntu, nowe nasadzenia, dodanie elementów infrastruktury oraz przesunięcie przystanku autobusowego pn. Płużańska 01 w miejsce parku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
zbiegu ul. Owalnej i ul. Techników (Nr obrębu 20814; Nr działki 8/1)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXVII/1119/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę parku kieszonkowego u zbiegu ul. Owalnej i ul. Techników poprzez utrzymanie obecnego drzewostanu i jego uporządkowanie, usunięcie krzaków, regulację gruntu, nowe nasadzenia, dodanie elementów infrastruktury oraz przesunięcie przystanku autobusowego pn. Płużańska 01 w miejsce parku.
Opis projektu
Celem projektu jest budowa mini-parku tzw. parku kieszonkowego na niezagospodarowanej działce u zbiegu ul. Owalnej i ul. Techników (Nr obrębu 20814; Nr działki 8/1), o pow. ok. 1000 m2.

Aktualnie grunt jest niewyrównany, porośnięty w znacznej mierze samosiejkami o przypadkowym układzie, ale również starodrzewem do zachowania od strony ul. Techników oraz sąsiadującej nieruchomości. Powierzchnia gruntu porośnięta jest ostrymi trawami i chwastami. W obecnym stanie teren ten nie nadaje się do żadnego użytku o charakterze rekreacyjnym.

Projekt przewiduje utworzenie na tym terenie parku kieszonkowego o pow. ok. 1000 m2 i następujące prace:
- stworzenie projektu parku oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sąsiednich nieruchomości;
- rewitalizacja istniejącego drzewostanu: określenie drzew do pozostawienia/ewentualnie przesadzenia w celu uporządkowania terenu, usunięcie samosiejek krzaków i drzew nieprzydatnych w przestrzeni miejskiej;
- wyrównanie gruntu, usunięcie wierzchniej warstwy wyjałowionej ziemi, nawiezienie ziemi;
- oświetlenie;
- nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykorzystanie fragmentu na kwietną łąkę;
- umieszczenie elementów użytkowych tj. ławek, huśtawek, hamaku, niewielkiej kaskady wodnej, domku dla owadów, koszy na śmieci;
- przesunięcie o ok. 30 m przystanku pn. Płużańska 01 z obecnej lokalizacji do granicy parku od ul. Techników;

Projekt powinien zakładać brak ogrodzenia parku w celu jego pełnej dostępności bezpośrednio z ul. Owalnej i ul. Techników oraz brak dodatkowych wyznaczonych alejek w celu maksymalizacji powierzchni parku. Niewysokie odgrodzenie wyłącznie części z miniplacem zabaw dla dzieci (piaskownica, zjeżdżalnia, tunele).

Szacunkowy kosztorys:
- 7.000,00 wykonanie projektu;
- 15.000,00 prace związane z przygotowaniem gruntu;
- 60.000,00 elementy małej infrastruktury (m.in. ławki, wodna kaskada, hamak, piaskownica,
- 25.000,00 nowe nasadzenia;
- 10.000,00 przesunięcie przystanku autobusowego.

Z uwagi na objęcie przedmiotowej nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może być konieczne dostosowanie planu do projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W związku z nadmierną zabudową w przestrzeni miejskiej braku dobrze zaprojektowanych nawet niewielkich parków pozwalających na chwile wytchnienia. Budowa parku pozwoli mieszkańcom okolicznych budynków na korzystanie z przestrzeni zielonej, co pozytywnie wpływa na samopoczucie, sprawność fizyczną i zdrowie. Ponadto przesunięcie przystanku pozwoli oczekującym na autobus korzystać z uroków tego miejsca. W pobliżu parku powstają nowe inwestycje mieszkaniowe co zwiększy również liczbę osób zamieszkujących rejon ul. Techników.
Obecnie przedmiotowa działka jest zaniedbana i niewykorzystywana, co wpływa także na estetykę przestrzeni miejskiej. Nowy park kieszonkowy tworzyłby dodatkowe miejsce do zabawy dla dzieci. Ponadto budowa nowego parku nawiązuje do idei Miasta-ogrodu Włochy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne o niskiej intensywności. Jak wynika z opinii Wydziału Nieruchomości tut. Urzędu podjęto starania regulujące stan prawny nieruchomości (dz. o nr ewid. 8/4 z obrębu 2-08-14) w celu przeznaczenia do sprzedaży. Wydatkowanie środków finansowych na sprzątanie działek oraz nowe nasadzenia jest nieuzasadnione (propozycja współautorów projektu w sprawie zmiany zakresu projektu). Działki z nasadzeniami mogą stracić na wartości z uwagi na konieczność dostosowania zabudowy do istniejącej zieleni bądź poniesienie kosztów przez inwestora na jej usunięcie/przesadzenie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na działce ustalone są nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy w środkowej części. Trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycja to nie tylko obiekt kubaturowy (budynek), ale również niezbędne elementy uzbrojenia (infrastruktura techniczna) dla położenia których niezbędne jest przeprowadzenie prac budowlanych praktycznie na całym terenie. Realizacja nasadzeń utrudni realizację inwestycji, a roślinność w większym stopniu jak nie w całości zostanie zniszczona.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany