Mierniki Jakości Powietrza

1136
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Filip Seredyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
22 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Montaż miernika jakości powietrza (pyłów PM 10, PM 2,5, benzenu, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla) przy ul. Jana Kazimierza 62 lub na budynku szkoły przy ul. Karlińskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Jana Kazimierza 62 (na budynku Zarządu Mienia) lub ulica Kacpra Karlińskiego (budynek szkoły podstawowej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na budynku lub na terenie przy wskazanych budynkach. W przypadku montażu na budynku na wysokości parteru lub pierwszego piętra.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Montaż miernika jakości powietrza (pyłów PM 10, PM 2,5, benzenu, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla) przy ul. Jana Kazimierza 62 lub na budynku szkoły przy ul. Karlińskiego.
Opis projektu
Montaż miernika jakości powietrza (pyłów PM 10, PM 2,5, benzenu, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla) przy ul. Jana Kazimierza 62 (na budynku Zarządu Mienia) lub na budynku szkoły przy ul. Karlińskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Odolany i Wola są narażone na zanieczyszczenie powietrza wynikające z tzw. niskiej emisji oraz ruchu samochodowego. W okolicy nie został zlokalizowany dotychczas miernik jakości powietrza umożliwiający badanie szerszego spektrum zanieczyszczeń. Równocześnie na Odolanach powstała bardzo gęsta zabudowa mieszkaniowa. Wobec tego monitorowanie jakości powietrza jest konieczne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i montaż czujnika jakości powietrza – 19 000 zł brutto,
Utrzymanie roczne – 3700 zł brutto,
Oznakowanie – 200 zł brutto
Łącznie – 22 900 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 900,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest warszawski system monitoringu jakości powietrza powstający w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci 165 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich 108. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym. Warszawa ogłosiła już przetarg na stworzenie ww. sieci czujników. Sieć ta będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. Oprócz istniejących stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa kupiła dodatkowo 2 referencyjne stacje typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej oraz al. „Solidarności”. Kompletny warszawski system monitoringu jakości powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dodatkowo wskazana w Projekcie lokalizacja jest tożsama z lokalizacją czujnika, który zostanie zainstalowany w ramach warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Modyfikacje

04.02.2021 11:41
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
28.04.2021 16:00
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Powietrze można monitorować samemu. Czujniki kosztują mniej niż 200 zł.
    Mieszkaniec12995  04.03.2021 20:45
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany